Honda CR-V: Przygotowanie do holowania

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Jazda –> Holowanie przyczepy –> Przygotowanie do holowania

Dopuszczalne obciążenie podczas holowania

Jazda z przyczepą jest możliwa pod warunkiem zastosowania prawidłowego wyposażenia i przestrzegania dopuszczalnych obciążeń oraz podanych zaleceń. Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić, czy obciążenia nie przekraczają dopuszczalnych wartości.

Dopuszczalne obciążenie podczas holowania


■ Całkowita masa przyczepy Nie przekraczać maksymalnej masy holowanej przyczepy i haka holowniczego (z hamulcem/bez hamulca) wraz z bagażem.

Obciążenia przekraczające maksymalną masę ciągniętej przyczepy mogą poważnie wpłynąć na cechy manewrowe i stabilność pojazdu oraz spowodować uszkodzenie silnika i układu przeniesienia napędu.

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Przekroczenie którejkolwiek z wartości granicznych obciążenia bądź nieprawidłowe załadowanie pojazdu i przyczepy może spowodować wypadek, którego skutkiem mogą być poważne obrażenia albo śmierć.

Przed rozpoczęciem jazdy sprawdzić uważnie obciążenie pojazdu i przyczepy.

Sprawdzić na wadze dla pojazdów, czy wszystkie obciążenia mieszczą się w zakresie wartości granicznych.

Jeśli taka waga jest niedostępna, dodać szacowaną masę bagażu do masy przyczepy (podanej przez producenta), a następnie zmierzyć obciążenie zaczepu odpowiednim przyrządem lub oszacować jego wartość w oparciu o rozłożenie bagażu.

Więcej informacji znaleźć można w instrukcji obsługi przyczepy.

Okres docierania

Unikać jazdy z przyczepą podczas pierwszych 1000 km eksploatacji pojazdu.

Podczas jazdy z przyczepą w warunkach górskich należy zmniejszyć wagę całkowitą zespołu samochodu z przyczepą w stosunku do maksymalnej masy ciągniętej przyczepy o 10% na każde następne 1000 m n.p.m.

Nie należy nigdy przekraczać maksymalnej masy ciągniętej przyczepy oraz dopuszczalnych obciążeń.


Dopuszczalne obciążenie podczas holowania


■ Obciążenie zaczepu przyczepy Obciążenie zaczepu przyczepy nie może przekraczać 100 kg. Dotyczy to wartości nacisku na hak w pełni załadowanej przyczepy. Można przyjąć uproszczoną zasadę, że dla przyczep o masie mniejszej niż 1000 kg obciążenie zaczepu przyczepy nie powinno przekraczać 10 procent całkowitej masy przyczepy.

  • Nadmierne obciążenie zaczepu przyczepy zmniejsza przyczepność przednich kół i sterowność. Zbyt małe obciążenie zaczepu przyczepy może spowodować jej niestabilność i kołysanie.
  • Aby uzyskać właściwe obciążenie zaczepu przyczepy, należy rozpocząć załadunek, umieszczając 60% ładunku w przedniej części przyczepy, a pozostałe 40% umieścić w tylnej części. W razie potrzeby skorygować rozkład ładunku.

Sprzęt i akcesoria holownicze

Sprzęt do holowania jest różny w zależności od wielkości przyczepy, holowanego obciążenia i miejsca holowania.

■ Haki holownicze Hak holowniczy powinien mieć atest i być prawidłowo przymocowany do podwozia samochodu.

■ Łańcuchy zabezpieczające Ciągnąc przyczepę, należy zawsze używać łańcuchów zabezpieczających. Należy pozostawić luz wystarczający do swobodnego zakręcania z przyczepą, ale taki, aby łańcuchy nie były wleczone po podłożu.

■ Hamulce przyczepy Rozważając możliwość zakupu przyczepy z hamulcami, należy sprawdzić czy są one sterowane elektronicznie. Nie wolno podłączać hamulców przyczepy do obwodów hydraulicznych układu hamulcowego samochodu. Niezależnie od subiektywnych odczuć każda próba podłączenia hamulców przyczepy do układu hamulcowego samochodu zawsze spowoduje spadek skuteczności hamowania, powodując potencjalne zagrożenie.

■ Dodatkowy sprzęt do holowania W przypadku jazdy z przyczepą przepisy ruchu drogowego mogą nakazywać zamontowanie dodatkowych lusterek zewnętrznych. Jeśli widoczność jest w jakiś sposób ograniczona, specjalne lusterka należy zainstalować nawet wtedy, gdy nie są wymagane w przepisach.

Wszystkie elementy muszą być prawidłowo zamontowane i serwisowane, ponadto muszą spełniać wymagania obowiązujących w danym kraju przepisów.

Skonsultować z producentem przyczepy prawidłowy sposób montażu i konfiguracji wyposażenia.

Nieprawidłowy montaż i ustawienie mogą wpłynąć negatywnie na prowadzenie, stabilność i działanie hamulców pojazdu.

U sprzedawcy lub w firmie wynajmującej przyczepy należy zasięgnąć informacji, o dodatkowych lub innych elementach dostosowanych do konkretnego ładunku podczas holowania.


■ Oświetlenie przyczepy Oświetlenie przyczepy i wyposażenie musi być zgodne z obowiązującymi przepisami o ruchu drogowym kraju, po którym będzie się podróżować. Informacje na temat szczegółowych wymagań dotyczących obszaru, w którym planowana jest jazda z przyczepą można uzyskać u lokalnego sprzedawcy lub w wypożyczalni przyczep.

Sprzęt i akcesoria holownicze


Zalecamy, aby ASO Honda zamontowało wiązkę przewodów i konwerter. Są one zaprojektowane do tego pojazdu.

Oświetlenie i okablowanie przyczep może różnić się w zależności od typu i marki. Jeśli wymagane jest złącze, instalacji musi dokonać wykwalifikowany technik.


    System stabilizacji toru jazdy przyczepy

    Układ pomaga zachować stabilność pojazdu i przyczepy w przypadku wystąpienia poważnego kołysania. ■ Zasada działania układu sta ...

    Categorie