Mercedes-Benz GLA: System przytrzymujący dziecko podczas kolizji

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Bezpieczeństwo –> Dzieci w pojeździe –> System przytrzymujący dziecko podczas kolizji

W przypadku zamontowania fotelika dziecięcego skierowanego tyłem do kierunku jazdy na środkowym fotelu z tyłu, podłokietnik tylny musi być złożony do oporu.

Należy koniecznie przestrzegać zakresu zastosowania fotelika dziecięcego.

Ze względów bezpieczeństwa producent pojazdów Mercedes-Benz zaleca stosowanie wyłącznie fotelików dziecięcych zalecanych przez Mercedes-Benz.

OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowo zamontowany fotelik dziecięcy nie chroni dziecka przed skutkami wypadków również, gdy jest umocowany na przewidzianym miejscu. Dziecko nie jest dostatecznie zabezpieczone przed siłami oddziałującymi przy raptownym hamowaniu, podczas nagłej zmiany kierunku jazdy lub w razie wypadku. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń a nawet utraty życia!

Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji montażu dołączonej przez producenta fotelika dziecięcego oraz podanego zakresu stosowania. Cała podstawa fotelika dziecięcego musi zawsze ściśle przylegać do siedziska fotela. Nigdy nie podkładać przedmiotów, np. poduszki, pod i za fotelik dziecięcy. Nie wolno stosować fotelików dziecięcych bez oryginalnych obić. Uszkodzone obicia należy zawsze wymieniać na oryginalne.


OSTRZEŻENIE

Podczas raptownej zmiany kierunku jazdy, gwałtownego hamowania lub w razie wypadku nieprawidłowo zamontowany lub niewłaściwie zabezpieczony fotelik dziecięcy może obluzować się lub zostać wyrwany z mocowania. Fotelik dziecięcy może zostać wyrzucony przez siłę odśrodkową i uderzyć pasażerów. Istnieje zwiększone ryzyko doznania obrażeń lub nawet utraty życia!

Również niewykorzystywany fotelik dziecięcy powinien być zawsze prawidłowo zamontowany. Podczas montażu należy koniecznie przestrzegać instrukcji dołączonej przez producenta fotelika dziecięcego.


OSTRZEŻENIE

Uszkodzony, względnie poddany silnemu obciążeniu podczas wypadku fotelik dziecięcy lub system jego mocowania może nie spełniać przewidzianych funkcji ochronnych. Dziecko nie jest dostatecznie zabezpieczone przed siłami oddziałującymi przy raptownym hamowaniu, podczas nagłej zmiany kierunku jazdy lub w razie wypadku. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń a nawet utraty życia!

Uszkodzony lub nadwyrężony fotelik dziecięcy należy niezwłocznie wymienić. Przed zamontowaniem fotelika dziecięcego zlecić kontrolę systemu mocowania fotelika w fachowym serwisie.


Systemami mocowania fotelików dziecięcych są:

 • system pasów bezpieczeństwa
 • zaczepy (jarzma) mocujące ISOFIX lub i-Size
 • mocowania Top Tether
W przypadku potrzeby montażu fotelika dziecięcego na fotelu pasażera należy koniecznie przestrzegać wskazówek podanych w rozdziale "Fotelik dziecięcy na fotelu pasażera".

Należy przestrzegać tabliczek ostrzegawczych, które są umieszczone wewnątrz pojazdu oraz na foteliku dziecięcym.

Info 

Do czyszczenia fotelików dziecięcych zalecanych przez Mercedes-Benz najlepiej stosować środki czyszczące Mercedes-Benz. Informacje są dostępne w fachowym serwisie.  

  Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

  Ze statystyk wypadków wynika, że dzieci przewożone na fotelach tylnych są bezpieczniejsze niż na fotelach przednich. W związku z tym Merce ...

  Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX oraz i-Size

  OSTRZEŻENIE W przypadku fotelików dziecięcych ISOFIX lub i-Size, w których dziecko jest zabezpieczone za pomocą zintegrowanego pasa bezpiecze ...

  Categorie