Honda CR-V: Użycie zestawu głośnomówiącego (wersje z systemem audio z kolorowym wyświetlaczem)

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Cechy –> Zestaw głośnomówiący –> Użycie zestawu głośnomówiącego (wersje z systemem audio z kolorowym wyświetlaczem)

Zestaw głośnomówiący (HFT) umożliwia wykonywanie i odbieranie połączeń za pomocą systemu audio pojazdu bez użycia telefonu komórkowego.

Przyciski zestawu głośnomówiącego

Użycie zestawu głośnomówiącego (wersje z systemem audio z kolorowym wyświetlaczem)


Przycisk (Odbierz) Nacisnąć, aby
przejść bezpośrednio do ekranu telefonu lub odebrać połączenie przychodzące.

Przycisk (Zakończ): Nacisnąć, aby
zakończyć połączenie.

Przycisk (Telefon): Nacisnąć, aby
przejść bezpośrednio do ekranu Phone.

Pokrętło wybierania: Obrócić , aby
wybrać pozycję na ekranie, a następnie nacisnąć .


Umieścić telefon w strefie dobrego odbioru.

Aby można było korzystać z systemu HFT, trzeba posiadać telefon komórkowy z modułem Bluetooth.

Informacje o telefonach kompatybilnych z systemem, procedurach parowania oraz funkcjach specjalnych można uzyskać w ASO Honda.

Jeśli połączenie zostanie odebrane w trakcie korzystania z systemu audio, system wznowi działanie po zakończeniu połączenia.

Można w nim zapisać do 20 wpisów szybkiego wybierania. W przypadku braku wpisów w systemie funkcja szybkiego wybierania jest nieaktywna.

W pamięci można zapisać maksymalnie 20 historii połączeń. W przypadku braku wpisów w systemie funkcja wyświetlania historii połączeń jest nieaktywna.

Komunikacja bezprzewodowa Bluetooth Nazwa i logo produktu Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc.

używanymi przez firmę Honda Motor Co., Ltd. na podstawie licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli.

Ograniczenia systemu HFT

Połączenie przychodzące na zestawie głośnomówiącym przerwie odtwarzanie w systemie audio. Zostanie ono wznowione po zakończeniu połączenia.


Wyświetlacz stanu zestawu głośnomówiącego

Użycie zestawu głośnomówiącego (wersje z systemem audio z kolorowym wyświetlaczem)


Na ekranie Audio/Informacje wyświetla się komunikat informujący o przychodzącym połączeniu.

Informacja, która pojawia się na ekranie Audio/ Informacje różni się w zależności od używanego telefonu.

Można zmienić język systemu.


Ograniczenia dotyczące sterowania w trybie ręcznym

Niektóre funkcje obsługiwane ręcznie są wyłączone lub niedostępne podczas jazdy. Nie można wybrać opcji, która jest w kolorze szarym, dopóki pojazd znajduje się ruchu.

    Menu HFT (wersje z systemem audio z kolorowym wyświetlaczem)

    Aby korzystać z zestawu głośnomówiącego, wyłącznik zapłonu musi być ustawiony w położeniu AKCESORIA (I) lub ZAPŁON ( ...

    Categorie