Mercedes-Benz GLA: Kamera 360º

Wskazówki ogólne

Kamera 360º jest systemem składającym się z czterech kamer.

System analizuje obraz z następujących kamer:

 • kamery cofania
 • kamery przedniej
 • dwóch kamer w lusterkach zewnętrznych
Zasięg kamer obejmuje bezpośrednie otoczenie pojazdu. System wspomaga kierowcę np. podczas parkowania lub w przypadku słabo widocznych wyjazdów.

Obrazy z kamery 360º można wyświetlać w trybie pełnoekranowym lub w siedmiu różnych widokach split screen na wyświetlaczu COMAND. Widok split screen zawiera dodatkowo widok z góry na pojazd. Jest on obliczany na podstawie danych z zainstalowanych kamer (kamera wirtualna).

7 widoków split screen to:
 • widok z góry i obraz z kamery cofania (kąt widzenia 130º)
 • widok z góry i obraz z kamery przedniej (bez widoku maksymalnego kąta skrętu kierownicy)
 • widok z góry i powiększony widok tylnej części pojazdu
 • widok z góry i powiększony widok przedniej części pojazdu
 • widok z góry i widok przyczepy (pojazdy z hakiem holowniczym)
 • widok z góry i obrazy z kamer w lusterkach zewnętrznych do tyłu (widok kół tylnych)
 • widok z góry i obrazy z kamer w lusterkach zewnętrznych do przodu (widok kół przednich)

Info 

Widok z góry i widok przyczepy są dostępne w przypadku pojazdów z hakiem holowniczym.

Jeśli w przypadku włączonej funkcji nastąpi przełączenie z położenia
lub
w położenie ,
na wyświetlaczu COMAND pojawia się poprzedni widok. Dynamiczne linie pomocnicze są ukrywane.

W przypadku przełączania pomiędzy położeniami
a
pojawia się każdorazowo ostatnio wybrany widok przedniej lub tylnej części pojazdu.  

Ważne zasady bezpieczeństwa

Kamera 360º pełni jedynie funkcję pomocniczą. Nie zastępuje uważnego obserwowania otoczenia. Odpowiedzialność za bezpieczne manewrowanie i parkowanie ponosi zawsze kierowca. Należy upewnić się, że podczas manewrowania lub parkowania nie znajdują się w obszarze manewrowania żadne osoby, zwierzęta lub przedmioty.

Kamera 360º pokazuje ewentualne przeszkody w zniekształconej perspektywie, nieprawidłowo lub nie pokazuje żadnych przeszkód. Kamera nie pokazuje obiektów znajdujących się w następujących obszarach:

 • pod przednim zderzakiem
 • bardzo blisko przedniego zderzaka
 • bardzo blisko tylnego zderzaka
 • pod tylnym zderzakiem
 • nad uchwytem klapy bagażnika
 • bardzo blisko lusterek zewnętrznych
Kierowca zawsze ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo, w związku z tym podczas parkowania i manewrowania musi zwracać uwagę na bezpośrednie otoczenie. Dotyczy to zarówno obszarów za i przed pojazdem, jak i z boku. W przeciwnym razie można spowodować sytuację niebezpieczną dla siebie i innych uczestników ruchu drogowego.

Kamera 360º nie działa lub działa w ograniczonym zakresie,

 • gdy drzwi są otwarte
 • lusterka zewnętrzne są rozłożone
 • gdy klapa tylna jest otwarta
 • podczas intensywnych opadów deszczu lub śniegu oraz podczas mgły
 • nocą, gdy pojazd znajduje się w bardzo ciemnym otoczeniu
 • gdy kamery znajdują się w bardzo silnym białym świetle
 • gdy otoczenie jest oświetlane za pomocą świetlówek lub oświetlenia LED (na wyświetlaczu może występować migotanie)
 • po szybkiej zmianie temperatury otoczenia, np. gdy zimą pojazd wjedzie z zewnątrz do garażu
 • soczewki kamer są zabrudzone lub przesłonięte
 • jeśli uszkodzone są elementy pojazdu, w których są zamontowane kamery. W takim przypadku należy zlecić sprawdzenie stanu i ustawienia kamer w fachowym serwisie.
Nie należy wówczas korzystać z kamery 360º. W przeciwnym razie w trakcie parkowania może dojść do zranienia osób lub przedmioty mogą uszkodzić pojazd.  

Warunki włączenia

Obraz z kamery 360º może być wyświetlany, gdy
 • pojazd jest wyposażony w kamerę 360º
 • system COMAND Online jest włączony, patrz cyfrowa instrukcja obsługi systemu COMAND Online.
 • funkcja Kamera 360º jest włączona.

Włączanie kamery 360º

- Wciskać przycisk
konsoli środkowej ponad 2 sekundy, patrz cyfrowa instrukcja obsługi systemu COMAND Online.
 • W zależności od tego, czy włączone jest położenie
  lub
  pojawia się
  • widok pełnoekranowy z obrazem z kamery przedniej
  • widok pełnoekranowy z obrazem z kamery cofania.

  Włączanie kamery 360º za pomocą systemu COMAND Online

  - Nacisnąć przycisk ,
  patrz cyfrowa instrukcja obsługi systemu COMAND Online.

  - Wybrać Ustawienia system. za pomocą kontrolera COMAND


  (przekręcać) i potwierdzić przez .

  - Wybrać Kamera 360º i potwierdzić za pomocą .
 • W zależności od tego, czy włączone jest położenie
  lub
  pojawia się
  • split screen z widokiem z góry i obrazem z kamery przedniej lub
  • split screen z widokiem z góry i obrazem z kamery cofania.

  Dalsze informacje na temat kontrolera COMAND, patrz cyfrowa instrukcja obsługi systemu COMAND Online.  

  Włączanie kamery 360º za pomocą biegu wstecznego

  Obrazy z kamery 360º mogą być wyświetlane automatycznie poprzez włączenie biegu wstecznego.

  - Upewnić się, że kluczyk w stacyjce jest przekręcony w położenie .

  - Upewnić się, czy w systemie COMAND Online jest wybrana funkcja Activation by R gear (autom. wł. na biegu wstecznym) (patrz cyfrowa instrukcja obsługi).

  - Wyświetlanie obrazu z kamery 360º: Włączyć bieg wsteczny.

 • Na wyświetlaczu COMAND pojawia się obszar za pojazdem w Split Screen:
  • Pojazd z liniami pomocniczymi
  • Widok z góry na pojazd

  Informacje w cyfrowej instrukcji obsługi

  W cyfrowej instrukcji obsługi znajdują się informacje dotyczące następujących tematów:
  • Wskazania na wyświetlaczu COMAND
  • Widok ze wskazaniem PARKTRONIC

  Zamykanie widoku z kamery 360º

  Jeśli przy włączonej funkcji prędkość pojazdu przekroczy 16 km/h, funkcja wyłączy się. Na wyświetlaczu COMAND pojawia się wcześniejsze wskazanie. Widok można również przełączać, wybierając symbol
  na wyświetlaczu i potwierdzając za pomocą kontrolera COMAND .

   Kamera cofania

   Wskazówki ogólne Kamera cofania jest optycznym wspomaganiem podczas parkowania i manewrów. Na wyświetlaczu systemu multimedialnego pr ...

   ATTENTION ASSIST

   Wskazówki ogólne ATTENTION ASSIST wspomaga kierowcę w trakcie długiej i monotonnej jazdy, np. na autostradach i drogach szybkiego ruchu. Funkcja jes ...

  • Categorie