Honda CR-V: Funkcje podlegające konfiguracji

Honda CR-V –> Honda CR-V - Instrukcja Obsługi –> Cechy –> Funkcje podlegające konfiguracji

Wersje z systemem audio z kolorowym wyświetlaczem

Użyć ekranu Audio/Informacje, aby zmienić wybrane funkcje.

Podczas dostosowywania ustawień osobistych:

 • Pojazd musi stać nieruchomo.
 • Zaciągnąć hamulec postojowy.

■ Sposób zmiany ustawień osobistych Gdy pojazd jest całkowicie zatrzymany z wyłącznikiem zapłonu w pozycji ZAPŁON (II)*1, nacisnąć przycisk MENU/CLOCK, a następnie wybrać Ustawienia. Aby dostosować ustawienia telefonu, należy nacisnąć przycisk ,
a następnie wybrać Ustawienia telefonu.

Funkcje podlegające konfiguracji


Poniższe lampki przedstawiają sposób używania pokrętła wybierania.

Aby dokonać wyboru, obrócić.


Aby zatwierdzić, nacisnąć przycisk .


Aby dostosować inne funkcje, należy wybrać Ustawianie, obrócić ,
a następnie nacisnąć
.*1: Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

■ Etapy zmian ustawień osobistych

Nacisnąć przycisk MENU/CLOCK.

Funkcje podlegające konfiguracji


Funkcje podlegające konfiguracji


Nacisnąć przycisk i obrócić , aby wybrać
Ustawienia telefonu, następnie nacisnąć .


Funkcje podlegające konfiguracji


■ Wykaz ustawień osobistych

Funkcje podlegające konfiguracji


*1:Ustawienia domyślne

Funkcje podlegające konfiguracji


*1:Ustawienia domyślne

Funkcje podlegające konfiguracji


*1:Ustawienia domyślne

Funkcje podlegające konfiguracji


*1:Ustawienia domyślne

Wersje z wyświetlaczem audio

Użyć ekranu Audio/Informacje, aby zmienić wybrane funkcje.

Podczas dostosowywania ustawień osobistych:

 • Pojazd musi stać nieruchomo.

Wersje z bezstopniową skrzynią biegów

 • Ustawić dźwignię zmiany biegów w położeniu (P).

Wersje z ręczną skrzynią biegów

 • Zaciągnąć hamulec postojowy.

Aby zmienić inne funkcje, wybrać Ustawienia.


■ Sposób zmiany ustawień osobistych Gdy pojazd stoi nieruchomo i wyłącznik zapłonu znajduje się w położeniu ZAPŁON (II)*1, wybrać i
Ustawienia, a następnie wybrać odpowiednia pozycję.

Funkcje podlegające konfiguracji


*1: Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

■ Etapy zmian ustawień osobistych

Funkcje podlegające konfiguracji


*1: Typ zegara pojawia się po zmianie wyglądu interfejsu ekranu.

Funkcje podlegające konfiguracji


*1: Zakładka TEL jest wyświetlana w zależności od modelu.

Funkcje podlegające konfiguracji


Funkcje podlegające konfiguracji


*1: Nie pojawia się po zmianie wyglądu interfejsu ekranu.

*2: Pojawia się tylko po zmianie wyglądu interfejsu ekranu.

Funkcje podlegające konfiguracji


*1: Typ zegara pojawia się po zmianie wyglądu interfejsu ekranu.

Funkcje podlegające konfiguracji


*1: Nie pojawia się po zmianie wyglądu interfejsu ekranu.

Funkcje podlegające konfiguracji


Funkcje podlegające konfiguracji


*1: W związku z tym, że ten zwrot jest wyświetlany w różnych postaciach w zależności od modelu, w niniejszej instrukcji obsługi może być inny niż na ekranie.

■ Wykaz ustawień osobistych

Funkcje podlegające konfiguracji


*1:Nie pojawia się po zmianie wyglądu interfejsu ekranu.

*2:Pojawia się tylko po zmianie wyglądu interfejsu ekranu.

Funkcje podlegające konfiguracji


*1:Ustawienia domyślne *2:Nie pojawia się po zmianie wyglądu interfejsu ekranu.

*3:Pojawia się tylko po zmianie wyglądu interfejsu ekranu.

Funkcje podlegające konfiguracji


*1:Ustawienia domyślne

Funkcje podlegające konfiguracji


*1:Ustawienia domyślne

Funkcje podlegające konfiguracji


*1:Ustawienia domyślne

Funkcje podlegające konfiguracji


*1: Ustawienia domyślne *2: Zakładka TEL jest wyświetlana w zależności od modelu.

Funkcje podlegające konfiguracji


*1: Ustawienia domyślne

Funkcje podlegające konfiguracji


*1:Ustawienia domyślne

Funkcje podlegające konfiguracji


*1:Ustawienia domyślne *2:Pojawia się tylko po zmianie wyglądu interfejsu ekranu.

Funkcje podlegające konfiguracji


*1:Ustawienia domyślne *2:Nie pojawia się po zmianie wyglądu interfejsu ekranu.

Funkcje podlegające konfiguracji


*1:Ustawienia domyślne

Funkcje podlegające konfiguracji


*1:Nie pojawia się po zmianie wyglądu interfejsu ekranu.

*2:Pojawia się tylko po zmianie wyglądu interfejsu ekranu.

Funkcje podlegające konfiguracji


*1:Ustawienia domyślne *2:Nie pojawia się po zmianie wyglądu interfejsu ekranu.

Funkcje podlegające konfiguracji


*1:Ustawienia domyślne

Funkcje podlegające konfiguracji


*1:Ustawienia domyślne

Funkcje podlegające konfiguracji


*1:Ustawienia domyślne

Funkcje podlegające konfiguracji


*1:Ustawienia domyślne *2:W związku z tym, że ten zwrot jest wyświetlany w różnych postaciach w zależności od modelu, w niniejszej instrukcji obsługi może być inny niż na ekranie.

Funkcje podlegające konfiguracji


*1:Ustawienia domyślne

Domyślne ustawienia wszystkich parametrów

Zerowanie wszystkich ustawień menu oraz ustawień użytkownika do domyślnych ustawień fabrycznych.

Domyślne ustawienia wszystkich parametrów


1. Wybrać .


2. Wybrać Ustawienia.

3. Wybrać System.

4. Wybrać zakładkę Inne.

5. Wybrać Wyzeruj ust. fabr..

 • Na ekranie wyświetli się komunikat potwierdzający.

6. Wybrać Tak, aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne.

7. Wybrać ponownie Tak, aby przywrócić domyślne ustawienia fabryczne.

 • Na ekranie wyświetli się komunikat potwierdzający. Wybrać OK.
 • Po wybraniu OK system uruchomi się ponownie.

W przypadku sprzedaży pojazdu przywróć wszystkie ustawienia domyślne i usuń wszystkie dane osobiste.

Opcja Wyzeruj ust. fabr. może zresetować wszystkie ustawienia do ustawień fabrycznych.


  Informacje ogólne na temat systemu audio

  Kompatybilne urządzenia iPod, iPhone i pamięci flash USB Kompatybilne wersje iPod i iPhone Model iPod (piąta generacja) iPod classic 80/160 GB (wprowad ...

  Categorie