Mercedes-Benz GLA: Eksploatacja w zimie

Wskazówki ogólne

Przed nadejściem zimy należy zlecić wykonanie zimowego przeglądu w fachowym serwisie.

Jazda na oponach letnich

Opony letnie w temperaturach poniżej +7
tracą znacznie na elastyczności, co pogarsza ich przyczepność i reakcje podczas hamowania. W związku z tym należy zmienić je na opony M+S. Na skutek użytkowania w bardzo niskich temperaturach w strukturze opon letnich mogą powstawać mikropęknięcia, powodujące trwałe uszkodzenie opon. Gwarancja na pojazd marki Mercedes-Benz nie obejmuje tego rodzaju uszkodzeń i ich skutków.

OSTRZEŻENIE

Uszkodzenia mogą spowodować spadek ciśnienia w oponach. W wyniku tego można utracić kontrolę nad pojazdem. Istnieje ryzyko wypadku!

Należy regularnie sprawdzać opony pod kątem uszkodzeń i niezwłocznie wymieniać uszkodzone opony.


Opony zimowe M+S

OSTRZEŻENIE

Opony M+S z bieżnikiem płytszym niż 4 mm nie zapewniają w warunkach zimowych wystarczającej przyczepności. Istnieje ryzyko wypadku!

Opony M+S z bieżnikiem płytszym niż 4 mm należy bezwzględnie wymienić.


Przy temperaturach poniżej +7
należy stosować opony zimowe lub wielosezonowe - oba typy ogumienia są oznaczone skrótem M+S.

Dobrą przyczepność w warunkach zimowych zapewniają tylko opony zimowe z symbolem gwiazdki śniegu
obok oznaczenia M+S. Jedynie z tymi oponami systemy bezpieczeństwa jazdy, takie jak np. ABS i ESP, mogą optymalnie działać także zimą. Opony te zostały opracowane specjalnie do jazdy po śniegu.

W celu zapewnienia bezpiecznej jazdy należy na wszystkich kołach montować opony zimowe M+S takiego samego typu i o jednakowym bieżniku.

W trakcie użytkowania opon M+S należy koniecznie przestrzegać maksymalnej prędkości dopuszczalnej do danego typu ogumienia.

Jeśli stosowane są opony zimowe M+S, których dozwolona prędkość maksymalna jest niższa od prędkości maksymalnej pojazdu, należy w polu widzenia kierowcy umieścić odpowiednią naklejkę informacyjną. Jest ona dostępna w fachowym serwisie.

W tym przypadku należy dodatkowo ograniczyć prędkość maksymalną pojazdu za pomocą stałego ograniczenia prędkości do dopuszczalnej prędkości maksymalnej opon M+S.

Po zamontowaniu opon M+S :

- Sprawdzić ciśnienie w oponach .

- Ponownie uruchomić układ ostrzegania o spadku ciśnienia w oponach.

- Ponownie uruchomić układ kontroli ciśnienia w oponach.

Informacje dotyczące jazdy z dojazdowym kołem zapasowym.

Łańcuchy przeciwśnieżne

OSTRZEŻENIE

Po zamontowaniu łańcuchów przeciwśnieżnych na kołach tylnych może dojść do ocierania się łańcucha o nadwozie lub elementy zawieszenia. Skutkiem może być uszkodzenie pojazdu lub opon. Istnieje ryzyko wypadku!

W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji

 • nigdy nie montować łańcuchów przeciwśnieżnych na kołach tylnych
 • łańcuchy przeciwśnieżne na kołach przednich montować zawsze parami.

Wskazówka

Pojazdy z obręczami stalowymi: W przypadku montażu łańcuchów przeciwśnieżnych na obręczach stalowych może dojść do uszkodzenia kołpaków kół. Przed montażem łańcuchów przeciwśnieżnych należy zdjąć kołpaki poszczególnych kół.


Ze względów bezpieczeństwa firma Daimler zaleca stosowanie wyłącznie łańcuchów przeciwśnieżnych dopuszczonych do użytkowania w pojazdach Mercedes-Benz lub łańcuchów o identycznej jakości. W celu uzyskania dalszych informacji należy zwrócić się do fachowego serwisu.

Należy przestrzegać poniższych wskazówek dotyczących montażu łańcuchów przeciwśnieżnych:
 • Nie na wszystkich kombinacjach obręcze-opony można montować łańcuchy przeciwśnieżne. Dozwolone kombinacje obręcze-opony.
 • Z łańcuchów przeciwśnieżnych należy korzystać tylko na nawierzchniach całkowicie pokrytych śniegiem. Po wyjechaniu na odśnieżoną drogę należy jak najszybciej zdemontować łańcuchy przeciwśnieżne.
 • Lokalne przepisy lub zarządzenia mogą ograniczać stosowanie łańcuchów przeciwśnieżnych. Przed zamontowaniem łańcuchów przeciwśnieżnych należy się upewnić, czy jest to dozwolone, i przestrzegać odpowiednich przepisów.
 • Nie przekraczać dopuszczalnej prędkości maksymalnej 50 km/h.
 • Po zamontowaniu łańcuchów przeciwśnieżnych nie wolno korzystać z funkcji aktywnego asystenta parkowania.
Podczas ruszania z zamontowanymi łańcuchami przeciwśnieżnymi można wyłączyć układ ESP. Umożliwi to kontrolowane obracanie się kół napędzanych w miejscu i uzyskanie większej siły napędowej (efekt żłobienia podłoża)
 • Wyłączanie ESP (wszystkie pojazdy oprócz pojazdów Mercedes-AMG)
 • Wyłączanie ESP (pojazdy Mercedes-AMG)
Informacje dotyczące jazdy z dojazdowym kołem zapasowym.

  Eksploatacja

  Informacje dotyczące jazdy Jeśli pojazd jest znacznie obciążony, należy przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić ciśnienie w opona ...

  Categorie