Honda CR-V: Korzystanie z przycisku otwierania pokrywy bagażnika sterowanej elektrycznie

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Elementy sterujące –> Otwieranie i zamykanie bagażnika –> Otwieranie/zamykanie pokrywy bagażnika sterowanej elektrycznie –> Korzystanie z przycisku otwierania pokrywy bagażnika sterowanej elektrycznie

Otwieranie/zamykanie pokrywy bagażnika sterowanej elektrycznie


Aby otworzyć lub zamknąć pokrywę bagażnika sterowaną elektrycznie, należy nacisnąć przycisk sterujący na około jedną sekundę.

 • Określone światła zewnętrzne trzykrotnie zamigają.

Ponowne naciśnięcie przycisku w trakcie ruchu pokrywy bagażnika sterowanej elektrycznie spowoduje jej zatrzymanie.

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku przez około jedną sekundę pokrywa zmieni kierunek ruchu.

Jeżeli pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie napotka opór w trakcie otwierania lub zamykania, funkcja automatycznej zmiany kierunku spowoduje cofnięcie się pokrywy bagażnika. Brzęczyk emituje trzy sygnały dźwiękowe.

Funkcja automatycznej zmiany kierunku wyłącza wykrywanie, gdy pokrywa bagażnika jest prawie całkowicie zamknięta, aby umożliwić jej domknięcie.

Nie dotykać czujników umieszczonych z obydwu stron pokrywy bagażnika. Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie nie zamknie się w przypadku dotknięcia czujnika lub próby jej ręcznego zamknięcia.

Uważać, aby nie zarysować czujników przedmiotem o ostrej krawędzi. Zarysowany czujnik może nie działać prawidłowo, co może być przyczyną wadliwego zamykania pokrywy bagażnika sterowanej elektrycznie.


Korzystanie z klamki zewnętrznej pokrywy bagażnika

Otwieranie/zamykanie pokrywy bagażnika sterowanej elektrycznie


W razie naciśnięcia zewnętrznej klamki pokrywy bagażnika na nie dłużej niż jedną sekundę pokrywa otwiera się automatycznie.

 • Aby ręcznie otworzyć pokrywę bagażnika, nacisnąć i przytrzymać przycisk przez ponad jedną sekundę.

Mając przy sobie pilot dostępu bezkluczykowego nie ma potrzeby odblokowywania pokrywy bagażnika przed jej otwarciem.

Aby zamknąć pokrywę bagażnika, ponownie nacisnąć klamkę zewnętrzną w trakcie otwierania pokrywy.

Ponowne naciśnięcie klamki w trakcie ruchu pokrywy bagażnika sterowanej elektrycznie spowoduje jej zatrzymanie.

Naciśnięcie klamki powoduje zmianę kierunku ruchu pokrywy.

 • Przy wysiadaniu z pojazdu nie pozostawiać kluczyka wewnątrz. Pilot należy zabrać ze sobą.
 • Nawet gdy nie masz przy sobie pilota systemu dostępu bezkluczykowego można odblokować pokrywę bagażnika, gdy inna osoba posiadająca pilota znajduje się zasięgu działania systemu.
 • Zamknąć pokrywę bagażnika, nie pozostawiając pilota systemu dostępu bezkluczykowego wewnątrz.

  Rozlegnie się sygnał brzęczyka i nie będzie można zablokować pokrywy bagażnika.

Można włączyć lub wyłączyć funkcję elektrycznego sterowania pokrywy bagażnika.


Używanie wewnętrznego przycisku pokrywy bagażnika

Otwieranie/zamykanie pokrywy bagażnika sterowanej elektrycznie


Nacisnąć przycisk znajdujący się na pokrywie bagażnika, aby spowodować jej zamknięcie.

Ponowne naciśnięcie przycisku w trakcie ruchu pokrywy bagażnika sterowanej elektrycznie spowoduje jej zatrzymanie.

Po ponownym naciśnięciu i zwolnieniu przycisku pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie zmieni kierunek ruchu.

Programowanie położenia pokrywy bagażnika

Otwieranie/zamykanie pokrywy bagażnika sterowanej elektrycznie


Można zaprogramować, do jakiego stopnia pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie ma się automatycznie otwierać.

W celu zaprogramowania:

1. Otworzyć pokrywę bagażnika do żądanego położenia.

 • Aby przeprogramować pokrywę bagażnika tak, aby otwierała się do samego końca, należy ręcznie podnieść ją do najwyższego położenia i wykonać kolejny krok.

Otwieranie/zamykanie pokrywy bagażnika sterowanej elektrycznie


2. Nacisnąć i przytrzymać wewnętrzny przycisk pokrywy bagażnika aż do usłyszenia jednego długiego sygnału dźwiękowego i dwóch krótkich sygnałów dźwiękowych.

Jeżeli pokrywa bagażnika jest nieznacznie otwarta, położenie nie może być zaprogramowane, nawet w przypadku naciśnięcia przycisku wewnętrznego.


Funkcja automatycznego zamykania

Ręczne zamknięcie pokrywy bagażnika sterowanej elektrycznie powoduje jej automatyczne zablokowanie.

Funkcja automatycznego zamykania nie będzie działać w przypadku naciśnięcia zewnętrznej klamki pokrywy bagażnika w trakcie jej zamykania.

Nie należy wywierać żadnej siły na pokrywę bagażnika w trakcie jej blokowania.

Podczas ręcznego zamykania pokrywy bagażnika nie trzymać rąk w jej pobliżu. Trzymanie rąk w pobliżu pokryw i elementów z nią sąsiadujących podczas jej blokowania jest niebezpieczne.


Zabezpieczenie przed opadnięciem pokrywy bagażnika

Ta funkcja powoduje automatyczne obniżenie pokrywy bagażnika sterowanej elektrycznie, gdy istnieje ryzyko, że całkowicie otwarta pokrywa mogłaby opaść samoczynnie (na przykład pod ciężarem śniegu). Podczas opuszczania pokrywy emitowany jest sygnał dźwiękowy.

Próba ręcznego zamknięcia pokrywy bagażnika sterowanej elektrycznie podjęta tuż po jej całkowitym otwarciu może spowodować uaktywnienie zabezpieczenia przed opadnięciem pokrywy.

Jeśli uaktywni się zabezpieczenie przed opadnięciem pokrywy bagażnika, należy poczekać na całkowite zamknięcie pokrywy. Nie zbliżać się do pokrywy bagażnika sterowanej elektrycznie w trakcie zmiany jej położenia.

Jeśli zabezpieczenie przed opadnięciem pokrywy bagażnika stale się uaktywnia, zwrócić się do ASO Honda.


  Korzystanie z funkcji dostępu bez użycia rąk

  Mając przy sobie pilota systemu dostępu bezkluczykowego, pokrywę bagażnika sterowaną elektrycznie można otworzyć lub zamknąć, wy ...

  Otwieranie/zamykanie pokrywy bagażnika

  Korzystanie z zewnętrznej klamki Odblokowanie zamków wszystkich drzwi albo naciśnięcie przycisku odblokowania pokrywy bagażnika na pilocie zdalneg ...

  Categorie