Honda CR-V: Korzystanie z funkcji dostępu bez użycia rąk

Otwieranie/zamykanie pokrywy bagażnika sterowanej elektrycznie


Mając przy sobie pilota systemu dostępu bezkluczykowego, pokrywę bagażnika sterowaną elektrycznie można otworzyć lub zamknąć, wykonując stopą ruch do przodu i do tyłu (jak przy kopnięciu) pod środkową częścią tylnego zderzaka.

  • Określone światła zewnętrzne migną dwukrotnie, a następnie pokrywa bagażnika zacznie się poruszać.

Podczas obfitych opadów deszczu lub w innych sytuacjach, gdy pojazd jest bardzo mokry, czujnik może nie wykrywać prawidłowo ruchu nogi.

Podczas czynności przy tylnej części pojazdu lub w jej pobliżu kierowca może przypadkiem otworzyć lub zamknąć klapę bagażnika.

Aby uniknąć takich sytuacji, należy na ekranie systemu audio/ekranie informacyjnym wybrać menu ustawień osobistych i wyłączyć tę funkcję.

Przytrzymanie stopy pod zderzakiem przez zbyt długi czas nie spowoduje otwarcia ani zamknięcia pokrywy bagażnika.

Funkcja nie będzie działać, jeśli dana osoba nie ma przy sobie pilota systemu dostępu bezkluczykowego. Należy pamiętać o zabraniu pilota systemu dostępu bezkluczykowego.

Ruch kopnięcia powinien trwać około 1 sekundy.


Użycie pilota zdalnego sterowania zamkami

Otwieranie/zamykanie pokrywy bagażnika sterowanej elektrycznie


Nacisnąć i przytrzymać ponad sekundę przycisk pokrywy bagażnika sterowanej elektrycznie, gdy jest włączony tryb zasilania POJAZD WYŁĄCZONY (BLOKADA).

  • Określone światła zewnętrzne trzykrotnie zamigają.

Ponowne naciśnięcie przycisku w trakcie ruchu pokrywy bagażnika sterowanej elektrycznie spowoduje jej zatrzymanie.

Po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku przez ponad jedną sekundę pokrywa zmieni kierunek ruchu.

■ Dostosowanie czasu otwarcia pokrywy bagażnika Dowolny czas: Pokrywa bagażnika sterowana elektrycznie odblokowuje się i otwiera jednocześnie. Jest to ustawienie domyślne.

Po odblokowaniu: Pokrywa bagażnika otwiera się, gdy wszystkie drzwi zostaną odblokowane.

Zamknięcie pokrywy bagażnika sterowanej elektrycznie, gdy wszystkie drzwi są zablokowane, powoduje automatyczne zablokowanie pokrywy bagażnika.

Wymiana akumulatora lub bezpiecznika pokrywy bagażnika sterowanej elektrycznie przy otwartej pokrywie bagażnika może spowodować brak działania pokrywy bagażnika. Działanie pokrywy bagażnika sterowanej elektrycznie zostanie przywrócone po ręcznym zamknięciu pokrywy bagażnika.

Montaż nieoryginalnych akcesoriów, innych niż marki Honda, na pokrywie bagażnika sterowanej elektrycznie może uniemożliwić całkowite otwarcie lub zamknięcie pokrywy bagażnika.

Przed przystąpieniem do rozładunku lub załadunku bagażu należy sprawdzić, czy pokrywy bagażnika jest całkowicie otwarta.

Przed uruchomieniem pojazdu należy sprawdzić, czy pokrywa bagażnika jest całkowicie zamknięta.

Brzęczyk emituje sygnał dźwiękowy w przypadku ruszenia z otwartą lub niedomkniętą pokrywą bagażnika sterowaną elektrycznie.


    Korzystanie z przycisku otwierania pokrywy bagażnika sterowanej elektrycznie

    Aby otworzyć lub zamknąć pokrywę bagażnika sterowaną elektrycznie, należy nacisnąć przycisk sterujący na około jedn ...

    Categorie