Mercedes-Benz GLA: Otwieranie i zamykanie okien bocznych

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Otwieranie i zamykanie –> Okna boczne –> Otwieranie i zamykanie okien bocznych

Przyciski sterujące podnośnikami wszystkich okien bocznych znajdują się na drzwiach kierowcy. Oprócz tego na każdych drzwiach znajduje się przycisk sterujący podnośnikiem odpowiedniego okna bocznego.

Przyciski na drzwiach kierowcy mają wyższy priorytet.

Otwieranie i zamykanie okien bocznych


Z przodu z lewej strony

Z przodu z prawej strony

Z tyłu z prawej strony

Z tyłu z lewej strony

- Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie
lub .

- Manualne otwieranie: Nacisnąć odpowiedni przycisk i przytrzymać.

- Całkowite otwieranie: Nacisnąć odpowiedni przycisk poza punkt oporu i puścić.

 • Tryb automatyczny jest uruchamiany.

  - Manualne zamykanie: Pociągnąć odpowiedni przycisk i przytrzymać.

  - Całkowite zamykanie: Pociągnąć odpowiedni przycisk poza punkt oporu i puścić.
 • Tryb automatyczny jest uruchamiany.

  - Przerywanie trybu automatycznego: Nacisnąć ponownie odpowiedni przycisk.

  Info 

  Naciśnięcie lub pociągnięcie przycisku poza punkt oporu powoduje automatyczne zamykanie lub otwieranie. Automatyczne zamykanie lub otwieranie można zatrzymać przez ponowne uruchomienie przycisku.

  Okna boczne można obsługiwać również po wyłączeniu silnika lub wyjęciu kluczyka ze stacyjki. Funkcja jest dostępna przez 5 minut lub do chwili otworzenia drzwi kierowcy lub pasażera.

  Info 

  Po włączeniu zabezpieczenia szyb bocznych przed dziećmi  nie można obsługiwać szyb znajdującymi się z tyłu przyciskami.  

   Funkcja rewersowania okien bocznych

   Okna boczne są wyposażone w automatyczną funkcję rewersowania. Jeśli jakiś większy obiekt utrudnia lub ogranicza automatyczne zamykan ...

   Otwieranie komfortowe

   Pojazdy z KEYLESS-GO, funkcją zapłonu KEYLESS-GO: Pojazd można przewietrzyć przed rozpoczęciem jazdy. W tym celu za pomocą kluczyka r ...

  • Categorie