Ford Kuga: Wyłączanie silnika

Pojazdy z turbosprężarką

OSTRZEŻENIE

Nie wyłączaj silnika, gdy pracuje z dużą prędkością obrotową. W takim przypadku turbosprężarka będzie nadal pracować pomimo spadku ciśnienia oleju do zera. Może to doprowadzić do przedwczesnego zużycia się łożysk turbosprężarki.


Zwolnij pedał przyspiesznika. Poczekaj, aż prędkość obrotowa silnika spadnie do wolnych obrotów, a następnie wyłącz silnik.

Automatyczne wyłączenie silnika

 W pojazdach z włącznikiem zapłonu bez kluczyka funkcja ta automatycznie wyłącza silnik, jeśli pracował on na biegu jałowym przez dłuższy czas. Zapłon wyłączy się również, aby zapobiec rozładowywaniu akumulatora. Przed wyłączeniem pojazdu na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się komunikat z licznikiem odliczającym w dół. Jeśli kierowca nie interweniuje w ciągu 30 sekund, pojazd się wyłączy. Uruchom pojazd, tak jak zwykle.

Anulowanie automatycznego wyłączenia silnika

Wskazówka:  Nie można trwale wyłączyć funkcji automatycznego wyłączenia.Jeśli funkcja zostanie tymczasowo wyłączona, włączy się ponownie w kolejnym cyklu zapłonu.

Możesz zatrzymać wyłączanie lub wyzerować licznik w dowolnym momencie, przed upływem 30-sekundowego odliczania, wykonując jedną z poniższych czynności:
 • Dokonując ingerencji w pojeździe, np. naciskając pedał hamulca lub przyspiesznika.
 • Dezaktywując funkcję wyłączania za pośrednictwem wyświetlacza informacyjnego.
 • Naciskając przycisk OK lub RESET podczas 30-sekundowego odliczania.

  Uruchamianie silnika Diesel

  Silnik zimny lub ciepły Wszystkie wersjeWskazówka:  Przy temperaturach poniżej -15ºC może być konieczny rozruch silnika trwający do ...

  Charakterystyka prowadzenia poszczególnych wersji modelu

  Auto-Start-StopUkład zmniejsza zużycie paliwa i emisję CO2, wyłączając silnik, gdy pojazd pracuje na biegu jałowym, np. podczas postoju na &# ...

  Categorie