Honda CR-V: Przed rozpoczęciem jazdy

Dla bezpieczeństwa kierowcy i pasażerów należy wyrobić sobie nawyk każdorazowego sprawdzania tych elementów przed rozpoczęciem jazdy.

  • Ustawić fotel w odpowiedniej pozycji. Upewnić się, że przedni fotel jest ustawiony jak najdalej do tyłu, jednocześnie pozwalając kierowcy na kierowanie pojazdem. Siedzenie zbyt blisko przedniej poduszki powietrznej może spowodować poważne lub śmiertelne obrażenia podczas wypadku.
  • Ustawić zagłówek w odpowiedniej pozycji. Zagłówki są najbardziej skuteczne wtedy, gdy środek zagłówka zbiega się ze środkiem głowy. Wyższe osoby powinny ustawić zagłówek w maksymalnym górnym położeniu.
  • Należy zawsze upewnić się, że pas bezpieczeństwa jest prawidłowo zapięty. Sprawdzić, czy wszyscy pasażerowie prawidłowo zapieli pasy bezpieczeństwa.
  • Zabezpieczyć dzieci poprzez użycie pasów bezpieczeństwa lub układów zwiększających bezpieczeństwo dzieci zgodnie z wiekiem, wzrostem i wagą dziecka.

Jeśli w interfejsie informacyjnym kierowcy wyświetla się komunikat dotyczący otwartych drzwi i/lub bagażnika, to drzwi i/lub pokrywa bagażnika nie są domknięte.

Zamknąć dokładnie wszystkie drzwi i pokrywę bagażnika, aż komunikat zniknie.

Przed rozpoczęciem jazdy    Ważne informacje dotyczące własności jezdnych

    Ten pojazd ma prześwit większy niż standardowe samochody osobowe przeznaczone do jazdy po drogach utwardzonych. Dzięki większemu prześwitowi pojazd ...

    Categorie