Honda CR-V: Bezpieczniki

Rozmieszczenie bezpieczników

Jeśli nie działa któreś z urządzeń elektrycznych, ustawić wyłącznik zapłonu w położenie BLOKADA (0)*1 i sprawdzić, czy nie przepalił się odpowiedni bezpiecznik.

Skrzynka bezpieczników przedziału silnikowego

Umiejscowiona przy akumulatorze. Nacisnąć zatrzaski, aby otworzyć skrzynkę.

Rozmieszczenie bezpieczników zostało przedstawione na poniższym schemacie.

Bezpiecznik można zlokalizować po numerze, porównując schemat z tabelą.

Bezpieczniki


*1: Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

■ Bezpieczniki i zabezpieczane obwody

Bezpieczniki


Bezpieczniki


Bezpieczniki


*1:Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego
*2:Wersje bez systemu dostępu bezkluczykowego

Skrzynka bezpieczników w kabinie

Umiejscowiona pod deską rozdzielczą.

Rozmieszczenie bezpieczników zostało przedstawione na poniższym schemacie.

Bezpiecznik można zlokalizować po numerze, porównując schemat z tabelą.

Skrzynka bezpieczników w kabinie


■ Bezpieczniki i zabezpieczane obwody

Skrzynka bezpieczników w kabinie


Skrzynka bezpieczników w kabinie


Skrzynka bezpieczników w kabinie


*1:Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego
*2:Wersje bez systemu dostępu bezkluczykowego
*3:Wersje z bezstopniową skrzynią biegów *4:Wersje z ręczną skrzynią biegów

Wersje z systemem Auto Stop

Umiejscowiona pod deską rozdzielczą.

Rozmieszczenie bezpieczników zostało przedstawione na poniższym schemacie.

Bezpiecznik można zlokalizować po numerze, porównując schemat z tabelą.

Skrzynka bezpieczników w kabinie


■ Bezpieczniki i zabezpieczane obwody

Skrzynka bezpieczników w kabinie


Sprawdzanie i wymiana bezpieczników

Sprawdzanie i wymiana bezpieczników


1. Ustawić wyłącznik zapłonu w położeniu BLOKADA (0)*1. Wyłączyć światła i wszystkie akcesoria.

2. Zdjąć pokrywę skrzynki bezpieczników.

3. Sprawdzić duży bezpiecznik w przedziale silnika.

 • Jeżeli bezpiecznik jest przepalony, za pomocą wkrętaka krzyżowego wykręcić śrubę i wymienić bezpiecznik na nowy.

Sprawdzanie i wymiana bezpieczników


4. Sprawdzić małe bezpieczniki w komorze silnika i kabinie pojazdu.

 • W przypadku przepalenia się bezpiecznika, wymontować go i wymienić na nowy.

UWAGA

Wymiana bezpiecznika na inny, o większej wartości znamionowej, znacznie zwiększa ryzyko uszkodzenia układu elektrycznego.

Przy wymianie należy użyć bezpiecznika o takiej samej wartości znamionowej.

Korzystać ze schematów elektrycznych w celu zlokalizowania danego bezpiecznika i sprawdzić jego wartość znamionową.


*1: Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

  Lampka, świecenie/miganie

  Gdy zapala się lampka niskiego ciśnienia oleju ■ Przyczyny świecenia lampki Świeci przy niskim ciśnieniu oleju silnikowego. ■ Postępo ...

  Holowanie awaryjne

  Jeśli pojazd wymaga holowania, należy wezwać pomoc drogową. Wszystkie wersje ■ Laweta Operator umieści pojazd na lawecie. Jest to najlepszy spo ...

  Categorie