Mercedes-Benz GLA: ATTENTION ASSIST

Wskazówki ogólne

ATTENTION ASSIST wspomaga kierowcę w trakcie długiej i monotonnej jazdy, np. na autostradach i drogach szybkiego ruchu. Funkcja jest aktywna przy prędkości od 60 km/h do 200 km/h. ATTENTION ASSIST rozpoznaje typowe oznaki zmęczenia oraz narastającą dekoncentrację kierowcy i proponuje przerwę.  

Ważne zasady bezpieczeństwa

ATTENTION ASSIST pełni jedynie funkcję pomocniczą. Może on nie rozpoznać wcale lub we właściwym momencie zmęczenia lub rosnącej nieuwagi. System nie może zastąpić wypoczętego i uważnego kierowcy.

ATTENTION ASSIST działa w sposób ograniczony i ostrzeżenie nie następuje lub następuje z opóźnieniem

 • w przypadku jazdy trwającej krócej niż ok. 30 minut
 • przy złym stanie nawierzchni, np. duże nierówności, wyboje
 • gdy wieje silny wiatr boczny
 • przy sportowej technice jazdy, charakteryzującej się dużą prędkością na zakrętach i znacznymi przyspieszeniami
 • jeśli prędkość jest w przeważającej mierze mniejsza niż 60 km/h lub większa niż 200 km/h
 • jeśli zegar jest nieprawidłowo ustawiony
 • w trakcie manewrów, np. przy zmianie pasa ruchu lub przy zmianie prędkości
Pamięć zostaje wyzerowana i ATTENTION ASSIST po podjęciu jazdy od nowa zaczyna oceniać stopień zmęczenia kierowcy
 • po wyłączeniu silnika
 • po odpięciu pasa bezpieczeństwa i otworzeniu drzwi kierowcy, np. podczas przerwy lub przy zmianie kierowcy

Wyświetlanie poziomu koncentracji

Wyświetlanie poziomu koncentracji

W menu Asysta  komputera pokładowego można wyświetlić aktualne informacje o statusie.

- Za pomocą komputera pokładowego wybrać funkcję grafiki systemów dla układu ATTENTION ASSIST.

Wyświetlane są następujące informacje:

 • Czas jazdy od ostatniej przerwy
 • Określony przez ATTENTION ASSIST poziom koncentracji Poziom koncentracji , prezentowany jako pięciostopniowy wskaźnik segmentowy od poziomu "wysoki" do poziomu "niski"
 • Jeśli ATTENTION ASSIST nie może obliczyć poziomu koncentracji oraz wyemitować ostrzeżenia, pojawia się komunikat System w tr. biernym. Wskaźnik segmentowy przełącza wówczas wskazanie, np. jeśli pojazd porusza się wolniej niż 60 km/h lub szybciej niż 200 km/h.

Włączanie Attention Assist

- Włączyć funkcję ATTENTION ASSIST za pośrednictwem komputera pokładowego.
 • Układ określa poziom koncentracji kierowcy w zależności od wybranego ustawienia:

  Wybór Standardowy : Czułość, z jaką układ określa poziom koncentracji, jest ustawiona jako standardowa.

  Wybór Czuły : Czułość jest ustawiona na wyższym poziomie. Poziom koncentracji określony przez Attention Assist jest odpowiednio dostosowywany i kierowca jest ostrzegany wcześniej.

  Gdy ATTENTION ASSIST jest wyłączony, w grafice systemów na wyświetlaczu wielofunkcyjnym pojawia się symbol .

  Jeśli ATTENTION ASSIST został wyłączony, po wyłączeniu silnika jest ponownie włączany. Wybrana czułość odpowiada ostatniemu aktywnemu wyborowi (Standard/Czuły).

  Ostrzeżenie na wyświetlaczu

  W przypadku rozpoznania zmęczenia lub rosnącej nieuwagi na wyświetlaczu pojawia się komunikat: ATTENTION ASSIST Przerwa!

  Dodatkowo do komunikatu na wyświetlaczu wielofunkcyjnym słychać wówczas pojedynczy sygnał ostrzegawczy.

  - W razie potrzeby przerwać jazdę.

  - Potwierdzić komunikat naciskając przycisk
  na kierownicy.

  Dłuższe jazdy powinny być regularnie przerywane, przy czym postój musi zapewniać kierowcy należyty odpoczynek. Jeśli przerwa nie nastąpi i ATTENTION ASSIST nadal będzie wykrywać narastającą dekoncentrację, kolejne ostrzeżenie będzie miało miejsce najwcześniej po upływie 15 minut. Warunkiem tego jest dalsze rejestrowanie przez ATTENTION ASSIST typowych oznak zmęczenia lub rosnącej nieuwagi.

  Pojazdy z systemem multimedialnym COMAND Online: Po emisji ostrzeżenia na wyświetlaczu wielofunkcyjnym w systemie multimedialnym oferowane jest wyszukiwanie miejsca na odpoczynek. Można wybrać miejsce wypoczynku i rozpocząć nawigację do tego miejsca. Tę funkcję można aktywować lub dezaktywować w systemie multimedialnym (patrz cyfrowa instrukcja obsługi).

   Kamera 360º

   Wskazówki ogólne Kamera 360º jest systemem składającym się z czterech kamer. System analizuje obraz z następujących kamer: ...

   Asystent rozpoznawania znaków drogowych

   Wskazówki ogólne Asystent rozpoznawania znaków drogowych sygnalizuje kierowcy w zestawie wskaźników dopuszczalną prędkość ...

  • Categorie