Mercedes-Benz GLA: Przegląd

Wskazówki ogólne

Wskazówka 

Wolnej przestrzeni przed wyświetlaczem nie należy wykorzystywać jako półki. Odkładane tam przedmioty mogą uszkodzić wyświetlacz lub spowodować ograniczenie funkcji. Nie należy dotykać powierzchni wyświetlacza. Dotykanie, szczególnie połączone z naciskiem może spowodować nieodwracalne uszkodzenie wyświetlacza.


Używanie tzw. polaryzujących okularów przeciwsłonecznych może ewentualnie utrudniać lub ograniczać odczyt wyświetlacza.

Wyświetlacz dysponuje funkcją automatycznego wyłączania termicznego. W przypadku zbyt wysokiej temperatury najpierw automatycznie redukowana jest jasność. W razie potrzeby wyświetlacz wyłącza się całkowicie na określony czas.  

Wskazówki dotyczące czyszczenia

Wskazówka 

Unikać wszelkiego dotykania wyświetlacza. Wyświetlacz posiada bardzo czułą powierzchnię o wysokim połysku, istnieje ryzyko zadrapania. Jeśli pomimo tego wyświetlacz musi być czyszczony, należy stosować w tym celu łagodny środek czyszczący i miękką, niepozostawiającą włókien ściereczkę.


Podczas czyszczenia wyświetlacz musi być wyłączony i zimny. W trakcie czyszczenia nie wywierać nacisku na powierzchnię wyświetlacza. Konsekwencją mogą być nieodwracalne uszkodzenia. 

Włączanie i wyłączanie systemu multimedialnego

- Nacisnąć pokrętło z przyciskiem .
  

Ustawianie głośności

- Przekręcić pokrętło z przyciskiem .

Głośność zmienia się

 • dla aktualnie ustawionego nośnika
 • podczas komunikatu drogowego lub zapowiedzi nawigacyjnej
 • w trybie głośnomówiącym podczas aktywnego połączenia telefonicznego.

Włączanie i wyłączanie dźwięku

- Nacisnąć przycisk
na panelu obsługi.
 • W przypadku wyłączonego dźwięku w pasku stanu pojawia się symbol .
  Jeśli nastąpi zmiana nośnika lub zmiana głośności, dźwięk włącza się automatycznie.

  Info 

  Zapowiedzi nawigacyjne są słyszalne również przy wyłączonym dźwięku.

  Funkcje

  System multimedialny posiada następujące funkcje:
  • Tryb radia
  • Tryb nośników za pomocą wyszukiwania nośników
  • Systemy nagłaśniające
  • System nawigacji

   COMAND Online: nawigacja poprzez twardy dysk

   Audio 20: nawigacja za pomocą karty SD
  • Funkcja komunikacji
  • Funkcje pojazdu z ustawieniami systemowymi
  • Funkcje Ulubione

  Kontroler

  Za pomocą kontrolera w konsoli środkowej można:
  • wybierać punkty menu na wyświetlaczu
  • wprowadzać znaki
  • wybierać cel na mapie
  • zapisywać wprowadzone dane
  Kontroler można:
  • przekręcać
  • przesuwać w lewo lub prawo
  • przesuwać do przodu lub do tyłu
  • przesuwać po przekątnej
  • naciskać krótko lub długo

  Przycisk wstecz

  Za pomocą przycisku
  można wyjść z menu lub wybrać menu główne aktualnie ustawionego trybu pracy.

  - Wyjście z menu: Nacisnąć krótko przycisk .

 • System multimedialny przechodzi do najbliższego, wyższego poziomu menu w ramach aktualnego trybu pracy.

  - Otwieranie menu głównego: Naciskać przycisk
  przez ponad dwie sekundy.

 • System multimedialny przechodzi do menu głównego aktualnie ustawionego trybu pracy.

  Przycisk "ulubione"

  Za pomocą przycisku "ulubione"
  można przydzielić predefiniowane funkcje i następnie wywoływać je jednym naciśnięciem przycisku.

   Ulubione

   Otwieranie ulubionych i wychodzenie z ulubionych - Otwieranie: Nacisnąć przycisk na kontrolerze. - Wybrać Ulubione, np. Pojazd. ...

  • Categorie