Mercedes-Benz GLA: Ulubione

Otwieranie ulubionych i wychodzenie z ulubionych

- Otwieranie: Nacisnąć przycisk
na kontrolerze.

- Wybrać Ulubione, np. Pojazd.

 • Pozycje w ulubionych są wyświetlane.

  - Wychodzenie: Nacisnąć ponownie przycisk .

  Dodawanie do opcji Ulubione

  Dodawanie do opcji Zdefiniowane ulubione

  - Nacisnąć przycisk .

  - COMAND Online: Przesunąć kontroler .

  - Audio 20: Przesunąć kontroler
  lub .
 • Pojawia się pasek menu.

  - Wybrać Przydz. now..

 • Zostają wyświetlone kategorie.

  - Wybrać kategorię.

 • Pozycje w ulubionych są wyświetlane.

  - Wybrać Ulubione.

  - COMAND Online: Aby dodać ulubioną pozycję w żądanym miejscu, przekręcić i nacisnąć kontroler.
 • Jeśli w tym miejscu są już Ulubione, zostają one nadpisane.

  - Audio 20: Aby dodać ulubioną pozycję, przekręcić kontroler, przesunąć
  lub
  i nacisnąć.

 • Jeśli w tym miejscu są już Ulubione, zostają one nadpisane.

  Dodawanie do opcji Własne ulubione

  Można dodać np. klimatyzację jako Ulubione.

  - Wybrać Pojazd Ustawienia
  pojazdu.

  - Nacisnąć i przytrzymać przycisk ,
  aż zostaną wyświetlone Ulubione.

  - Dodać ulubioną pozycję w żądanym miejscu.

 • Jeśli w tym miejscu są już Ulubione, zostają one nadpisane.

   Przegląd

   Wskazówki ogólne Wskazówka  Wolnej przestrzeni przed wyświetlaczem nie należy wykorzystywać jako półki. Odkładane ...

   Tryb nawigacji

   Ważne zasady bezpieczeństwa OSTRZEŻENIE W przypadku obsługi systemów informatycznych i urządzeń łącznoś ...

  • Categorie