Mercedes-Benz GLA: Funkcje kluczyka

Funkcje kluczykaBlokowanie pojazdu


Otwieranie pokrywy tylnej


Odblokowanie pojazdu

- Centralne odblokowanie: Nacisnąć przycisk .

Jeśli po upływie ok. 40 sekund od odblokowania pojazd nie zostanie otwarty,

 • zamki pojazdu zostaną ponownie zablokowane
 • zabezpieczenie przed kradzieżą jest ponownie aktywowane.

- Centralne blokowanie: Nacisnąć przycisk .

Za pomocą kluczyka można centralnie zablokować i odblokować:
 • drzwi
 • klapę tylną
 • pokrywę wlewu paliwa
Przy odblokowaniu zamków następuje jednokrotne mignięcie kierunkowskazów, przy blokowaniu - trzykrotne.

Jeśli oświetlenie ułatwiające odnajdywanie jest włączone za pomocą systemu multimedialnego, dodatkowo świeci się ono w ciemności po odblokowaniu zamków za pomocą pilota zdalnego sterowania (patrz cyfrowa instrukcja obsługi).

Blokowanie zamków pojazdu może być potwierdzane również sygnałem akustycznym. Sygnalizację akustyczną można włączać i wyłączać poprzez komputer pokładowy.

- Automatyczne otwieranie klapy tylnej od zewnątrz: Nacisnąć przycisk
i przytrzymać wciśnięty, aż klapa tylna otworzy się.

Pojazdy z funkcją KEYLESS-GO lub KEYLESS-GO Start:

- Automatyczne zamykanie klapy tylnej od zewnątrz: Jeśli kluczyk znajduje się w pobliżu pojazdu, nacisnąć przycisk
na kluczyku.
 • Gdy klapa tylna zacznie się zamykać, puścić przycisk.      

   Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

   OSTRZEŻENIEW przypadku pozostawienia dzieci bez opieki w pojeździe mogą one: otworzyć drzwi, stwarzając zagrożenie dla innych ...

   KEYLESS-GO

   Wskazówki ogólne Prosimy pamiętać, że jeśli kluczyk jest wewnątrz pojazdu, silnik może zostać uruchomiony przez każde ...

  • Categorie