Ford Kuga: Zestaw do pompowania i uszczelniania opon

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Koła i opony –> Zestaw do pompowania i uszczelniania opon

OSTRZEŻENIE

Nie stosuj zestawu do pompowania w przypadku opon umożliwiających jazdę bez powietrza. Mogłoby to spowodować utratę kontroli nad pojazdem.

W zależności od rodzaju i rozmiarów uszkodzenia, w niektórych oponach można dokonać tylko częściowego uszczelnienia lub może okazać się to niemożliwe. Utrata ciśnienia w oponie może wpłynąć na prowadzenie samochodu i doprowadzić do utraty panowania nad pojazdem.

Nie stosuj zestawu, jeżeli opona została już uszkodzona, np. w wyniku niedopompowania podczas jazdy. Mogłoby to spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia lub śmierć.


Jeżeli Twój pojazd nie jest wyposażony w koło zapasowe, znajduje się w nim zestaw do pompowania i uszczelniania opon. Zestaw znajduje się w bagażniku. Używaj wyłącznie zestawu dostarczonego z pojazdem.

Wskazówka: Zestaw służy do tymczasowego naprawienia jednego przebicia opony o średnicy maksymalnie do 6 mm.

Zestaw do pompowania i uszczelniania opon
 

 1. Ciśnieniomierz.
 2. Korek dostępu pojemnika środka uszczelniającego.
 3. Etykieta ostrzegawcza.
 4. Przełącznik zasilania.
 5. Pojemnik środka uszczelniającego.
 6. Przewód do pompowania opony.
 7. Wtyczka do gniazda zasilania prądem stałym o napięciu 12 V.

Wskazówka: Regularnie sprawdzaj datę ważności na pojemniku środka uszczelniającego.

Missing Image 
Jeżeli zapala się lampka ostrzegawcza niskiego ciśnienia powietrza w oponach, wykonaj następujące czynności:

 1. Stopniowo zmniejsz prędkość i zatrzymaj pojazd, gdy tylko będzie to możliwe w bezpieczny sposób.
 1. Włącz hamulec postojowy i wyłącz zapłon.
 1. Sprawdź opony pod kątem przebicia.
Wskazówka: Nie usuwaj ciał obcych, takich jak gwoździe lub śruby, z przebitej opony.

Korzystanie z zestawu do pompowania i uszczelniania opon

OSTRZEŻENIE

Przed napompowaniem sprawdź ścianę boczną opony. Jeżeli widać jakiekolwiek pęknięcia, wybrzuszenia lub podobne uszkodzenia, nie próbuj pompować opony. Mogłoby to spowodować obrażenia.

Podczas pompowania obserwuj ścianę boczną opony. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pęknięcia, wybrzuszenia lub podobne uszkodzenia, wyłącz sprężarkę i wypuść powietrze za pomocą zaworu upustu ciśnienia. Nie kontynuuj jazdy z tą oponą. Mogłoby to spowodować utratę kontroli nad pojazdem.

Nie stój w bezpośredniej bliskości opony, gdy sprężarka pracuje. Mogłoby to spowodować obrażenia, gdyby opona została rozerwana.

Nigdy nie pozostawiaj zestawu bez dozoru podczas użycia. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Nie pozwalaj, aby sprężarka pracowała dłużej niż 10 minut. Może to spowodować awarię turbosprężarki, skutkującą poważnymi obrażeniami ciała.


Aby tymczasowo naprawić przebitą oponę, wykonaj następujące czynności:

Korzystanie z zestawu do pompowania i uszczelniania opon


 1. Odłącz przewód do pompowania opony i wtyczkę do podłączania do gniazda zasilania prądem stałym o napięciu 12 V od spodu sprężarki.

Korzystanie z zestawu do pompowania i uszczelniania opon


 1. Obróć korek dostępu pojemnika środka uszczelniającego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjmij go.

Korzystanie z zestawu do pompowania i uszczelniania opon


 1. Odkręć korek pojemnika środka uszczelniającego. Nie przebijaj ani nie zdejmuj uszczelki.

Korzystanie z zestawu do pompowania i uszczelniania opon


 1. Zamocuj pojemnik środka uszczelniającego do sprężarki. Obróć pojemnik środka uszczelniającego zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż poczujesz silny opór.
Wskazówka: Zamocowanie pojemnika środka uszczelniającego do sprężarki powoduje przebicie uszczelki. Nie odkręcaj pojemnika, gdyż mógłby wypłynąć środek uszczelniający.

Korzystanie z zestawu do pompowania i uszczelniania opon


 1. Zdejmij osłonkę przeciwkurzową zaworu opony i zamocuj przewód do pompowania opony.

Korzystanie z zestawu do pompowania i uszczelniania opon


 1. Podłącz wtyczkę do podłączania do gniazda zasilania prądem stałym o napięciu 12 V.
 1. Uruchom silnik.

Korzystanie z zestawu do pompowania i uszczelniania opon


 1. Włącz sprężarkę.

Korzystanie z zestawu do pompowania i uszczelniania opon


 1. Napompuj oponę do wartości między 2-3 bar.
Wskazówka: Jeżeli ciśnienie powietrza w oponie nie osiągnie wartości 1,8 bar w ciągu 10 minut, oznacza to, że opona mogła zostać uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej tymczasową naprawę. Należy niezwłocznie zlecić sprawdzenie pojazdu. Nie prowadź pojazdu.
 1. Po osiągnięciu zalecanego ciśnienia powietrza w oponie o wartości między 2-3 bar wyłącz sprężarkę i zapłon.
 1. Odłącz przewód do pompowania opony i wtyczkę do podłączania do gniazda zasilania prądem stałym o napięciu 12 V.
Wskazówka: Nie zdejmuj pojemnika środka uszczelniającego ze sprężarki.
 1. Załóż ponownie osłonkę przeciwkurzową zaworu opony.
 1. Umieść etykietę ostrzegawczą na kierownicy i prawidłowo schowaj zestaw.

Korzystanie z zestawu do pompowania i uszczelniania opon


 1. Niezwłocznie przejedź pojazdem 3-10 km. Nie przekraczaj prędkości 80 km/h.

Korzystanie z zestawu do pompowania i uszczelniania opon


 1. Po przejechaniu 3-10 km zatrzymaj pojazd i ponownie sprawdź ciśnienie powietrza w oponie.
Wskazówka: Jeżeli ciśnienie powietrza w oponie spadło do wartości 1,8 bar lub niższej, oznacza to, że opona mogła zostać uszkodzona w stopniu uniemożliwiającym jej tymczasową naprawę. Należy niezwłocznie zlecić sprawdzenie pojazdu. Nie prowadź pojazdu.

Wskazówka: Jeżeli ciśnienie powietrza w oponie spadło, ale wciąż jest wyższe niż 1,8 bar, użyj zestawu, aby ponownie napompować oponę.

Po użyciu zestawu do pompowania i uszczelniania opon

OSTRZEŻENIE

Jeżeli podczas jazdy wystąpią silne drgania, niestabilne zachowanie układu kierowniczego lub hałasy, stopniowo zmniejsz prędkość i zatrzymaj pojazd, gdy tylko będzie to możliwe w bezpieczny sposób. Ponownie sprawdź oponę i jej ciśnienie. Jeżeli ciśnienie powietrza w oponie jest niższe niż 1,3 bar lub jeśli są widoczne jakiekolwiek pęknięcia, wybrzuszenia lub podobne uszkodzenia, nie kontynuuj jazdy z tą oponą. Mogłoby to spowodować utratę kontroli nad pojazdem.

Zestaw ten zapewnia jedynie tymczasową mobilność. Przepisy dotyczące naprawy lub wymiany opony po zastosowaniu zestawu mogą różnić się zależnie od kraju. Zalecamy zasięgnięcie informacji w zakładzie wulkanizacyjnym.

Po zastosowaniu zestawu:

 • Nie prowadź pojazdu na odcinku dłuższym niż 200 km przed naprawieniem lub wymianą przebitej opony.
 • Poinformuj wszystkich pozostałych użytkowników pojazdu, że opona została uszczelniona za pomocą zestawu. Poinformuj ich o konieczności przestrzegania specjalnych zasad podczas jazdy.
 • Regularnie sprawdzaj ciśnienie powietrza w oponie do czasu naprawienia lub wymiany uszczelnionej opony w zakładzie wulkanizacyjnym. Zanim opona zostanie zdjęta z obręczy, należy poinformować pracownika zakładu wulkanizacyjnego, że zawiera ona środek uszczelniający.
 • Zabierz zestaw do Autoryzowanego Dealera w celu wymiany pojemnika środka uszczelniającego i przewodu do pompowania opony.

  Informacje ogólne

  Zalecane wartości ciśnienia powietrza w oponach podano na etykiecie z informacjami dotyczącymi opon na słupku B po stronie kierowcy. Ciśnienie pow ...

  Konserwacja opon

  Wskazówka: Jeśli opony Twojego pojazdu wykazują oznaki nierównomiernego zużycia, przed rotacją opon, skontaktuj się z Autoryzowanym Dealer ...

  Categorie