Mercedes-Benz GLA: ABS (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania)

Mercedes-Benz GLA –> Mercedes-Benz GLA - Instrukcja Obslugi –> Bezpieczeństwo –> Systemy bezpieczeństwa jazdy –> ABS (system zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania)

Informacje ogólne

Układ ABS reguluje ciśnienie podawane na zaciski hamulcowe, w sposób wykluczający blokowanie się kół. Pozwala to zachować sterowność pojazdu podczas hamowania.

Po włączeniu zapłonu w zestawie wskaźników świeci się lampka ostrzegawcza ABS .
Lampka gaśnie, gdy silnik pracuje.

Przy prędkości powyżej ok. 8 km/h ABS działa niezależnie od rodzaju nawierzchni. W przypadku śliskiej nawierzchni układ ABS ingeruje już po lekkim naciśnięciu hamulca.   

Ważne zasady bezpieczeństwa

Info 

Należy przestrzegać informacji zawartych w rozdziale "Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa".  

OSTRZEŻENIE

W przypadku usterki układu ABS podczas hamowania może dojść do zablokowania się kół. Sterowność oraz możliwości hamowania są wówczas bardzo ograniczone. Istnieje podwyższone ryzyko poślizgu i wypadku!

Ostrożnie kontynuować jazdę. Niezwłocznie zlecić kontrolę układu ABS w fachowym serwisie.


Jeśli układ ABS ma usterkę, awarii ulegają również inne systemy bezpieczeństwa jazdy. Należy przestrzegać informacji na temat lampki ostrzegawczej ABS  oraz komunikatów, które mogą być wyświetlane na wyświetlaczu.

Hamulce

- W trakcie ingerencji ABS: Nadal silnie wciskać pedał hamulca, aż do ustąpienia sytuacji wymagającej hamowania.

- W przypadku konieczności pełnego hamowania: Wcisnąć pedał hamulca z maksymalną siłą.

Gdy układ ABS ingeruje podczas hamowania, pedał hamulca wyczuwalnie pulsuje.

Pulsacja pedału hamulca może wskazywać na niebezpieczny stan nawierzchni i sugeruje zachowanie wzmożonej uwagi podczas jazdy.

Terenowy ABS

Po włączeniu programów Offroad automatycznie włącza się terenowy układ ABS, dostosowany specjalnie do warunków terenowych.

Przy prędkości poniżej 30 km/h koła przednie blokują się cyklicznie podczas hamowania. Uzyskany w ten sposób efekt zakopywania się skraca drogę hamowania w terenie. Sterowność pojazdu jest wówczas ograniczona.

    Systemy bezpieczeństwa jazdy

    Przegląd systemów bezpieczeństwa jazdy W tym rozdziale znajdą Państwo informacje na temat następujących systemów bezpieczeń ...

    BAS (układ wspomagania nagłego hamowania)

    Informacje ogólne Układ wspomagający hamowanie BAS działa w sytuacjach awaryjnego hamowania. Przy szybkim wciśnięciu pedału hamulca ...

    Categorie