Mercedes-Benz GLA: Lusterka

Lusterko wsteczne

Lusterka

- Zmiana położenia lusterka: Przełożyć dźwigienkę
do przodu lub do tyłu.

Lusterka zewnętrzne

Ustawianie lusterek zewnętrznych

OSTRZEŻENIE

Do utraty kontroli nad pojazdem może dojść wskutek
 • ustawiania fotela kierowcy, zagłówka, kierownicy lub lusterek podczas jazdy
 • zakładania pasa bezpieczeństwa podczas jazdy.
Istnieje ryzyko wypadku!

Przed uruchomieniem silnika należy ustawić fotel kierowcy, zagłówek, kierownicę i lusterka oraz zapiąć pas bezpieczeństwa.


OSTRZEŻENIE

Lusterka zewnętrzne przedstawiają pomniejszony obraz. Obiekty widoczne w lusterkach są bliżej, niż się wydaje. Wskutek tego np. podczas zmiany pasa ruchu można źle ocenić odległość od jadącego z tyłu pojazdu. Istnieje ryzyko wypadku!

Dlatego przed manewrem należy zawsze spojrzeć przez ramię, w celu upewnienia się o faktycznej odległości od jadących z tyłu pojazdów.


Lusterka

- Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie
lub .

- Nacisnąć
przycisk lusterka zewnętrznego po stronie pasażera.

Lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy: nacisnąć przycisk .

 • Zaświeci się czerwona lampka kontrolna w odpowiednim przycisku.

  Lampka kontrolna gaśnie po pewnym czasie. Dopóki lampka kontrolna świeci się, przyciskiem
  można regulować położenie wybranego lusterka.

  - Naciskać przycisk
  do góry, na dół, w prawo lub w lewo, aż lusterko zewnętrzne zostanie prawidłowo ustawione. Ustawienie lusterka powinno zapewnić optymalną widoczność na drodze.

  Wypukłe lusterka zewnętrzne dają większe pole widzenia.

  W przypadku niskiej temperatury zewnętrznej po rozruchu pojazdu automatycznie włącza się ogrzewanie lusterek. Ogrzewanie trwa maksymalnie dziesięć minut.

  Info 

  Ogrzewanie lusterek zewnętrznych można również uruchomić manualnie, włączając ogrzewanie szyby tylnej.

  Elektryczne składanie i rozkładanie lusterek zewnętrznych

  Lusterka

  - Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie
  lub .

  - Nacisnąć krótko przycisk .

 • Oba lusterka zewnętrzne zostają złożone lub rozłożone.

  Info 

  Należy zwrócić uwagę, aby lusterka zewnętrzne podczas jazdy były zawsze całkowicie rozłożone. W przeciwnym razie mogą ulegać drganiom.

  Jeśli pojazd porusza się z prędkością powyżej 47 km/h, nie można złożyć lusterek zewnętrznych.

  Regulacja lusterek zewnętrznych

  Po odłączeniu zacisków lub rozładowaniu akumulatora należy ponownie wykonać wzorcowe ustawienie lusterek zewnętrznych. W przeciwnym razie uruchomienie w komputerze pokładowym funkcji "Składanie lusterek zewnętrznych po zablokowaniu zamków" nie będzie powodować składania lusterek.

  - Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie .

  - Nacisnąć krótko przycisk .
    

  Automatyczne składanie i rozkładanie lusterek zewnętrznych

  Jeśli funkcja "Składanie lusterek zewnętrznych po zablokowaniu zamków" została uruchomiona za pomocą komputera pokładowego ,
  • lusterka zewnętrzne składają się automatycznie po zablokowaniu pojazdu z zewnątrz
  • lusterka zewnętrzne ponownie rozkładają się automatycznie po odblokowaniu pojazdu i otworzeniu drzwi kierowcy lub pasażera

  Info 

  Lusterka nie rozłożą się automatycznie, jeśli wcześniej zostały złożone manualnie.    

  Odblokowane lusterko zewnętrzne

  Jeśli lusterko zewnętrzne zostało odblokowane gwałtownym pociągnięciem do przodu lub do tyłu, należy jego położenie przywrócić następująco.

  - W pojeździe bez elektrycznie składanych lusterek zewnętrznych: Wcisnąć manualnie lusterko zewnętrzne w prawidłowe położenie.

  - W pojeździe z elektrycznie składanymi lusterkami zewnętrznymi: Nacisnąć przycisk  i przytrzymać, aż będzie słychać kliknięcie i przeskoczenie zapadki.

 • Obudowa lusterka jest zablokowana i położenie lusterka zewnętrznego można ponownie ustawiać w zwykły sposób. 

  Automatycznie przyciemniane lusterka

  OSTRZEŻENIE

  W przypadku pęknięcia szkła automatycznie przyciemnianego lusterka może wyciekać płyn elektrolitowy. Jest on szkodliwy dla zdrowia i powoduje podrażnienia. Nie może on się zetknąć ze skórą, oczami, układem oddechowym lub odzieżą ani nie może zostać połknięty. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

  W przypadku kontaktu z płynem elektrolitowym należy przestrzegać następujących zasad:

  • W przypadku kontaktu ze skórą należy natychmiast spłukać płyn elektrolitowy wodą.
  • W przypadku kontaktu z oczami należy natychmiast wypłukać oczy dokładnie czystą wodą.
  • W przypadku połknięcia płynu elektrolitowego należy natychmiast przepłukać dokładnie usta. Nie należy wywoływać wymiotów.
  • W przypadku kontaktu płynu elektrolitowego ze skórą lub oczami lub jego połknięcia należy skontaktować się niezwłocznie z lekarzem.
  • W przypadku zanieczyszczenia odzieży płynem elektrolitowym należy natychmiast ją zmienić.
  • W przypadku wystąpienia reakcji alergicznych należy skontaktować się niezwłocznie z lekarzem.

  Funkcja "Automatycznie przyciemniane lusterka" jest dostępna tylko, jeśli pojazd jest wyposażony w "pakiet lusterek".

  Lusterko wsteczne oraz lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy są automatycznie przyciemniane, jeśli równocześnie
  • włączony jest zapłon i
  • światło reflektora trafi na czujnik w lusterku wstecznym
  Przyciemnienie lusterek nie następuje, gdy włączony jest bieg wsteczny lub gdy włączone jest oświetlenie wnętrza pojazdu.

  Ustawienie do parkowania lusterka zewnętrznego po stronie pasażera

  Ustawianie i zapisywanie położenia do parkowania

  W celu ułatwienia parkowania lusterko zewnętrzne po stronie pasażera można ustawić tak, że po włączeniu biegu wstecznego będzie w nim widoczne prawe tylne koło. Ustawienie można zapisać w pamięci.

  Lusterka


  Przycisk lusterka zewnętrznego po stronie kierowcy

  Przycisk lusterka zewnętrznego po stronie pasażera

  Przycisk ustawiania lusterka zewnętrznego

  Przycisk pamięci M

  - Upewnić się, że pojazd stoi w miejscu.

  - Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie
  lub uruchomić silnik.

  - Nacisnąć przycisk .

  - Włączyć bieg wsteczny.
 • Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera przechyla się w zapisane ustawienie do parkowania.

  - Za pomocą przycisku
  ustawić lusterko zewnętrzne tak, aby widoczne w nim było tylne koło i krawężnik.

 • Położenie do parkowania zostało zapisane w pamięci.

  Info 

  Po włączeniu innego biegu niż wsteczny, lusterko zewnętrzne po stronie pasażera powraca do standardowego położenia do jazdy.   

  Korzystanie z położenia do parkowania

  - Przekręcić kluczyk w stacyjce w położenie .

  - Wybrać lusterko zewnętrzne po stronie pasażera za pomocą odpowiedniego przycisku.

  - Włączyć bieg wsteczny.
 • Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera przechyla się w zapisane ustawienie do parkowania.

  Lusterko zewnętrzne po stronie pasażera wraca do pierwotnej pozycji.

  • po przekroczeniu prędkości 15 km/h
  • po ok. dziesięciu sekundach od chwili wyłączenia biegu wstecznego
  • po naciśnięciu przycisku lusterka po stronie kierowcy

   Kierownica

   Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIEDo utraty kontroli nad pojazdem może dojść wskutek ustawiania fotel ...

   Funkcja pamięci ustawień

   Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa OSTRZEŻENIEW przypadku korzystania podczas jazdy z funkcji pamięci położeń po ...

  • Categorie