Honda CR-V: Układ klimatyzacji

Aby układ kontroli temperatury i wentylacji działał odpowiednio i bezpiecznie, układ czynnika chłodniczego może być wymieniany tylko przez wykwalifikowanych techników.

Nigdy nie wymieniać parownika klimatyzacji (elementu chłodzącego) na wyjęty z używanego lub uszkodzonego pojazdu.

UWAGA

Rozpylony czynnik chłodniczy jest szkodliwy dla środowiska.

Aby uniknąć rozpylenia czynnika chłodniczego, nigdy nie wymieniać parownika na wyjęty z używanego lub uszkodzonego pojazdu.

Czynnik chłodniczy w układzie klimatyzacji jest łatwopalny; jeśli podczas serwisowania pojazdu nie są przestrzegane odpowiednie procedury, może dojść do zapalenia.

Etykieta klimatyzacji znajduje się pod maską pokrywą silnika:

Układ klimatyzacji    Filtr przeciwpyłkowy

    Kiedy wymienić filtr przeciwpyłkowy Wymienić filtr przeciwpyłkowy zgodnie z terminem przeglądu pojazdu. Zaleca się wymianę filtra wcześn ...

    Categorie