Mercedes-Benz GLA: Funkcja rewersowania okien bocznych

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Otwieranie i zamykanie –> Okna boczne –> Funkcja rewersowania okien bocznych

Okna boczne są wyposażone w automatyczną funkcję rewersowania. Jeśli jakiś większy obiekt utrudnia lub ogranicza automatyczne zamykanie okna bocznego, okno jest ponownie otwierane automatycznie. Podczas ręcznego zamykania okno boczne otwiera się ponownie automatycznie dopiero po puszczeniu odpowiedniego przycisku. Automatyczna funkcja rewersowania pełni jedynie funkcję pomocniczą i nie zastępuje uwagi kierowcy podczas zamykania okna bocznego.

OSTRZEŻENIE

Funkcja rewersowania nie reaguje:
 • na miękkie, lekkie i cienkie obiekty, np. palce
 • podczas ustawiania
W wyniku tego funkcja rewersowania nie może zapobiec zakleszczeniu w tych sytuacjach. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Przed rozpoczęciem zamykania należy upewnić się, że w obszarze zamykania nie znajdują się kończyny. W przypadku zakleszczenia należy nacisnąć przycisk
w celu ponownego otwarcia okna bocznego.


  Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

  OSTRZEŻENIEPodczas otwierania szyby bocznej istnieje ryzyko wciągnięcia lub zakleszczenia części ciała między szybą boczn ...

  Otwieranie i zamykanie okien bocznych

  Przyciski sterujące podnośnikami wszystkich okien bocznych znajdują się na drzwiach kierowcy. Oprócz tego na każdych drzwiach znajduje si& ...

  Categorie