Honda CR-V: Przełączniki świateł

Sterowanie ręczne

Przełączniki świateł


Obracanie przełącznika oświetlenia powoduje włączenie lub wyłączenie świateł bez względu na tryb zasilania, czy położenie wyłącznika zapłonu.

■ Światła drogowe Popchnąć dźwignię do przodu do usłyszenia kliknięcia.

■ Światła mijania Aby przełączyć światła drogowe na światła mijania należy pociągnąć dźwignię.

■ Mignięcie światłami drogowymi Pociągnąć dźwignię i zwolnić ją.

■ Światła wyłączone Ustawić dźwignię w położeniu OFF w obu następujących sytuacjach:

 • Dźwignia zmiany biegów znajduje się w położeniu (P). (Wersje z bezstopniową skrzynią biegów.)
 • Zaciągnięty hamulec postojowy.

Aby ponownie włączyć światła, ustawić dźwignię w położeniu OFF (Wył.) celem anulowania trybu wyłączonych świateł. Nawet jeśli nie anulowano trybu wyłączonych świateł, światła samoczynnie zapalają się, gdy:

 • Dźwignia zmiany biegów zostanie przestawiona z położenia (P) na inne (wersje z bezstopniową skrzynią biegów), a hamulec postojowy zostanie zwolniony.
 • Pojazd rusza.

Wersje bez systemu dostępu bezkluczykowego

W przypadku wyjęcia kluczyka z wyłącznika zapłonu przy włączonych światłach po otwarciu drzwi kierowcy rozlega się dźwięk ostrzegawczy.

Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego

W przypadku ustawienia tryb zasilania POJAZD WYŁĄCZONY (BLOKADA) przy włączonych światłach, po otwarciu drzwi kierowcy rozlega się dźwięk ostrzegawczy.

Wszystkie wersje

Gdy światła są włączone, świeci się lampka sygnalizująca włączone światła na zestawie wskaźników.

Nie należy zostawiać włączonych świateł przy wyłączonym silniku, gdyż może to spowodować rozładowanie akumulatora.

Pojazd jest wyposażony w automatyczny układ regulacji reflektorów, który samoczynnie koryguje kąt pionowego ustawienia świateł mijania. Wykrycie znacznej nieprawidłowości w ustawieniu reflektorów może świadczyć o tym, że wystąpiła usterka układu. Należy zlecić sprawdzenie samochodu w serwisie.


Tryb automatyczny (automatyczna kontrola oświetlenia)

Tryb automatyczny (automatyczna kontrola oświetlenia)


Funkcja automatycznego włączania świateł działa przy wyłączniku zapłonu w położeniu ZAPŁON (II)*1.

Gdy przełącznik świateł znajduje się w położeniu AUTO, reflektory i inne światła zewnętrzne będą włączane i wyłączane automatycznie w zależności od jasności otoczenia.

Światła pojazdu zapalają się po odblokowaniu drzwi w ciemnych obszarach przy przełączniku świateł w pozycji AUTO.

 • Po zablokowaniu drzwi, reflektory zostaną wyłączone.

Zaleca się, aby podczas jazdy w nocy, w gęstej mgle lub przy przejeżdżaniu przez ciemne obszary, takie jak tunele czy parkingi, włączać światła ręcznie.

Czujnik światła znajduje w miejscu pokazanym na rysunku poniżej.

Nie należy niczym zakrywać tego czujnika.

W przeciwnym razie układ automatycznej regulacji oświetlenia nie będzie działał prawidłowo.

Tryb automatyczny (automatyczna kontrola oświetlenia)*1: Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

Światła przednie zintegrowane z wycieraczkami

Reflektory włączają się automatycznie, gdy wycieraczki zostaną użyte kilkukrotnie w ciągu określonej liczby interwałów przy przełączniku reflektorów ustawionym w położeniu AUTO.

Reflektory wyłączają się automatycznie po kilku minutach od zatrzymania pracy wycieraczek.

Funkcja ta włącza się przy wyłączonych reflektorach w trybie AUTO. Natężenie oświetlenia zestawu wskaźników nie zmienia się w momencie włączenia reflektorów.

Jeśli jest ciemno, funkcja automatycznego sterowania oświetleniem włącza reflektory, niezależnie od liczby przetarć wycieraczek.

Użytkownik może zdecydować, czy działanie reflektorów ma być zintegrowane z pracą wycieraczek.


Funkcja automatycznego wyłączania świateł

Wersje bez systemu dostępu bezkluczykowego

Reflektory, wszystkie pozostałe światła zewnętrzne oraz oświetlenie deski rozdzielczej wyłączają się po 15 sekundach po wyjęcia kluczyka i zamknięcia drzwi kierowcy.

Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego

Reflektory, wszystkie pozostałe światła zewnętrzne oraz podświetlenie zestawu wskaźników gasną po 15 s po ustawieniu trybu zasilania VEHICLE OFF (LOCK) (Wyłączony (Blokada)), zabraniu pilota ze sobą i zamknięciu drzwi kierowcy.

Wszystkie wersje

Jednak w przypadku, gdy przełącznik będzie ustawiony w położeniu ,
światła postojowe pozostaną włączone.

Jeśli wyłącznik zapłonu zostanie ustawiony w położeniu BLOKADA (0)*1, gdy przełącznik reflektorów jest włączony, ale drzwi nie zostaną otwarte, światła zostaną wyłączone po 10 minutach (po 3 minutach, jeśli przełącznik znajduje się w położeniu AUTO).

Światła włączą się ponownie po odblokowaniu lub otwarciu drzwi kierowcy. Jeśli drzwi zostaną odblokowane, ale nie zostaną otwarte w ciągu 15 sekund, światła wyłączą się. Po otwarciu drzwi kierowcy rozlegnie się sygnał dźwiękowy przypominający o włączeniu świateł.

Można zmienić ustawienie automatyczne wyłącznika czasowego reflektorów.


*1: Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

  Porównanie wyłącznika zapłonu z trybem zasilania

  Położenie wyłącznika zapłonu BLOKADA (0) (z/bez kluczyka)   AKCESORIUM (I) ZAPŁON (II) ROZRUCH (III) Wers ...

  Aktywne doświetlenie zakrętu

  Światła zapewniają lepszą widoczność bocznych stref toru jazdy podczas skręcania. Gdy wyłącznik zapłonu znajduje się w po& ...

  Categorie