Mercedes-Benz GLA: Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Materiały eksploatacyjne mogą być trujące i niebezpieczne dla zdrowia. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Podczas stosowania, przechowywania i utylizacji materiałów eksploatacyjnych należy przestrzegać informacji na oryginalnych opakowaniach. Materiały eksploatacyjne należy zawsze przechowywać w zamkniętych, oryginalnych pojemnikach. Materiały eksploatacyjne przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.


Ochrona środowiska

Zużyte materiały eksploatacyjne należy utylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego!  

Materiałami eksploatacyjnymi są:

 • paliwa
 • środki smarne (np. olej silnikowy, olej przekładniowy)
 • płyn chłodzący
 • płyn hamulcowy
 • płyn do spryskiwaczy
 • czynnik chłodzący układu klimatyzacji
Części konstrukcyjne i materiały eksploatacyjne muszą być wzajemnie do siebie dostosowane. Należy stosować jedynie produkty zatwierdzone przez Mercedes-Benz. Uszkodzenia powstałe w wyniku stosowania w pojeździe niezatwierdzonych produktów nie są objęte gwarancją oraz polityką dobrej woli Mercedes-Benz. Produkty zatwierdzone przez Mercedes-Benz są wyszczególnione w niniejszej instrukcji obsługi.

Materiały eksploatacyjne dopuszczone do stosowania w pojazdach marki Mercedes-Benz można rozpoznać po następującym nadruku na opakowaniach:

 • MB-Freigabe (np. MB-Freigabe 229.51)
 • MB-Approval (np. MB-Approval 229.51)
Wszystkie inne oznaczenia i informacje określające poziom jakości produktu lub wskazujące na zgodność ze specyfikacją wg dopuszczenia MB (również jeśli podawany jest numer arkusza, np. MB 229.5). niekoniecznie świadczą o dopuszczeniu do stosowania w pojazdach marki Mercedes-Benz.

Innymi oznaczeniami są np.:

 • 0W-30
 • 5W-30
 • 5W-40

Info 

Szczegółowe informacje są dostępne we wszystkich fachowych serwisach lub w internecie pod adresem http://bevo.mercedes-benz.com.

  Paliwo

  Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE Paliwa są wysoce łatwopalne. Niewłaściwe obchodzenie się ...

  Categorie