Ford Kuga: Charakterystyka prowadzenia poszczególnych wersji modelu

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Charakterystyka prowadzenia poszczególnych wersji modelu

Auto-Start-Stop

Układ zmniejsza zużycie paliwa i emisję CO2, wyłączając silnik, gdy pojazd pracuje na biegu jałowym, np. podczas postoju na światłach.

OSTRZEŻENIE

Zawsze całkowicie zaciągaj hamulec postojowy. W pojazdach z automatyczną skrzynią biegów pamiętaj o wybraniu położenia parkowania (P). Przed opuszczeniem pojazdu zawsze wyłącz zapłon i wyjmij kluczyk.

Przed otwarciem pokrywy komory silnika lub wykonaniem jakichkolwiek czynności obsługowych całkowicie zaciągnij hamulec postojowy, ustaw dźwignię zmiany biegów w położeniu parkowania (P) lub neutralnym (N) i wyłącz zapłon.

Przed opuszczeniem pojazdu zawsze wyłączaj zapłon. Jeśli zapłon jest włączony w każdej chwili może nastąpić automatyczne ponowne uruchomienie silnika.

Jeśli lampka kontrolna układu Auto-Start-Stop zapali się na zielono lub błyska na żółto, system może wymagać automatycznego ponownego uruchomienia silnika. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała.

Missing Image 
Wskazówka: Lampka kontrolna układu Start-Stop zapali się na zielono, gdy silnik się wyłączy, będzie błyskała na żółto (w połączeniu z komunikatem), jeśli konieczna będzie interwencja ze strony kierowcy, lub będzie szara, gdy układ Start-Stop jest niedostępny.

Korzystanie z układu Start-Stop (mechaniczna skrzynia biegów)

Aby wyłączyć silnik
 1. Zatrzymaj pojazd.
 1. Przesuń dźwignię w położenie neutralne.
 1. Zwolnij pedały sprzęgła i przyspiesznika.
Aby ponownie uruchomić silnik

W pojazdach z mechaniczną skrzynią biegów wciśnij do oporu pedał sprzęgła.

Wskazówka:  Aby jak najlepiej wykorzystać zalety układu, wybieraj położenie neutralne i zwalniaj pedał sprzęgła podczas każdego postoju, który trwa dłużej niż 3 sekundy.

Wskazówka:  Układ Start-Stop umożliwia także włączanie silnika po zgaśnięciu. Jeśli po zgaśnięciu silnika wciśniesz całkowicie pedał sprzęgła, układ automatycznie ponownie uruchomi silnik.

Korzystanie z układu Start-Stop (automatyczna skrzynia biegów)

Aby wyłączyć silnik

 1. Zatrzymaj pojazd, gdy wybrane jest położenie do jazdy (D).
 1. Zwolnij pedał przyspiesznika.
 1. Trzymaj pedał hamulca wciśnięty.
Wskazówka:  Silnik wyłączy się również, gdy wybrane jest położenie neutralne (N) lub położenie parkowania (P), niezależnie od tego, czy pedału hamulca jest wciśnięty, czy też nie.

Aby ponownie uruchomić silnik

Zwolnij pedał hamulca lub wciśnij pedał przyspiesznika.

Ograniczenia użytkowania:

Silnik może się nie wyłączyć w pewnych warunkach, np.:
 • Silnik się rozgrzewa.
 • Aby zapewnić działanie układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji.
 • Niski poziom naładowania akumulatora.
 • Zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura otoczenia.
 • Otwarto drzwi kierowcy.
 • Pas bezpieczeństwa kierowcy został odpięty.
 • Ogrzewanie przedniej szyby jest włączone.
 • Podczas regeneracji filtra cząstek stałych.
Układ może również w pewnych warunkach ponownie uruchomić silnik, np.:
 • W celu zapewnienia działania układu ogrzewania, wentylacji lub klimatyzacji.
 • Niski poziom naładowania akumulatora.
 • Ogrzewanie przedniej szyby jest włączone.
 • Pojazd zaczął się toczyć w dół pochyłości.
 • Pas bezpieczeństwa kierowcy jest odpięty (tylko automatyczna skrzynia biegów).
 • Drzwi kierowcy są otwarte (tylko automatyczna skrzynia biegów).
Włączanie i wyłączanie układu

 Układ włącza się automatycznie po każdorazowym włączeniu zapłonu.Aby wyłączyć układ, naciśnij przełącznik (napis OFF zostanie podświetlony).Układ zostanie wyłączony jedynie na czas aktualnego cyklu zapłonu. Aby ponowne włączyć układ, ponownie wciśnij przycisk.

Wskazówka:  Jeżeli układ wykryje usterkę, wyłączy się. Lampka OFF na przełączniku zapali się w trybie ciągłym. Jeśli lampka pozostanie włączona po wyłączeniu i ponownym włączeniu zapłonu, należy sprawdzić pojazd u Autoryzowanego Dealera.

Serwis

Wskazówka:  Układ może nie działać, jeśli akumulator zostanie wymieniony na akumulator o innych specyfikacjach.

Wskazówka:  Układ może nie działać, jeśli pozostawisz podłączone dodatkowe odbiorniki prądu przy wyłączonym zapłonie, ponieważ może to prowadzić do rozładowania akumulatora.

  Wyłączanie silnika

  Pojazdy z turbosprężarką OSTRZEŻENIENie wyłączaj silnika, gdy pracuje z dużą prędkością obrotową. W takim przypadk ...

  Categorie