Mercedes-Benz GLA: Mycie pojazdu i czyszczenie lakieru

Myjnia samochodowa

OSTRZEŻENIE

Po myciu pojazdu zmniejsza się skuteczność hamowania. Istnieje ryzyko wypadku!

Po myciu pojazdu hamować ostrożnie, uwzględniając sytuację na drodze, aż pojazd odzyska pełną skuteczność hamowania.


Wskazówka

Gdy aktywny asystent regulacji odległości DISTRONIC lub funkcja HOLD są włączone, w określonych sytuacjach pojazd hamuje samoczynnie.

W celu uniknięcia uszkodzeń aktywnego asystenta regulacji odległości DISTRONIC oraz funkcję HOLD należy wyłączać w następujących lub podobnych sytuacjach:
 • podczas holowania
 • w myjni.

W przypadku myjni z mechanizmem ciągnięcia pojazdu należy zwrócić uwagę, aby automatyczna skrzynia biegów była przełączona w położenie .
W innym położeniu skrzyni biegów może dojść do uszkodzenia pojazdu.

Należy zwrócić uwagę, aby

 • szyby boczne i dach składany były całkowicie zamknięte
 • dmuchawa była wyłączona
 • przełącznik wycieraczek był ustawiony w położeniu
 • kamera 360º lub kamera cofania była wyłączona.
W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia pojazdu.  

Pojazd można od początku użytkowania myć w automatycznej myjni samochodowej.

Należy preferować mycie pojazdu w myjniach samochodowych z tekstylnymi elementami myjącymi bez szczotek. Dzięki temu można uniknąć nawet najmniejszych zadrapań na lakierze lub foliach dekoracyjnych.

Przed wjazdem do myjni należy usunąć większe zabrudzenia z nadwozia.

Po myciu pojazdu w automatycznej myjni samochodowej należy usunąć wosk z szyby przedniej i z gumek wycieraczek. Zapobiega to powstawaniu smug i eliminuje odgłosy powstające na skutek rozcierania pozostałości wosku przez wycieraczki.

Info 

Pojazdy z foliami dekoracyjnymi: należy wybierać w myjni samochodowej program mycia bez woskowania na gorąco.

Mycie ręczne

W niektórych krajach mycie ręczne jest dozwolone tylko w specjalnych miejscach do mycia. Należy przestrzegać przepisów obowiązujących w poszczególnych krajach.

- Nie używać gorącej wody i nie myć pojazdu w obszarze działania bezpośredniego promieniowania słonecznego.

- Do czyszczenia używać miękkiej gąbki.

- Używać łagodnych środków czyszczących, np. dopuszczony przez producenta pojazdów Mercedes-Benz szampon samochodowy.

- Pojazd spryskać dokładnie łagodnym strumieniem wody.

- Nie kierować strumienia wody bezpośrednio na kratki wlotu powietrza i krawędzie folii dekoracyjnych.

- Używać dużej ilości wody i często płukać gąbkę.

- Pojazd spłukać czystą wodą i dokładnie wytrzeć do sucha za pomocą irchy.

- Nie pozostawiać środka czyszczącego do wyschnięcia na lakierze lub foliach dekoracyjnych.

Podczas jazdy zimą należy starannie i niezwłocznie usuwać wszelkie osady z soli do posypywania ulic.

Wysokociśnieniowy agregat myjący

OSTRZEŻENIE

Strumień wody z dyszy o okrągłym przekroju (frez do brudu) może spowodować niewidoczne zewnętrznie uszkodzenia opon lub elementów podwozia. Uszkodzone w ten sposób komponenty mogą nieoczekiwanie ulec awarii. Istnieje ryzyko wypadku!

Dlatego do czyszczenia pojazdu nie należy używać agregatów wysokociśnieniowych z dyszami o przekroju okrągłym. Uszkodzone opony lub elementy podwozia należy niezwłocznie wymienić.


Wskazówka

Pojazdy z folią dekoracyjną: Części Państwa pojazdu są pokryte folią dekoracyjną. Odległość między pokrytymi folią częściami pojazdu a dyszą agregatu ciśnieniowego powinna wynosić co najmniej 70 cm.

Informacje o właściwej odległości dyszy od pojazdu zawiera również instrukcja obsługi agregatu.

Podczas czyszczenia agregatem wysokociśnieniowym należy poruszać dyszą.

Temperatura wody wysokociśnieniowego agregatu myjącego nie może przekraczać 60 .

Odległość między dyszą agregatu ciśnieniowego a pojazdem powinna wynosić co najmniej 30 cm. Informacje o właściwej odległości dyszy od pojazdu zawiera również instrukcja obsługi agregatu.

Podczas czyszczenia agregatem wysokociśnieniowym należy poruszać dyszą.

Nie kierować strumienia bezpośrednio na
 • opony
 • szczeliny przy drzwiach, przy dachu itd.
 • elementy wyposażenia elektrycznego
 • akumulator
 • złącza
 • żarówki
 • uszczelki
 • elementy ozdobne
 • szczeliny odpowietrzające
Uszkodzenie uszczelek lub elementów wyposażenia elektrycznego może doprowadzić do nieszczelności, wzgl. do awarii.     

Czyszczenie lakieru

Wskazówka

Na lakierowanych powierzchniach w żadnym przypadku nie umieszczać

 • naklejek
 • folii samoprzylepnych
 • tabliczek mocowanych na magnesy i podobnych przedmiotów
Może to spowodować uszkodzenie lakieru.  

Niektórych zadrapań, wżerów i innych uszkodzeń spowodowanych zaniedbaniem lub niewłaściwą konserwacją nie można całkowicie usunąć. W takich sytuacjach należy skorzystać z pomocy fachowego serwisu.

- Zanieczyszczenia należy w miarę możliwości natychmiast usuwać, unikając zbyt silnego tarcia.

- Ślady po owadach spryskać środkiem do usuwania śladów po owadach i po ich zmięknięciu zmyć spryskaną powierzchnię.

- Ptasie odchody zmoczyć wodą i po zmięknięciu zmyć powierzchnię.

- Żywice drzew, oleje, paliwa i tłuszcze usuwać, lekko pocierając kawałkiem materiału zwilżonym benzyną ekstrakcyjną.

- Płyn chłodzący i płyn hamulcowy usuwać zwilżonym kawałkiem materiału i czystą wodą.

- Plamy ze smoły usuwać środkiem do zmywania smoły.

- Wosk usuwać zmywaczem silikonu.

Czyszczenie i konserwacja lakieru matowego

Wskazówka

Nigdy nie polerować nadwozia lub obręczy kół! Polerowanie powoduje nabłyszczenie lakieru.

Poniższe czynniki mogą wpływać na błyszczenie się lakieru i w ten sposób do pogorszenia się efektu matowości:

 • Silne tarcie za pomocą nieodpowiednich środków
 • Mycie pojazdu w miejscu narażonym na bezpośrednie promieniowanie słoneczne

Do konserwacji nie wolno używać środków czyszczących do lakieru, materiałów szlifierskich i polerskich oraz preparatów nabłyszczających, np. wosku. Środki te są przeznaczone wyłącznie do powierzchni lakierowanych na wysoki połysk. Ich zastosowanie na matowym lakierze powoduje poważne uszkodzenia powierzchni (lokalne nabłyszczenia).

Naprawy powierzchni lakierowanych należy zlecać fachowemu serwisowi.
Korzystać wyłącznie z takich myjni samochodowych, które są zgodne z aktualnym stanem techniki. Koniecznie rezygnować z programów mycia z woskowaniem na gorąco.  

Jeśli nadwozie jest pokryte matowym lakierem bezbarwnym, należy przestrzegać poniższych wskazówek, aby na skutek nieprawidłowej konserwacji nie doszło do uszkodzenia powłoki lakierowej.

Wskazówki te dotyczą również obręczy ze stopu metali lekkich pokrytych matowym lakierem bezbarwnym.

Jako środki czyszczące należy stosować wyłącznie środki do usuwania owadów i szampony samochodowe dopuszczone przez Mercedes-Benz.

Czyszczenie folii dekoracyjnych

Wskazówka

Na trwałość i koloryt folii dekoracyjnych może wpływać:

 • promieniowanie słoneczne
 • temperatura, np. dmuchawa gorącego powietrza
 • pogoda
 • uderzenia kamieni i zabrudzenia
 • chemiczne środki czyszczące
 • substancje zawierające tłuszcz

Nie polerować matowych folii dekoracyjnych (Nie stosować politur na matowych foliach dekoracyjnych). Polerowanie powoduje świecenie się powierzchni pokrytej folią.

Nie stosować wosku na matowych lub strukturalnych foliach dekoracyjnych. Mogą powstać nieusuwalne plamy.


Należy przestrzegać wskazówek zawartych w rozdziale dotyczącym pielęgnacji lakieru matowego. Wskazówki dotyczą również matowych folii dekoracyjnych.

Należy stosować do czyszczenia dużą ilość wody i łagodny środek czyszczący bez dodatków lub substancji szorujących, np. szampon samochodowy, dopuszczony do stosowania w pojazdach marki Mercedes-Benz.

- Wysuszyć pojazd pokryty folią po każdym myciu miękką i chłonną ścierką.

 • W przeciwnym razie mogą powstać plamy z wody.

  Niektórych zadrapań, wżerów i innych uszkodzeń spowodowanych zaniedbaniem lub niewłaściwą konserwacją nie można całkowicie usunąć. W takich sytuacjach należy skorzystać z pomocy fachowego serwisu.

  - Zanieczyszczenia należy w miarę możliwości natychmiast usuwać, unikając zbyt silnego tarcia.

 • Folia dekoracyjna może zostać nieodwracalnie uszkodzona.

  - Ślady po owadach spryskać środkiem do usuwania śladów po owadach i po ich zmięknięciu zmyć spryskaną powierzchnię.

  - Ptasie odchody zmoczyć wodą i po zmięknięciu zmyć powierzchnię.

  W przypadku zabrudzeń, które wniknęły w powierzchnię folii dekoracyjnej, lub utraty połysku należy zastosować środek do czyszczenia lakieru, dopuszczony i zalecany w przypadku pojazdów marki Mercedes-Benz.

  Informacje na temat specjalnych środków pielęgnacyjnych i czyszczących można uzyskać od producenta.

  W przypadku powierzchni pokrytych folią mogą występować po zdjęciu folii dekoracyjnej różnice optyczne w stosunku do powierzchni, które nie były zabezpieczone za pomocą folii dekoracyjnej.

  Info 

  Prace przy foliach dekoracyjnych lub ich naprawy należy zlecać w fachowym serwisie. Producent pojazdów Mercedes-Benz zaleca skorzystanie z usług autoryzowanej stacji obsługi Mercedes-Benz.

   Wskazówki ogólne

   Ochrona środowiska Puste opakowania i zużyte materiały należy utylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.   ...

   Czyszczenie części pojazdu

   Czyszczenie kół OSTRZEŻENIE Strumień wody z dyszy o okrągłym przekroju (frez do brudu) może spowodować niewidoczne zewnę ...

  • Categorie