Mercedes-Benz GLA: Dojazdowe koło zapasowe

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE

Wymiary obręczy i opony oraz typ opony koła dojazdowego lub zapasowego i zmienianego koła mogą być różne. Po montażu koła dojazdowego lub zapasowego właściwości jezdne mogą być bardzo zakłócone. Istnieje ryzyko wypadku!

W celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji

 • należy odpowiednio dostosować technikę jazdy i jechać ostrożniej
 • należy montować maksymalnie jedno koło dojazdowe lub koło zapasowe, różniące się od zmienianego koła
 • używać koło dojazdowe lub koło zapasowe, różniące się od zmienianego koła, tylko przez krótki czas
 • nie należy wyłączać układu ESP
 • zlecić wymianę koła dojazdowego lub koła zapasowego różnej wielkości w fachowym serwisie. Należy koniecznie przestrzegać prawidłowych wymiarów kół i opon oraz typu opony.

W przypadku zastosowania koła dojazdowego lub koła zapasowego różnej wielkości nie można przekraczać uwarunkowanej konstrukcyjnie prędkości maksymalnej 80 km/h.

Regularnie oraz każdorazowo przed rozpoczęciem dłuższej jazdy należy skontrolować również ciśnienie w kole dojazdowym i w razie potrzeby je dopasować. Obowiązuje wartość podana na oponie.

Na dojazdowym kole zapasowym nie wolno montować łańcucha przeciwśnieżnego.

Wskazówki ogólne

Informacje na temat dopuszczalnych kół dojazdowych można uzyskać w ASO Mercedes-Benz.

Zapasowe koło dojazdowe można również zamontować w kierunku przeciwnym do kierunku obrotów. Należy przestrzegać podanych na kole dojazdowym informacji dotyczących ograniczonego czasu użytkowania oraz dopuszczalnej prędkości.

Opony należy wymienić najpóźniej po sześciu latach eksploatacji, niezależnie od ich zużycia. Dotyczy to również dojazdowego koła zapasowego.

Podczas jazdy z zamontowanym dojazdowym kołem zapasowym układ ostrzegania o spadku ciśnienia lub układ kontroli ciśnienia w oponach może działać nieskutecznie. Układ ostrzegania o spadku ciśnienia lub układ kontroli ciśnienia w oponach należy ponownie uruchomić dopiero po wymianie uszkodzonego koła na nowe.

Pojazdy z układem kontroli ciśnienia w oponach: W przypadku zamontowanego koła dojazdowego układ może jeszcze przez kilka minut wyświetlać ciśnienie w oponie usuniętego koła. Wyświetlana wartość w związku z tym nie jest równoznaczna z wartością aktualnego ciśnienia w kole dojazdowym.

Wyjmowanie dojazdowego koła zapasowego

Wyjmowanie dojazdowego koła zapasowego

Pojazdy z dojazdowym kołem zapasowym typu "Minispare" (przykład)

Koło dojazdowe "Minispare" jest umieszczone w torbie
w przestrzeni bagażowej.

- Otworzyć klapę tylną.

- Poluzować pasy mocujące
torby na koło dojazdowe .

- Wyjąć torbę
z dojazdowym kołem zapasowym "Minispare".

- Otworzyć torbę
i wyjąć koło dojazdowe "Minispare".

Należy koniecznie przestrzegać informacji i wskazówek dotyczących bezpieczeństwa w rozdziale " Zmiana koła".

  Kombinacje obręczy-opon

  Wskazówki ogólne Informacje na temat dopuszczalnych kombinacji obręcze-opony można uzyskać w ASO Mercedes-Benz. Regularnie oraz każ ...

  Dane techniczne

  Informacje na temat danych technicznych Info  Dane techniczne określono według obowiązujących dyrektyw UE. Wszystkie dane są obowiązuj&# ...

  Categorie