Mercedes-Benz GLA: Czyszczenie części pojazdu

Czyszczenie kół

OSTRZEŻENIE

Strumień wody z dyszy o okrągłym przekroju (frez do brudu) może spowodować niewidoczne zewnętrznie uszkodzenia opon lub elementów podwozia. Uszkodzone w ten sposób komponenty mogą nieoczekiwanie ulec awarii. Istnieje ryzyko wypadku!

Dlatego do czyszczenia pojazdu nie należy używać agregatów wysokociśnieniowych z dyszami o przekroju okrągłym. Uszkodzone opony lub elementy podwozia należy niezwłocznie wymienić.


Wskazówka

Do usuwania pyłu powstającego na skutek ścierania się okładzin hamulcowych nie stosować zawierających kwasy preparatów do czyszczenia obręczy kół. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia śrub mocujących koła i elementów układu hamulcowego.

Bezpośrednio po czyszczeniu nie należy odstawiać pojazdu na dłuższy czas, zwłaszcza jeżeli zastosowano środki do czyszczenia obręczy kół. Pozostałości środka do czyszczenia obręczy sprzyjają korozji tarcz i okładzin hamulcowych. Po czyszczeniu zalecamy kilkuminutową jazdę. Na skutek kilkakrotnego zahamowania tarcze i okładziny hamulcowe rozgrzeją się i wyschną. Wtedy można zaparkować pojazd na dłużej.


Czyszczenie szyb

OSTRZEŻENIE

Jeśli wycieraczki uruchomią się podczas czyszczenia szyby przedniej lub piór wycieraczek, osoba znajdująca się w pobliżu może zostać zakleszczona. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Przed czyszczeniem szyby przedniej lub piór wycieraczek należy zawsze wyłączać wycieraczki i zapłon.


Wskazówka

Ramiona wycieraczek odchylać od szyby przedniej tylko po ustawieniu ich w pozycji pionowej, w przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia pokrywy komory silnika.

Do czyszczenia wewnętrznych powierzchni szyb nie stosować suchego i szorstkiego materiału, środków do szorowania, rozpuszczalników lub preparatów czyszczących zawierających rozpuszczalnik. Nie dotykać wewnętrznych powierzchni szyb twardymi przedmiotami, jak np. skrobakiem lub pierścionkiem, gdyż może do doprowadzić do uszkodzenia szyb.

W regularnych odstępach czasu oczyszczać rynienki ściekowe przy szybie przedniej i tylnej. Ich niedrożność, powodowana osadzaniem się np. liści lub pyłków roślin, może powodować gromadzenie się wody. Sprzyja to korozji i może doprowadzić do uszkodzenia elementów elektronicznych.


- Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie szyb czyścić kawałkiem wilgotnego materiału, stosując dopuszczony i zalecany do pojazdów marki Mercedes-Benz środek czyszczący.

Czyszczenie piór wycieraczek

OSTRZEŻENIE

Jeśli wycieraczki uruchomią się podczas czyszczenia szyby przedniej lub piór wycieraczek, osoba znajdująca się w pobliżu może zostać zakleszczona. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Przed czyszczeniem szyby przedniej lub piór wycieraczek należy zawsze wyłączać wycieraczki i zapłon.


Wskazówka

Ramiona wycieraczek odchylać od szyby przedniej tylko po ustawieniu ich w pozycji pionowej, w przeciwnym razie dojdzie do uszkodzenia pokrywy komory silnika.

Nie ciągnąć za pióro wycieraczki, ponieważ może ulec uszkodzeniu.

Nie czyścić piór wycieraczek zbyt często i nie stosować silnego tarcia, ponieważ może dojść do uszkodzenia powłoki grafitowej. Na skutek tego wycieraczki mogą działać głośniej.

Należy przy tym przytrzymać wycieraczkę. Gwałtowne opuszczenie wycieraczki na szybę może spowodować jej uszkodzenie.


- Odchylić ramiona wycieraczek od szyby.

- Ostrożnie oczyścić pióra wycieraczek wilgotnym kawałkiem materiału.

- Przed włączeniem zapłonu położyć wycieraczki na szybie.

Czyszczenie elementów oświetlenia zewnętrznego

Wskazówka

Należy stosować wyłącznie takie środki lub ściereczki czyszczące, które są odpowiednie do kloszy reflektorów z tworzywa sztucznego. Żrące, drażniące lub inne nieodpowiednie środki lub ściereczki czyszczące mogą spowodować porysowanie lub uszkodzenie kloszy reflektorów z tworzywa sztucznego.


- Wykonane z tworzywa klosze reflektorów czyścić mokrą gąbką i łagodnym środkiem czyszczącym, np. szamponem samochodowym Mercedes-Benz lub specjalnymi chustami czyszczącymi.    

Czyszczenie kierunkowskazów w lusterkach

Wskazówka

Należy stosować wyłącznie środki lub chusty czyszczące odpowiednie do kloszy reflektorów wykonanych z tworzywa sztucznego. Nieodpowiednie środki lub chusty czyszczące mogą zarysować lub uszkodzić klosze kierunkowskazów w lusterkach.


- Wykonane z tworzywa klosze kierunkowskazów w obudowach lusterek zewnętrznych czyścić mokrą gąbką i łagodnym środkiem czyszczącym, np. szamponem samochodowym Mercedes-Benz lub specjalnymi chustami czyszczącymi.    

Czyszczenie czujników

Wskazówka

W razie stosowania agregatu ciśnieniowego odległość między czujnikami a dyszą agregatu musi wynosić co najmniej 30 cm. Informacje o właściwej odległości dyszy od pojazdu zawiera również instrukcja obsługi agregatu.


Czyszczenie czujników

- Czujniki
systemów ułatwiających jazdę czyścić wodą, szamponem samochodowym i kawałkiem miękkiego materiału.

Czyszczenie kamery cofania

Wskazówka

Nie czyścić soczewki i okolicy kamery wysokociśnieniowym agregatem myjącym.


Czyszczenie kamery cofania

- Upewnić się, że pojazd stoi w miejscu, a kluczyk w stacyjce znajduje się w położeniu .

- Otworzyć osłonę kamery poprzez system multimedialny w celu jej oczyszczenia (patrz cyfrowa instrukcja obsługi).

- Czyszczenie kamery cofania: Oczyścić soczewkę kamery
czystą wodą i miękkim kawałkiem materiału.

Czyszczenie końcówek rur wydechowych

OSTRZEŻENIE

Końcówka rury wydechowej i nakładka na końcówce mogą być gorące. Dotykając tych części pojazdu, można się poparzyć. Istnieje niebezpieczeństwo poparzenia!

Wykonując czynności w obszarze końcówki rury wydechowej i nakładki na końcówce, należy być zawsze bardzo ostrożnym, a zwłaszcza zwracać uwagę na dzieci znajdujące się w pobliżu. Przed dotknięciem tych części pojazdu poczekać, aż ostygną.


Wskazówka

Nie czyścić końcówki rury wydechowej środkami kwaśnymi, np. preparatami sanitarnymi, preparatami do czyszczenia obręczy kół.

Pojazdy Mercedes-AMG z czarnymi końcówkami rur wydechowych: chromowane na czarno końcówki nie mogą być polerowane politurą do chromu, ponieważ w przeciwnym razie czarny połysk zostanie utracony. W celu optymalnej konserwacji po każdym myciu pojazdu należy przetrzeć końcówki kawałkiem materiału zwilżonym lekko olejem. Może to być ogólnie dostępny olej silnikowy lub olejek do pielęgnacji.

W przypadku silnych zabrudzeń można nanieść za pomocą ściereczki z mikrowłókien delikatną politurę do lakieru. Po zakończeniu polerowania usunąć nadmiar pasty polerującej.  

Na skutek działania środków do posypywania nawierzchni oraz innych niekorzystnych wpływów otoczenia na powierzchni może pojawić się korozja nalotowa. Regularna konserwacja końcówek rur wydechowych, szczególnie zimą i po każdym myciu pojazdu, umożliwia zachowanie ich pierwotnego połysku.

- Końcówki rur wydechowych czyścić środkiem czyszczącym sprawdzonym i dopuszczonym do stosowania w pojazdach marki Mercedes-Benz.

Czyszczenie haka holowniczego

Ochrona środowiska

Nasączone olejami i smarami materiały należy utylizować zgodnie z przepisami o ochronie środowiska naturalnego.  

Wskazówka

Do czyszczenia końcówki haka nie stosować wysokociśnieniowego agregatu myjącego oraz rozpuszczalników.

Przestrzegać wskazówek dotyczących czyszczenia zawartych w instrukcji obsługi dostarczonej przez producenta haka holowniczego.


Czyszczenie haka holowniczego

- Oczyścić miejsca zardzewiałe, np. szczotką drucianą.

- Zanieczyszczenia usuwać kawałkiem czystego, niepozostawiającego włókien materiału lub szczotką.

- Po oczyszczeniu należy nasmarować lub lekko naoliwić końcówkę kulistą .

- Sprawdzić działanie haka holowniczego w pojeździe.

Info 

Czyszczenie i konserwację końcówki oraz innych elementów haka holowniczego można również zlecić w fachowym serwisie.

    Mycie pojazdu i czyszczenie lakieru

    Myjnia samochodowa OSTRZEŻENIE Po myciu pojazdu zmniejsza się skuteczność hamowania. Istnieje ryzyko wypadku! Po myciu pojazdu hamowa ...

    Konserwacja wnętrza

    Czyszczenie wyświetlacza Wskazówka Do czyszczenia nie stosować rozcieńczalników na bazie alkoholu lub benzyny środk ...

    Categorie