Honda CR-V: Zapinanie pasa bezpieczeństwa

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Bezpieczna jazda –> Pasy bezpieczeństwa –> Zapinanie pasa bezpieczeństwa

Po ustawieniu przedniego fotela w odpowiedniej pozycji oraz siedząc w pozycji wyprostowanej i opierając się o oparcie:

Zapinanie pasa bezpieczeństwa


1. Powoli rozwinąć pas bezpieczeństwa.

Zapinanie pasa bezpieczeństwa


2. Włożyć klamrę pasa do zatrzasku i pociągnąć pas, aby upewnić się, że zatrzask jest zapięty.

 • Upewnić się, że pas nie jest skręcony lub o coś zaczepiony.

Gdy kierowca lub pasażer siedzący z przodu zapnie swój pas bezpieczeństwa, pas ten zostanie automatycznie naprężony.

Nie należy siedzieć w fotelu z niesprawnym lub potencjalnie niesprawnym pasem bezpieczeństwa.

Użycie pasa bezpieczeństwa, który działa niepoprawnie, może nie ochronić podróżującego podczas wypadku.

Sprawdzić pasy bezpieczeństwa w serwisie najszybciej jak to możliwe.

Nie należy nigdy wkładać żadnych przedmiotów do mechanizmów sprzączki lub zwijacza.


Zapinanie pasa bezpieczeństwa


3. Ułożyć biodrową część pasa bezpieczeństwa wokół bioder, najniżej jak to możliwe, następnie pociągnąć część ramieniową pasa bezpieczeństwa, tak aby część biodrowa ściśle dolegała. To pozwoli silnym kościom miednicowym na przyjęcie siły uderzenia i zmniejszy prawdopodobieństwo odniesienia obrażeń wewnętrznych.

4. Jeśli to konieczne, pociągnąć pas ponownie, aby go napiąć, a następnie upewnić się, że pas przebiega przez środek klatki piersiowej i bark.

Pozwoli to na rozłożenie sił uderzenia na najsilniejsze kości górnej części ciała.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Niepoprawne ułożenie pasów bezpieczeństwa może spowodować poważne obrażenia lub śmierć podczas wypadku.

Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić, czy wszystkie pasy są prawidłowo ułożone.

W celu odblokowania pasów nacisnąć czerwony przycisk PRESS i odprowadzić pas ręką, aż do całkowitego zwinięcia.

Podczas wysiadania z pojazdu upewnić się, że pas jest prawidłowo zwinięty i nie zostanie przytrzaśnięty przez drzwi.


Regulacja górnego zaczepu pasa

Przednie siedzenia mają regulowane górne zaczepy pasów bezpieczeństwa, aby dostosować pas do wyższych i niższych podróżnych.

1. Trzymając przycisk zwalniający, przesunąć mocowanie pasa w górę i w dół.

2. Umieścić zaczep tak, aby pas przechodził przez środkową część klatki piersiowej i nad barkiem.

Zapinanie pasa bezpieczeństwa


Górny punkt mocujący pasa może być ustawiony w czterech poziomach. Jeśli pas styka się z szyją, obniż jego wysokość o jeden poziom.

Po ustawieniu upewnić się, że ułożenie górnego zaczepu pasa jest zabezpieczone.


Pas bezpieczeństwa ze zdejmowaną klamrą

1. Wysunąć małą klamrę i klamrę pasa bezpieczeństwa z każdego otworu mocującego w suficie.

Zapinanie pasa bezpieczeństwa


2. Ustawić trójkątne oznaczenia na małej klamrze i zaczepie naprzeciw siebie. Należy zadbać, aby pas bezpieczeństwa nie był skręcony. Wpiąć pas bezpieczeństwa w zaczep.

Zapinanie pasa bezpieczeństwa


3. Włożyć klamrę pasa do otworu w zatrzasku.

Zapiąć pas bezpieczeństwa w taki sam sposób, w jaki zapina się biodrowy/ramieniowy pas bezpieczeństwa.

Zapinanie pasa bezpieczeństwa


NIEBEZPIECZEŃSTWO

Jazda z niezapiętym pasem bezpieczeństwa niesie ryzyko odniesienia poważnych obrażeń lub śmierci podczas wypadku.

Przed użyciem pasa bezpieczeństwa sprawdzić, czy zdejmowana klamra jest prawidłowo zamocowana.

Aby odpiąć zdejmowaną klamrę, wsunąć klamrę w otwór znajdujący się w bocznej części zaczepu.

Zapinanie pasa bezpieczeństwaZalecenia dla kobiet w ciąży

Najlepszy sposób na zabezpieczenie kobiet w ciąży i nienarodzonych dzieci podczas jazdy pojazdem to zapięcie pasa bezpieczeństwa za każdym razem i ułożenie dolnej części pasa wokół bioder, najniżej jak to możliwe.

Zapinanie pasa bezpieczeństwa


Przy każdym badaniu lekarskim zapytać lekarza, czy można prowadzić pojazd.

W celu obniżenia ryzyka odniesienia obrażeń przez kobietę w ciąży i jej nienarodzone dziecko, które mogą być spowodowane napełniającą się przednią poduszką powietrzną należy:

 • W czasie jazdy siedzieć w pozycji wyprostowanej i ustawić przedni fotel jak najdalej do tyłu, tak aby jednocześnie mieć pełną kontrolę nad pojazdem.
 • Siedząc na fotelu pasażera, ustawić fotel jak najbardziej do tyłu.

  O pasach bezpieczeństwa

  Pasy bezpieczeństwa są najbardziej skutecznym urządzeniem podnoszącym bezpieczeństwo, ponieważ utrzymują pasażerów i kierowcę w ...

  Sprawdzenie pasa bezpieczeństwa

  Regularnie sprawdzać stan pasów bezpieczeństwa wg poniższych zaleceń: Rozwinąć cały pas i sprawdzić, czy nie ma na nim przeci ...

  Categorie