Honda CR-V: Zasady bezpiecznej jazdy

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Bezpieczna jazda –> Zasady bezpiecznej jazdy

Kolejne strony opisują elementy pojazdu podnoszące bezpieczeństwo oraz sposób ich użycia. Poniższe środki bezpieczeństwa są tymi, które uważamy za najbardziej istotne.

W niektórych państwach zabronione jest używanie przez kierowcę podczas jazdy telefonu komórkowego niewyposażonego w system głośnomówiący.


Istotne środki bezpieczeństwa

■ Należy zawsze zapinać pas bezpieczeństwa Pas bezpieczeństwa stanowi najlepszą ochronę we wszystkich rodzajach kolizji. Poduszki powietrzne są zaprojektowane tak, aby wspomagały pasy bezpieczeństwa, a nie je zastępowały. Zatem, nawet jeśli pojazd jest wyposażony w poduszki powietrzne, należy się upewnić, że kierowca jak i pasażerowie mają prawidłowo zapięte pasy bezpieczeństwa.

■ Zapiąć pasy dzieciom Dzieci do lat 12 powinny jeździć z prawidłowo zapiętymi pasami na tylnym siedzeniu.

Należy unikać przewożenia dzieci na przednim siedzeniu. Niemowlęta i małe dzieci powinny być zapięte w fotelikach zwiększających bezpieczeństwo. Starsze dzieci powinny używać fotelika podwyższającego i pasa biodrowego/ramieniowego, dopóki nie będą mogły używać pasa w prawidłowy sposób bez tego fotelika.

■ Należy pamiętać o zagrożeniach związanych z poduszkami powietrznymi Ratujące życie poduszki powietrzne mogą także powodować poważne lub nawet śmiertelne obrażenia u osób, które siedzą zbyt blisko lub nie mają prawidłowo zapiętych pasów. Najbardziej zagrożone są niemowlęta, małe dzieci i osoby o niskim wzroście.

Należy stosować się do wszystkich instrukcji i ostrzeżeń zawartych w tej instrukcji.

■ Nie prowadzić pod wpływem alkoholu Alkohol i prowadzenie samochodu nie idą z sobą w parze. Nawet niewielka dawka alkoholu może obniżyć zdolność do reakcji na zmieniające się warunki na drodze, a czas reakcji staje się dłuższy wraz ze zwiększaniem dawki alkoholu. Dlatego nie należy prowadzić pod wpływem alkoholu i nie pozwalać na to innym osobom.

■ Zwracać szczególną uwagę na bezpieczne prowadzenie pojazdu Angażowanie się w rozmowy przez telefon lub inne czynności, które nie pozwalają na należyte skupienie uwagi na sytuację na drodze, inne pojazdy i pieszych, mogą doprowadzić do wypadku. Należy pamiętać, że sytuacja na drodze może zmienić się bardzo szybko i tylko kierowca powinien decydować, kiedy może odwrócić uwagę od prowadzenia pojazdu.

■ Kontrolować prędkość Nadmierna prędkość jest główną przyczyną zgonów i obrażeń odniesionych w wypadkach. Ogólnie rzecz biorąc, im wyższa prędkość, tym większe ryzyko, ale poważne uszkodzenia ciała mogą wystąpić także przy niższych prędkościach. Nigdy nie należy przekraczać prędkości, która jest bezpieczna w danych warunkach drogowych, niezależnie od maksymalnej prędkości dopuszczalnej.

■ Utrzymywać samochód w stanie gwarantującym bezpieczeństwo Gwałtowne przebicie opony lub usterka mechaniczna mogą być bardzo niebezpieczne.

Aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia takich problemów, należy często sprawdzać ciśnienie w oponach i ich stan oraz wykonywać wszystkie zaplanowane czynności serwisowe.

■ Nie wolno pozostawiać dzieci bez nadzoru w pojeździe Dzieci bez nadzoru w pojeździe mogą ulec zranieniu, jeśli uaktywnią przynajmniej jeden element sterowania pojazdem. Mogą one również powodować ruch pojazdu, powodując wypadek, w którym dzieci i/lub inne osoby mogą doznać obrażeń lub zginąć. Również, w zależności od temperatury otoczenia, temperatura wnętrza może osiągnąć ekstremalne poziomy, co może doprowadzić do obrażeń lub nawet śmierci.

Nawet wtedy, gdy układ kontroli temperatury i wentylacji jest włączony, nie wolno pozostawiać dzieci w pojeździe bez opieki, ponieważ układ kontroli temperatury i wentylacji może się wyłączyć w każdej chwili.

Ważne informacje dotyczące własności jezdnych

Ten pojazd ma prześwit większy niż standardowe samochody osobowe przeznaczone do jazdy po drogach utwardzonych. Dzięki większemu prześwitowi pojazd ...

Categorie