Mercedes-Benz GLA: Funkcja pamięci ustawień

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

W przypadku korzystania podczas jazdy z funkcji pamięci położeń po stronie kierowcy można utracić kontrolę nad pojazdem w wyniku ruchów regulacyjnych. Istnieje ryzyko wypadku!

Z funkcji pamięci położeń po stronie kierowcy należy korzystać wyłącznie w stojącym pojeździe.


OSTRZEŻENIE

Zmiana położenia fotela po uruchomieniu funkcji pamięci może spowodować zakleszczenie pasażerów, zwłaszcza dzieci. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Przed uruchomieniem funkcji pamięci należy upewnić się, czy nikt nie trzyma części ciała w zakresie ruchu fotela. W przypadku zagrożenia zakleszczeniem należy natychmiast puścić przycisk pozycji w pamięci. Przestawianie zostanie zatrzymane.


OSTRZEŻENIE

Gdy funkcja pamięci ustawień zostaje włączona przez dzieci, mogą się one zakleszczyć, zwłaszcza w sytuacji, gdy pozostają bez opieki. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Nie należy pozostawiać dzieci w pojeździe bez opieki.

Wysiadając z pojazdu, należy zawsze zabrać ze sobą kluczyk i zablokować drzwi pojazdu. Dotyczy to również cyfrowego kluczyka, gdy funkcja "Cyfrowy kluczyk" jest włączona przez aplikację Mercedes me connect.  

Z funkcji pamięci ustawień można korzystać w każdej chwili, np. również wtedy, gdy kluczyk nie znajduje się w stacyjce.

Zapisywanie ustawień w pamięci

Za pomocą funkcji pamięci ustawień można zapisać w pamięci trzy różne ustawienia, np. dla trzech osób.

Do każdego miejsca w pamięci przyporządkowywane są następujące ustawienia:

 • położenie fotela i oparcia
 • po stronie kierowcy: położenie lusterek zewnętrznych po stronie kierowcy i pasażera

 

Zapisywanie ustawień w pamięci

- Ustawić położenie fotela.

- Ustawić lusterko zewnętrzne po stronie kierowcy.

- Nacisnąć krótko przycisk pamięci M, a następnie w ciągu trzech sekund jeden z przycisków pozycji w pamięci 1, 2 lub 3.

 • Wykonane ustawienia zostają zapisane pod wybraną pozycją pamięci i słychać dźwięk potwierdzający.

  Wywoływanie ustawień z pamięci

  - Nacisnąć przycisk pozycji w pamięci 1, 2 lub 3 i przytrzymać, aż fotel i lusterka zewnętrzne osiągną zapisane w pamięci położenia.

  Info 

  Po zwolnieniu przycisku pozycji pamięci przestawianie położenia zostają natychmiast przerwane.

   Lusterka

   Lusterko wsteczne - Zmiana położenia lusterka: Przełożyć dźwigienkę do przodu lub do tyłu. Lu ...

  • Categorie