Ford Kuga: Wymontowywanie reflektora

Wymontowywanie reflektora


 1. Upewnij się, że przełącznik świateł jest w położeniu wyłączenia i otwórz pokrywę komory silnika.
 1. Wykręć trzy śruby z reflektora.
 1. Ostrożnie pociągnij reflektor tak daleko, jak to możliwe, w stronę przodu pojazd, aby odłączyć go od dolnego punktu mocowania.
 1. Ostrożnie unieś zewnętrzną część reflektora i wyjmij go.
 1. Odłącz złącze elektryczne.

  Wymiana piór wycieraczek

  Ramiona wycieraczek można przesunąć ręcznie, gdy zapłon jest wyłączony. Ułatwia to wymianę piór i czyszczenie powierzchni pod ...

  Wymiana żarówki

  OSTRZEŻENIEWyłącz światła i zapłon. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować poważne obrażenia cia ...

  Categorie