Mercedes-Benz GLA: Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX oraz i-Size

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Bezpieczeństwo –> Dzieci w pojeździe –> Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX oraz i-Size

OSTRZEŻENIE

W przypadku fotelików dziecięcych ISOFIX lub i-Size, w których dziecko jest zabezpieczone za pomocą zintegrowanego pasa bezpieczeństwa, dopuszczalna masa całkowita dziecka i fotelika dziecięcego wynosi 33 kg.

Jeśli dziecko i fotelik dziecięcy ważą razem ponad 33 kg, fotelik dziecięcy ISOFIX lub i-Size ze zintegrowanym pasem bezpieczeństwa nie zapewnia dostatecznej ochrony. Mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX lub i-Size mogą być przeciążone, a dziecko może nie być przytrzymywane np. w razie wypadku. Istnieje zwiększone ryzyko obrażeń lub nawet zagrożenie życia!

Jeśli dziecko i fotelik dziecięcy ważą razem ponad 33 kg, należy stosować wyłącznie fotelik dziecięcy ISOFIX lub i-Size, w którym dziecko jest zabezpieczone za pomocą pasa bezpieczeństwa pojazdu. Należy zabezpieczać fotelik dziecięcy dodatkowo pasem Top Tether, jeśli jest taka możliwość.  

Należy sprawdzać regularnie, czy nie jest przekroczona dopuszczalna masa całkowita dziecka i systemu przytrzymującego dziecko podczas kolizji.

Należy koniecznie przestrzegać zakresu stosowania fotelika dziecięcego  oraz instrukcji montażu i obsługi dołączonej przez producenta stosowanego fotelika.

Przed każdą jazdą należy koniecznie się upewnić, że fotelik dziecięcy ISOFIX lub i-Size jest prawidłowo zablokowany w obu zaczepach ISOFIX lub i-Size.

Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX oraz i-Size

Symbol oznacza pozycję ISOFIX odpowiednią do montowania systemu wspomagania bezpieczeństwa dzieci ISOFIX. Podobny symbol znajduje się na foteliku dziecięcym ISOFIX.

Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX oraz i-Size

Symbol oznacza pozycję i-Size odpowiednią do montowania fotelika dziecięcego i-Size. Podobny symbol znajduje się na foteliku dziecięcym i-Size.

Wskazówka 

Podczas montażu fotelika dziecięcego należy zwrócić uwagę, aby nie zakleszczyć pasa bezpieczeństwa środkowego fotela. W przeciwnym razie pas bezpieczeństwa może zostać uszkodzony.


Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX oraz i-Size


Zaczepy mocujące ISOFIX

 

Mocowanie fotelików dziecięcych ISOFIX oraz i-Size


Jarzma mocujące i-Size

- Zamontować system wspomagania bezpieczeństwa dzieci ISOFIX w obu zaczepach mocujących ISOFIX
lub zaczepach i-Size .

lub

- Zamontować fotelik samochodowy i-Size w obu jarzmach mocujących i-Size .

Foteliki dziecięce ISOFIX oraz i-Size są spełniającymi normy systemami mocowań dla specjalnych fotelików dziecięcych. Foteliki dziecięce ISOFIX są dopuszczone zgodnie z normą UN-R44, a foteliki dziecięce i-Size zgodnie z normą UN-R129.

W zaczepach mocujących ISOFIX mogą być montowane jedynie foteliki dziecięce, które są atestowane zgodnie z normą UN-R44. Do jarzm i-Size mogą być mocowane foteliki dziecięce ISOFIX, dopuszczone zgodnie z normą UN-R44, oraz foteliki dziecięce i-Size, które są dopuszczone zgodnie z normą UN-R129. Zaczepy mocujące ISOFIX
lub jarzma mocujące i-Size
są zamontowane z lewej i prawej strony przy fotelach tylnych.

    System przytrzymujący dziecko podczas kolizji

    W przypadku zamontowania fotelika dziecięcego skierowanego tyłem do kierunku jazdy na środkowym fotelu z tyłu, podłokietnik tylny musi być ...

    Top Tether

    Wprowadzenie Top Tether jest dodatkowym połączeniem między fotelikiem dziecięcym, zamocowanym z wykorzystaniem zaczepów ISOFIX lub i-Siz ...

    Categorie