Honda CR-V: Filtr przeciwpyłkowy

Kiedy wymienić filtr przeciwpyłkowy

Wymienić filtr przeciwpyłkowy zgodnie z terminem przeglądu pojazdu. Zaleca się wymianę filtra wcześniej, jeśli pojazd był używany w otoczeniu wzniecającym kurz.

Jak wymienić filtr przeciwpyłkowy

Filtr przeciwpyłkowy


1. Otworzyć schowek w desce rozdzielczej.

2. Odłączyć dwa zatrzaski, naciskając panel po obu stronach i przesunąć w dół.

3. Odchylić schowek.

Filtr przeciwpyłkowy


Filtr może wymagać wymiany, jeśli przepływ powietrza z układu kontroli temperatury i wentylacji wyraźnie się pogorszy i szyby będą łatwo ulegać zaparowaniu.

Filtr przeciwpyłkowy zbiera pyłki, kurz i inne zanieczyszczenia z powietrza.

Jeśli nie ma się pewności co do sposobu przeprowadzania wymiany filtra przeciwpyłkowego, należy zlecić ją serwisowi.


Filtr przeciwpyłkowy


4. Nacisnąć zatrzaski na rogach osłony obudowy filtra i zdjąć ją.

Filtr przeciwpyłkowy


5. Wyjąć filtr z obudowy.

6. Włożyć nowy filtr do obudowy.

  • Ustawić strzałką AIR FLOW skierowaną w dół.

    Układ klimatyzacji

    Aby układ kontroli temperatury i wentylacji działał odpowiednio i bezpiecznie, układ czynnika chłodniczego może być wymieniany tylko przez wyk ...

    Categorie