Mercedes-Benz GLA: Eksploatacja

Informacje dotyczące jazdy

Jeśli pojazd jest znacznie obciążony, należy przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić ciśnienie w oponach i w razie potrzeby skorygować.

Podczas jazdy należy zwracać uwagę na wibracje, odgłosy i nietypowe reakcje pojazdu, np. "ściąganie" na jedną stronę. Zjawiska takie mogą świadczyć o uszkodzeniu kół lub opon. W razie podejrzewanego uszkodzenia opony należy zmniejszyć prędkość, niezwłocznie zatrzymać pojazd, sprawdzić wszystkie koła i opony pod kątem uszkodzeń. Przyczyną nietypowych reakcji pojazdu podczas jazdy mogą być też ukryte uszkodzenia opon. Jeśli nie są widoczne żadne uszkodzenia, należy zlecić sprawdzenie kół i opon w fachowym serwisie.

Podczas parkowania należy zwracać uwagę, aby opony nie były zgniatane, np. przez dociśnięcie do krawężnika. Jeśli nie można uniknąć najeżdżania na przeszkody, np. krawężniki, należy robić to powoli i pod możliwie szerokim kątem. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia obręczy i opon.

Regularne sprawdzanie kół i opon

OSTRZEŻENIE

Uszkodzenia mogą spowodować spadek ciśnienia w oponach. W wyniku tego można utracić kontrolę nad pojazdem. Istnieje ryzyko wypadku!

Należy regularnie sprawdzać opony pod kątem uszkodzeń i niezwłocznie wymieniać uszkodzone opony.


Co najmniej raz w miesiącu należy sprawdzać koła i opony pod kątem uszkodzeń. Zalecamy też sprawdzanie kół i opon po jeździe w warunkach terenowych lub na odcinku testowym na złej nawierzchni. Uszkodzone koła mogą być przyczyną spadku ciśnienia w oponach. Należy zwracać uwagę na uszkodzenia, takie jak:

 • nacięcia na oponie
 • nakłucia na oponie
 • pęknięcia opony
 • wybrzuszenia opony
 • deformacje lub znaczna korozja na kołach
Należy regularnie sprawdzać głębokość i stan powierzchni bieżnika na całej szerokości wszystkich opon. W celu sprawdzenia stanu bieżnika po wewnętrznej stronie należy odpowiednio skręcić koła przednie.

Na wszystkich kołach muszą być zamontowane kapturki ochronne, zabezpieczające zawory opon przed brudem i wilgocią. Na zawory należy montować tylko seryjne kapturki ochronne lub inne kapturki dopuszczone do stosowania w danym pojeździe marki Mercedes-Benz. Nie należy montować innych kapturków ochronnych i systemów, np. układów kontroli ciśnienia w ogumieniu.

Kontrolować ciśnienie we wszystkich oponach regularnie i każdorazowo przed wyruszeniem w dłuższą podróż. W razie potrzeby dostosować ciśnienie w oponach do.

Należy przestrzegać wskazówek dotyczących dojazdowego koła zapasowego.

Trwałość opon jest zależna między innymi od następujących czynników:
 • techniki jazdy
 • ciśnienia w oponach
 • przebiegu

Wskazówki dotyczące bieżnika opony

OSTRZEŻENIE

W przypadku zbyt małego bieżnika opony zmniejsza się przyczepność opony. Bieżnik opony nie może już odprowadzać wody. W konsekwencji zwiększa się w przypadku mokrej nawierzchni ryzyko aquaplaningu, zwłaszcza w przypadku niedostosowania prędkości. Istnieje ryzyko wypadku!

W przypadku zbyt dużego lub zbyt niskiego ciśnienia w oponach bieżniki opon mogą zużywać się w różnych miejscach i w różnym stopniu. W związku z tym należy sprawdzać regularnie głębokość i stan bieżników wszystkich opon na całej szerokości.

Minimalna głębokość bieżnika w przypadku
 • opon letnich: 3 mm
 • opon M+S: 4 mm
Ze względów bezpieczeństwa zlecać wymianę opon przed osiągnięciem ustawowo wymaganej minimalnej głębokości bieżnika.    

Wybór, montaż i wymiana opon

OSTRZEŻENIE

Przekroczenie zalecanej nośności opon lub dopuszczalnego indeksu prędkości może prowadzić do uszkodzeń opon. Istnieje ryzyko wypadku!

Dlatego należy stosować wyłącznie typy i rozmiary opon przeznaczone dla danego typu pojazdu. Należy przestrzegać nośności opon i indeksu prędkości koniecznych dla danego pojazdu.


W szczególności należy również przestrzegać krajowych przepisów dotyczących rejestracji opon. Przepisy te mogą wskazywać określony typ opon do Państwa pojazdu. Ponadto w pewnych regionach i zakresach eksploatacji może być zalecane zastosowanie określonego typu opony. Szczegółowe informacje na temat opon są dostępne w specjalistycznych punktach sprzedaży opon, fachowych serwisach oraz we wszystkich autoryzowanych stacjach obsługi Mercedes-Benz.

 • Należy stosować wyłącznie opony i koła jednakowej konstrukcji i tej samej marki.

  Wyjątek: w przypadku awarii można odstąpić od tej reguły. Przestrzegać informacji zawartych w rozdziale " Opony MOExtended (umożliwiające jazdę awaryjną)".

 • Montować wyłącznie opony pasujące do kół.
 • Po zamontowaniu nowych opon należy przez pierwsze 100 km jeździć z umiarkowaną prędkością. Dopiero po takim przebiegu opony na skutek dotarcia uzyskują pełną sprawność.
 • Nie należy jeździć na oponach ze zbyt płytkim bieżnikiem, gdyż znacznie obniża to przyczepność na mokrej nawierzchni (aquaplaning).
 • Opony należy wymienić najpóźniej po sześciu latach eksploatacji, niezależnie od stopnia zużycia.
Należy przestrzegać wskazówek dotyczących dojazdowego koła zapasowego.   

Opony MOExtended (umożliwiające jazdę awaryjną)

Dzięki oponom MOExtended (umożliwiającym jazdę awaryjną) można kontynuować jazdę pojazdem również po całkowitej utracie powietrza w jednej lub w kilku oponach.

Z opon MOExtended można korzystać jedynie wówczas, gdy pojazd jest wyposażony w sygnalizację spadku ciśnienia w oponach lub układ kontroli ciśnienia w ogumieniu i są one aktywne oraz gdy w pojeździe zamontowane są koła specjalnie sprawdzone przez Mercedes-Benz.

Wskazówki dotyczące jazdy z oponami MOExtended w przypadku awarii.

Pojazdy z oponami MOExtended nie są fabrycznie wyposażone w zestaw TIREFIT. W przypadku pofabrycznego montażu w pojeździe opon nie umożliwiających jazdy awaryjnej, np. opon zimowych, należy dodatkowo wyposażyć pojazd w zestaw TIREFIT. Zestaw TIREFIT jest dostępny w każdym fachowym serwisie.

  Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

  OSTRZEŻENIE Montaż kół i opon o nieprawidłowych wymiarach może skutkować uszkodzeniem hamulca podstawowego lub komponentów z ...

  Eksploatacja w zimie

  Wskazówki ogólne Przed nadejściem zimy należy zlecić wykonanie zimowego przeglądu w fachowym serwisie. Jazda na oponach letnich ...

  Categorie