Ford Kuga: Wtyczka audio Jack

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> System audio –> Wtyczka audio Jack

OSTRZEŻENIE

Rozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń. Gorąco zalecamy zachowanie najwyższej ostrożności podczas korzystania z wszelkich urządzeń, które mogą przyczynić się do odwrócenia uwagi kierowcy od sytuacji na drodze. Najważniejszym obowiązkiem kierowcy jest bezpieczne prowadzenie pojazdu. Odradzamy korzystanie z jakichkolwiek ręcznych urządzeń podczas jazdy i zalecamy stosowanie systemów sterowanych głosem, gdy tylko jest to możliwe. Prosimy zapoznać się z wszelkimi obowiązującymi lokalnymi przepisami dotyczącymi korzystania z urządzeń elektronicznych w czasie jazdy.

Zawsze umieszczaj urządzenie w bezpiecznym miejscu w pojeździe, aby nie zostało wyrzucone w powietrze w razie nagłego zatrzymania pojazdu lub zderzenia. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała.

Wtyczka audio Jack

Gniazdo do podłączania urządzeń zewnętrznych umożliwia podłączenie i
odtwarzanie muzyki z przenośnego odtwarzacza muzycznego przez głośniki pojazdu. Można korzystać z każdego przenośnego odtwarzacza muzycznego przeznaczonego do używania ze słuchawkami. Przewód przedłużacza audio musi mieć złącza męskie na obu końcach.

 1. Upewnij się, że pojazd stoi, a zespół audio i przenośny odtwarzacz muzyczny są wyłączone.
 1. Podłącz przewód przedłużacza od urządzenia do gniazda wejściowego audio.
 1. Włącz radio i wybierz dostrojoną stację FM lub płytę CD.
 1. Wyreguluj głośność zależnie od potrzeb.
 1. Włącz swoje urządzenie i wyreguluj głośność na połowę maksymalnego poziomu.
 1. Naciskaj AUX, aż na wyświetlaczu pojawi się LINE lub LINE IN. Powinieneś słyszeć muzykę ze swojego odtwarzacza, nawet, jeśli jest cicha.
 1. Wyreguluj głośność na swoim urządzeniu, aż osiągnie poziom głośności stacji FM lub płyty CD. Możesz to zrobić, przełączając między trybami odtwarzania za pomocą przełączników AUX i FM lub CD.
Użyj przycisków zespołu audio pojazdu, aby przywrócić odtwarzanie z zespołu audio pojazdu, podczas gdy Twoje urządzenie pozostaje podłączone.

Wskazówka: Przewód przedłużacza audio musi być na tyle długi, aby umożliwiać bezpieczne przechowywanie urządzenia, gdy pojazd jest w ruchu.

Wskazówka: W celu uzyskania optymalnego efektu podczas korzystania z urządzenia zewnętrznego, ustaw głośność na tym urządzeniu na wysokim poziomie. Zmniejsza to interferencję w systemie audio podczas ładowania urządzenia z układu zasilania pojazdu.

Wskazówka: Ze względów bezpieczeństwa nie należy podłączać lub regulować ustawień swojego urządzenia podczas jazdy.

  Radio cyfrowe

  Informacje ogólne System ten umożliwia odbiór cyfrowych stacji radiowych (DAB). Wskazówka: Zasięg różni się w poszczególnych r ...

  Port USB

  OSTRZEŻENIERozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń. Gorąco zalecamy ...

  Categorie