Honda CR-V: Użycie zestawu głośnomówiącego (wersje z wyświetlaczem audio)

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Cechy –> Zestaw głośnomówiący –> Użycie zestawu głośnomówiącego (wersje z wyświetlaczem audio)

Przyciski zestawu głośnomówiącego

Zestaw głośnomówiący (HFT) umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń za pomocą systemu audio pojazdu bez użycia telefonu komórkowego.

Przyciski zestawu głośnomówiącego


Umieścić telefon w strefie dobrego odbioru.

Aby można było korzystać z systemu HFT, trzeba posiadać telefon komórkowy z modułem Bluetooth.

Informacje o telefonach kompatybilnych z systemem, procedurach parowania oraz funkcjach specjalnych można uzyskać w ASO Honda.

Aby skorzystać z systemu, parametr Stan Wł./Wył.

Bluetooth musi mieć wartość Wł. Jeśli istnieje aktywne połączenie z funkcją Apple CarPlay lub Android Auto, zestaw głośnomówiący (HFT) jest niedostępny.

Wskazówki dotyczące poleceń głosowych

 • Należy skierować wyloty wentylacji z dala od sufitu i zamknąć okna, gdyż hałas z zewnątrz może zakłócać pracę mikrofonu.
 • Nacisnąć przycisk , jeśli numer ma być
  wywołany za pomocą zapisanej etykiety głosowej. Po sygnale dźwiękowym należy mówić wyraźnie i naturalnie.
 • Jeśli mikrofon zarejestruje głosy jeszcze innych osób, polecenie może zostać źle zrozumiane.
 • Aby zmienić poziom głośności, użyć przycisku VOL (regulacja głośności) lub przycisków zdalnego sterowania systemem audio na kierownicy.

Na ekranie można wyświetlić maksymalnie trzy z 20 etykiet głosowych funkcji szybkiego wybierania.

Na ekranie można wyświetlić maksymalnie trzy z 20 pozycji historii połączeń. W przypadku braku wpisów w systemie funkcja wyświetlania historii połączeń jest nieaktywna.


Przycisk (Odbierz) Nacisnąć, aby
przejść bezpośrednio do menu telefonu w interfejsie informacyjnym kierowcy lub odebrać połączenie przychodzące.

Przycisk (Zakończ/Wróć): Nacisnąć,
aby zakończyć połączenie, powrócić do poprzedniego polecenia lub anulować polecenie.

Przycisk Rozmowa: Nacisnąć, aby
przejść do portalu głosowego. Przyciski przyciski  
: Nacisnąć, aby wybrać pozycję
wyświetloną w menu telefonu interfejsu informacyjnego kierowcy.

Przycisk ENTER: Nacisnąć, aby wybrać numer znajdujący się na liście wyświetlonej w menu telefonu interfejsu informacyjnego kierowcy.

Przycisk (Wyświetlanie/Informacje):
Wybrać ENTER i nacisnąć, aby wyświetlić Szybkie wybieranie, Historia połączeń lub Książka telefoniczna w menu telefonu interfejsu informacji kierowcy.

Aby wyświetlić ekran Menu telefonu:

1. Wybrać , aby wyświetlić ekran
telefonu.

2. Wybrać MENU.

Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth

Nazwa i logo produktu Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc.

używanymi przez firmę Honda Motor Co., Ltd. na podstawie licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

Ograniczenia systemu HFT

Połączenie przychodzące na zestawie głośnomówiącym przerwie odtwarzanie w systemie audio. Zostanie ono wznowione po zakończeniu połączenia.


Wyświetlacz stanu zestawu głośnomówiącego

Na ekranie Audio/Informacje wyświetla się komunikat informujący o przychodzącym połączeniu.

Wyświetlacz stanu zestawu głośnomówiącego


Informacja, która pojawia się na ekranie Audio/ Informacje różni się w zależności od używanego telefonu.

Można zmienić język systemu.


Ograniczenia dotyczące sterowania w trybie ręcznym

Niektóre funkcje obsługiwane ręcznie są wyłączone lub niedostępne podczas jazdy. Nie można wybrać opcji, która jest w kolorze szarym, dopóki pojazd znajduje się ruchu.

Podczas jazdy można korzystać wyłącznie z opcji szybkiego wybierania (etykiet głosowych, wpisów listy kontaktów lub numerów) dostępnych w formie poleceń głosowych.

  Menu HFT (wersje z systemem audio z kolorowym wyświetlaczem)

  Aby korzystać z zestawu głośnomówiącego, wyłącznik zapłonu musi być ustawiony w położeniu AKCESORIA (I) lub ZAPŁON ( ...

  Menu HFT (wersje z wyświetlaczem audio)

  Aby można było korzystać z systemu, wyłącznik zapłonu musi być w położeniu AKCESORIA (I) lub ZAPŁON (II)*1. Aby korzystać ...

  Categorie