Honda CR-V: System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach (BSI)

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Jazda –> Podczas jazdy –> System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach (BSI)

System wykrywa obecność pojazdów w określonych strefach przylegających do pojazdu, które są potocznie określane "martwymi strefami". Gdy system wykryje obecność pojazdu zbliżającego się z tyłu na sąsiednim pasie ruchu, lampka z odpowiedniej strony zapala się na kilka sekund, wspomagając kierowcę przy zmianie pasa ruchu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Brak wzrokowego potwierdzenia dostępnego miejsca przed zmianą pasa ruchu może być przyczyną poważnej kolizji, obrażeń lub śmierci.

Nie wolno polegać na informacji z systemu monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach podczas zmiany pasa ruchu.

Przed zmianą pasa należy zawsze spojrzeć w lusterka, z obydwu stron pojazdu oraz w tył, aby sprawdzić obecność innych pojazdów.

Ważne uwagi dotyczące bezpieczeństwa Jak każdy system wspomagający, system monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach (BSI) ma pewne ograniczenia. Nadmierne poleganie na systemie monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach (BSI) może być przyczyną kolizji.

System pełni wyłącznie funkcję wspomagającą.

Nawet jeśli obiekt znajduje się w strefie monitorowania, możliwe jest wystąpienie następujących sytuacji.

 • Lampka ostrzegawcza systemu monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach może się nie włączyć ze względu na zakłócenia (rozbryzg wody itd.), a na interfejsie informacji kierowcy pojawi się symbol .

 • Lampka ostrzegawcza systemu monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach może się włączyć, nawet jeśli na interfejsie informacji kierowcy widoczny się symbol .


■ Jak działa układ

 • Czujniki radarowe wykrywają pojazdy w monitorowanej strefie, gdy prędkość jazdy do przodu wynosi przynajmniej 20 km/h.

Zasięg monitorowanej strefy

 1. Około 0,5 m

 2. Ok. 3 m

 3. Ok. 3 m

Czujniki radarowe: umieszczone pod narożnikami tylnego zderzaka

System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach (BSI)


Ustawienia systemu monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach (BSI) można zmienić.

Podczas holowania przyczepy system należy wyłączyć.

System może działać prawidłowo w następujących warunkach:

 • Obciążenie pojazdu powoduje jego przechył, co z kolei powoduje zmianę monitorowanej strefy.
 • Czujniki radarowe mogą błędnie interpretować przyczepę jako obcy obiekt, co może być przyczyną zapalenia się lampek ostrzegawczych systemu monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach (BSI).

Lampka ostrzegawcza systemu monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach (BSI) może się nie zapalić w następujących warunkach:

 •  Inny pojazd nie utrzymuje się w monitorowanej strefie dłużej niż przez dwie sekundy.
 •  Inny pojazd jest zaparkowany na sąsiadującym pasie.
 •  Różnica prędkości w stosunku do wyprzedzanego pojazdu przekracza 10 km/h.
 •  Obiekt niewykrywalny przez radar zbliża się lub przejeżdża w pobliżu pojazdu.
 •  Pojazd jadący sąsiednim pasem ruchu to motocykl lub inny mały pojazd.

Wersje z bezstopniową skrzynią biegów

System nie działa w trybie (R).


■ Gdy system wykryje obecność innego pojazdu

System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach (BSI)


Lampka systemu monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach: Umieszczona przy zewnętrznej krawędzi obydwu lusterek zewnętrznych.

Zapala się:

 • Gdy inny pojazd wjeżdża w monitorowaną strefę z tyłu podczas wyprzedzania i gdy różnica prędkości nie przekracza 50 km/h.
 • Podczas wyprzedzania innego pojazdu, gdy różnica prędkości nie przekracza 20 km/h.

Miga i słychać sygnał dźwiękowy: Gdy zostanie włączony kierunkowskaz po stronie, z której system wykrył inny pojazd. Brzęczyk emituje trzy sygnały dźwiękowe.

System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach (BSI) może bezpodstawnie sygnalizować zagrożenie w następujących przypadkach:

 • Wykrycie obiektów (barier zabezpieczających, słupków, drzew itd.).
 • Obecność obiektu, który powoduje gorsze odbijanie fal radaru, np. motocykla, w monitorowanej strefie.
 • Jazda po krętej drodze.
 • Zmiana kilku pasów ruchu jednocześnie.
 • Zakłócenie działania spowodowane obecnością zewnętrznego pola elektrycznego.
 • Tylny zderzak lub czujniki zostały nieprawidłowo zamontowane w następstwie naprawy lub tylny zderzak jest odkształcony.
 • Zmienione ustawienie czujników.
 • Jazda w niekorzystnych warunkach atmosferycznych (ulewny deszcz, mgła, śnieg).
 • Jazda po wyboistej drodze.
 • Gwałtowny skręt, który powoduje znaczny przechył pojazdu.

Aby zapewnić prawidłowe działanie systemu monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach (BSI):

 • Utrzymywać narożniki tylnego zderzaka w czystości.
 • Nie zakrywać narożników tylnego zderzaka żadnymi etykietami lub naklejkami.
 • Wszelkie naprawy narożników tylnego zderzaka lub czujników radarowych należy zlecać ASO Honda.

  Dotyczy to również sytuacji, w której narożnik tylnego zderzaka zostanie uderzony z dużą siłą.

  Regulacja układu świateł reflektorów

  Jazda pojazdem z kierownicą po prawej stronie w ruchu prawostronnym lub z kierownicą po lewej stronie w ruchu lewostronnym powoduje oślepienie nadjeżdża ...

  System Honda Sensing

  System Honda Sensing to układ wspomagania kierowcy, który wykorzystuje dwa rodzaje czujników: radar umieszczony w osłonie chłodnicy oraz kamerę ...

  Categorie