Mercedes-Benz GLA: Dysze nawiewu

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Z dysz wentylacyjnych może się wydobywać bardzo gorące lub bardzo zimne powietrze. W wyniku tego w bezpośrednim pobliżu dysz wentylacyjnych może dojść do poparzeń lub odmrożeń. Istnieje niebezpieczeństwo obrażeń!

Należy zawsze upewnić się, że wszyscy pasażerowie zachowują wystarczającą odległość od dysz wentylacyjnych. W razie potrzeby skierować nawiew na inny obszar we wnętrzu pojazdu.


W celu zapewnienia dopływu świeżego powietrza przez dysze wentylacyjne do wnętrza należy przestrzegać następujących wskazówek:

  • Kratkę wlotu powietrza pomiędzy pokrywą komory silnika a szybą przednią należy oczyszczać np. z lodu, śniegu lub liści, aby wykluczyć niedrożność.
  • Nie zasłaniać dysz i kratek wentylacyjnych we wnętrzu.

Info 

Optymalne działanie klimatyzacji zapewnia całkowite otwarcie dysz wentylacyjnych i ustawienie pokręteł w położeniu środkowym.  

Ustawianie dysz nawiewu

Ustawianie dysz nawiewu


Dysza odszraniania szyby bocznej

Boczna dysza nawiewu

Boczna dysza nawiewu otwarta

Boczna dysza nawiewu zamknięta

- Otwieranie dyszy bocznej: Przekręcić krzyż w dyszy bocznej 
w lewo w położenie .

- Zamykanie dyszy bocznej: Przekręcić krzyż w dyszy bocznej 
w prawo do oporu w położenie .

Info 

Ustawianie dysz środkowych i tylnych odbywa się analogicznie.

    Ogrzewanie postojowe

    Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa NIEBEZPIECZEŃSTWO Jeśli końcówka rury wydechowej jest zablokowana lub wystarczaj ...

    Categorie