Mercedes-Benz GLA: Przygotowanie pojazdu

Pojazd może być wyposażony w:

 • Opony MOExtended (opony umożliwiające jazdę awaryjną)

  W pojazdach z oponami MOExtended nie jest konieczne przygotowanie pojazdu.

 • Zestaw TIREFIT
 • Dojazdowe koło zapasowe (dotyczy jedynie określonych krajów)
Pojazdy z oponami MOExtended nie są fabrycznie wyposażone w zestaw TIREFIT. W przypadku pofabrycznego montażu w pojeździe opon bez właściwości awaryjnych, np. opon zimowych, należy dodatkowo wyposażyć pojazd w zestaw TIREFIT. Zestaw TIREFIT jest dostępny w każdym fachowym serwisie.

Informacje dotyczące zmiany koła i montażu koła.

- Ustawić pojazd na twardym, płaskim podłożu, wykluczającym ślizganie się, możliwie daleko od ruchu drogowego.

- Włączyć światła awaryjne.

- Zabezpieczyć pojazd przed odtoczeniem się.

- W miarę możliwości koła przednie ustawić w położeniu do jazdy na wprost.

- Wyłączyć silnik.

- Pojazdy bez KEYLESS-GO: Wyjąć kluczyk ze stacyjki.

- Pojazdy z funkcją zapłonu KEYLESS-GO lub KEYLESS-GO: Otworzyć drzwi kierowcy.
 • Układy elektroniczne pojazdu znajdują się teraz w położeniu .
  To położenie oznacza "kluczyk wyjęty".

  - Pojazdy z funkcją zapłonu KEYLESS-GO lub KEYLESS-GO: Wyciągnąć przycisk Start-Stop ze stacyjki.

  - Zwrócić uwagę, aby pasażerowie wysiadali poza obszarem zagrożenia. Upewnić się, że w sytuacji uszkodzenia opony pasażerowie przez cały czas przebywają poza obszarem ewentualnego zagrożenia, np. za barierką oddzielającą jezdnię.

  - Wysiąść z pojazdu. Zwracać uwagę na sytuację na drodze.

  - Zamknąć drzwi kierowcy.

  - Ustawić trójkąt ostrzegawczy w wystarczającym odstępie. Przestrzegać przepisów kodeksu drogowego.

   Opony umożliwiające jazdę awaryjną (MOExtended)

   Wskazówki ogólne Dzięki oponom MOExtended (umożliwiającym jazdę awaryjną) można kontynuować jazdę pojazdem równi ...

  • Categorie