Mercedes-Benz GLA: Aktywny asystent hamowania

Informacje ogólne

Info 

Należy przestrzegać informacji zawartych w rozdziale "Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa".  

Aktywny asystent hamowania składa się z funkcji ostrzegania o odległości z autonomiczną funkcją hamowania i dostosowanym do sytuacji wspomaganiem siły hamowania.

Aktywny asystent hamowania pomaga kierowcy w zminimalizowaniu niebezpieczeństwa kolizji z poprzedzającym pojazdem oraz zredukowaniu skutków wypadku.

Gdy aktywny asystent hamowania rozpozna niebezpieczeństwo kolizji, kierowca jest ostrzegany optycznie i akustycznie. Jeśli kierowca nie zareaguje na ostrzeżenie optyczne lub sygnał ostrzegawczy, w krytycznych sytuacjach może zostać zainicjowane hamowanie autonomiczne. Jeśli w sytuacji krytycznej kierowca hamuje samodzielnie, pomaga mu dostosowane do sytuacji wspomaganie siły hamowania aktywnego asystenta hamowania.

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Rozpoznawanie sytuacji niebezpiecznych może być ograniczone szczególnie w następujących sytuacjach:
 • przy zanieczyszczonych lub zasłoniętych czujnikach
 • podczas śnieżycy lub silnego deszczu
 • w razie zakłóceń przez inne źródła promieniowania radarowego
 • przy silnym promieniowaniu odbitym radaru, np. na zadaszonych parkingach wielokondygnacyjnych
 • w przypadku poprzedzających pojazdów jednośladowych, np. motocykli
 • w przypadku poprzedzających pojazdów jadących z przesunięciem względem własnej osi
 • w przypadku nowych pojazdów lub pojazdów po serwisie systemu aktywnego asystenta hamowania

  Należy przestrzegać ważnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa zawartych w rozdziale "Informacje o docieraniu".

Po uszkodzeniu przodu pojazdu należy zlecić kontrolę ustawienia i funkcji czujnika radarowego w fachowym serwisie. Dotyczy to również kolizji z mniejszą prędkością, podczas których nie są widoczne żadne uszkodzenia przodu pojazdu.  

Włączanie lub wyłączanie

Aktywny asystent hamowania jest włączany po każdym wyłączeniu-włączeniu zapłonu.

Aktywnego asystenta hamowania można włączać lub wyłączać za pomocą komputera pokładowego. Po wyłączeniu następuje również wyłączenie funkcji ostrzegania o odległości i autonomicznej funkcji hamowania.

Gdy aktywny asystent hamowania jest wyłączony, w grafice systemów pojawia się symbol .

Gdy DSR jest włączony, aktywny asystent hamowania jest wyłączony. Dalsze informacje na temat DSR.

Funkcja ostrzegania o odległości

Informacje ogólne

Funkcja ostrzegania o odległości pomaga kierowcy w zminimalizowaniu niebezpieczeństwa wypadku w wyniku najechania na pojazd poprzedzający oraz w zredukowaniu skutków wypadku. W przypadku rozpoznania ryzyka najechania na przeszkodę przez funkcję ostrzegania o odległości następuje ostrzeżenie optyczne i akustyczne.  

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Info 

Należy przestrzegać informacji dotyczących systemów bezpieczeństwa jazdy zawartych w rozdziale "Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa".  

OSTRZEŻENIE

Funkcja ostrzegania o odległości nie reaguje
 • na osoby i zwierzęta
 • na pojazdy jadące z naprzeciwka
 • na ruch poprzeczny
 • na zakręty
W konsekwencji funkcja ostrzegania o odległości może nie ostrzegać we wszystkich sytuacjach awaryjnych. Istnieje ryzyko wypadku!

Należy stale obserwować sytuację na drodze i być przygotowanym do hamowania.

Należy zawsze dostosowywać prędkość do aktualnych warunków na drodze.

OSTRZEŻENIE

Funkcja ostrzegania o odległości nie zawsze jednoznacznie rozpoznaje obiekty i skomplikowane sytuacje na drodze.

W takich przypadkach funkcja ostrzegania o odległości może

 • ostrzegać bez powodu
 • nie ostrzegać.
Istnieje ryzyko wypadku!

Należy zawsze uważnie śledzić wydarzenia na drodze i nie polegać wyłącznie na funkcji ostrzegania o odległości.


Funkcja

Funkcja ostrzegania o odległości ostrzega kierowcę przy prędkości od:
 • ok. 30 km/h, jeśli przez kilka sekund odstęp od pojazdu poprzedzającego jest zbyt mały w stosunku do aktualnej prędkości pojazdu. Wówczas włącza się lampka ostrzegawcza odległości
  na zintegrowanej tablicy wskaźników.
 • ok. 7 km/h, jeśli następuje szybkie zbliżanie się do pojazdu poprzedzającego. Wówczas słychać przerywany dźwięk ostrzegawczy i włącza się lampka ostrzegawcza odległości na
  zintegrowanej tablicy wskaźników.

- W celu zwiększenia odstępu od pojazdu poprzedzającego należy niezwłocznie zahamować.

lub

- O ile nie jest to niebezpieczne, należy ominąć przeszkodę.

W związku z działaniem systemu może dochodzić do ostrzeżeń również w skomplikowanych, ale niegroźnych sytuacjach podczas jazdy.

Funkcja ostrzegania o odległości rozpoznaje za pomocą systemu czujników radarowych przeszkody, znajdujące się przez dłuższy czas przed pojazdem.

Przy prędkości jazdy do ok. 70 km/h funkcja ostrzegania o odległości reaguje również na nieruchome przeszkody, np. zatrzymujące się lub parkujące pojazdy.

Autonomiczna funkcja hamowania

Jeśli w krytycznej sytuacji kierowca nie zareaguje na ostrzeżenie o odległości, aktywny asystent hamowania może wspomóc kierowcę za pomocą autonomicznej funkcji hamowania.

Dzięki autonomicznej funkcji hamowania:

 • kierowca ma więcej czasu, aby zareagować na krytyczną sytuację podczas jazdy
 • kierowca może uniknąć wypadku lub
 • można zredukować skutki wypadku
Pojazdy bez aktywnego asystenta regulacji odległości DISTRONIC: autonomiczna funkcja hamowania jest dostępna w następujących zakresach prędkości:
 • 7 - 105 km/h w przypadku obiektów ruchomych
 • 7 - 50 km/h w przypadku obiektów nieruchomych
Pojazdy z aktywnym asystentem regulacji odległości DISTRONIC: autonomiczna funkcja hamowania jest dostępna w następujących zakresach prędkości:
 • 7 - 200 km/h w przypadku obiektów ruchomych
 • 7 - 50 km/h w przypadku obiektów nieruchomych
W związku z działaniem systemu może dochodzić do ingerencji autonomicznej funkcji hamowania również w skomplikowanych, ale niegroźnych sytuacjach podczas jazdy.

Gdy obliczona przez autonomiczną funkcję hamowania wartość ciśnienia hamowania jest szczególnie wysoka, następuje jednoczesne uruchomienie prewencyjnych funkcji chroniących pasażerów (PRE-SAFE).

Dostosowane do sytuacji wspomaganie siły hamowania

Informacje ogólne

Info 

Należy przestrzegać informacji zawartych w rozdziale "Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa".  

Aktywny asystent hamowania rozpoznaje za pomocą systemu czujników radarowych przeszkody, znajdujące się przez dłuższy czas przed pojazdem.

Po rozpoznaniu przez aktywnego asystenta hamowania niebezpieczeństwa wypadku w wyniku najechania, oblicza on ciśnienie hamowania konieczne do uniknięcia zderzenia. W przypadku silnego naciśnięcia pedału hamulca dostosowane do sytuacji wspomaganie siły hamowania zwiększa automatycznie ciśnienie hamowania do wartości potrzebnej w aktualnej sytuacji na drodze.

Dostosowane do sytuacji wspomaganie siły hamowania wspomaga kierowcę podczas hamowania w sytuacjach niebezpiecznych przy prędkościach powyżej 7 km/h. Do analizy sytuacji na drodze wykorzystywany jest system czujników radarowych.

Dostosowane do sytuacji wspomaganie siły hamowania może reagować do prędkości jazdy wynoszącej ok. 250 km/h na obiekty, które w analizowanym okresie zostały uznane co najmniej raz za poruszające się.

Dostosowane do sytuacji wspomaganie siły hamowania może reagować na nieruchome przeszkody przy prędkości jazdy do ok. 70 km/h.

Gdy obliczona przez dostosowane do sytuacji wspomaganie siły hamowania wartość ciśnienia hamowania jest szczególnie wysoka, następuje jednocześnie uruchomienie prewencyjnych funkcji chroniących pasażerów (PRE-SAFE).

- Pedał hamulca należy nacisnąć i przytrzymać aż do momentu ustąpienia sytuacji wymagającej awaryjnego hamowania.

 • Układ ABS zapobiega blokowaniu się kół.

  Hamulec działa ponownie w zwykły sposób:

  • po zwolnieniu pedału hamulca
  • jeśli minęło niebezpieczeństwo wypadku w wyniku najechania
  • jeśli droga jest wolna od przeszkód
  Dostosowane do sytuacji wspomaganie siły hamowania zostaje wtedy wyłączone.  

  Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

  Info 

  Należy przestrzegać informacji dotyczących systemów bezpieczeństwa jazdy zawartych w rozdziale "Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa".  

  OSTRZEŻENIE

  Aktywny asystent układu hamulcowego nie reaguje
  • na osoby, rowery, motocykle lub zwierzęta
  • na pojazdy nadjeżdżające z przeciwka
  • na ruch poprzeczny
  • na zakrętach
  W konsekwencji aktywny asystent układu hamulcowego może nie zostać uruchomiony we wszystkich sytuacjach krytycznych. Ryzyko wypadku!

  Należy zawsze uważnie obserwować sytuację na drodze i być przygotowanym do hamowania.


  OSTRZEŻENIE

  Aktywny asystent układu hamulcowego nie rozpoznaje zawsze jednoznacznie obiektów i złożonych sytuacje na drodze.

  W tych przypadkach aktywny asystent układu hamulcowego może

  • ingerować bez potrzeby
  • nie ingerować.
  Istnieje ryzyko wypadku!

  Należy stale obserwować sytuację na drodze i być przygotowanym do hamowania. Jeśli sytuacja nie jest awaryjna, należy przerwać ingerencję hamulca.


  W związku z działaniem systemu może dochodzić do ingerencji aktywnego asystenta hamowania również w skomplikowanych, ale niegroźnych sytuacjach podczas jazdy.

  Jeśli wskutek usterki systemu czujników radarowych aktywny asystent hamowania nie działa, nadal dostępne są wszystkie funkcje układu hamulcowego z pełnym wspomaganiem siły hamowania, również przez system BAS.

  Adaptacyjne światła hamowania

  Adaptacyjne światła stop ostrzegają pojazd jadący z tyłu w sytuacji hamowania awaryjnego poprzez:
  • migające światła stop
  • włączenie świateł awaryjnych
  Przy prędkości powyżej 50 km/h w trakcie silnego hamowania lub hamowania wspomaganego przez układ BAS lub BAS PLUS światła stop szybko migają. Ostrzegają jadących z tyłu.

  Jeśli przy prędkości powyżej 70 km/h nastąpi gwałtowne zahamowanie pojazdu, po zatrzymaniu automatycznie włączają się światła awaryjne. Przy wciśnięciu pedału hamulca światła stop włączają się znów standardowo. Światła awaryjne wyłączają się automatycznie po przekroczeniu prędkości 10 km/h. Można je również wyłączyć przyciskiem świateł awaryjnych.

   BAS (układ wspomagania nagłego hamowania)

   Informacje ogólne Układ wspomagający hamowanie BAS działa w sytuacjach awaryjnego hamowania. Przy szybkim wciśnięciu pedału hamulca ...

   ESP (elektroniczny układ stabilizacji jazdy)

   Wskazówki ogólne Info  Należy przestrzegać informacji zawartych w rozdziale "Ważne zasady bezpieczeństwa". &nbs ...

  • Categorie