Ford Kuga: Radio cyfrowe

Informacje ogólne

System ten umożliwia odbiór cyfrowych stacji radiowych (DAB).

Wskazówka: Zasięg różni się w poszczególnych regionach i wpływa na jakość odbioru. Nadawanie ma charakter ogólnokrajowy, regionalny lub lokalny. Zasięg może się różnić w zależności od warunków pogodowych i terenu.

Obsługiwane są następujące formaty:

 • DAB.
 • DAB+.
 • DMB-Audio (cyfrowa transmisja multimedialna).

Grupy stacji radiowych

Zbiory stacji zawierają grupy stacji radiowych. Każda grupa stacji może zawierać kilka różnych stacji radiowych.

Nazwa stacji radiowej jest wyświetlana pod nazwą grupy stacji.

Wskazówka: Gdy przestrajasz urządzenie z jednej na drugą grupę stacji radiowych, zsynchronizowanie systemu do następnej grupy może chwilę potrwać. Podczas synchronizacji układ wycisza się.

Wybór pasma częstotliwości radiowych

DAB1 i DAB2 działają w ten sam sposób. W każdym paśmie można zapisać do 10 różnych stacji.

 1. Naciśnij przycisk RADIO.
 1. Naciśnij przycisk ze strzałką w lewo, aby wyświetlić dostępne zakresy radiowe.
 1. Wybierz DAB1 lub DAB2.
Wskazówka: Gdy osiągniesz pierwszą lub ostatnią stację radiową w grupie stacji, dalsze strojenie spowoduje przejście do następnej grupy stacji. Podczas tej zmiany może wystąpić krótkie opóźnienie, a zespół audio zostanie na chwilę wyciszony.

Sterowanie strojeniem stacji radiowych

Strojenie automatyczne (alternatywa 1)
 1. Naciśnij przycisk wyszukiwania. System zatrzymuje wyszukiwanie na pierwszej znalezionej stacji radiowej w wybranym kierunku.
Lista stacji radiowych (alternatywa 2)

Ta funkcja wyświetla wszystkie dostępne stacje radiowe w postaci listy.

 1. Naciśnij przycisk funkcyjny 1.
 1. Aby przełączyć między grupami stacji radiowych naciśnij przycisk ze strzałką w lewo lub w prawo. Naciskaj przycisk ze strzałką w górę lub w dół, aby przejść do właściwej stacji radiowej.
 1. Naciśnij OK, aby potwierdzić swój wybór.
Wskazówka: Na wyświetlaczu pokazują się tylko stacje radiowe z aktualnej grupy stacji radiowych.

Strojenie ręczne (alternatywa 3)

 1. Naciśnij przycisk funkcyjny 2.
 1. Naciśnij przyciski strojenia. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby poruszać się szybko po zakresie.
 1. Naciśnij OK, aby potwierdzić swój wybór.
Wskazówka: Na tym ekranie możliwe jest również strojenie automatyczne.

Przyciski zaprogramowanych stacji radiowych

Funkcja ta umożliwia zapisanie do 10 ulubionych stacji radiowych z dowolnej grupy stacji pod każdą grupą przycisków zaprogramowanych stacji.
 1. Wybierz stację radiową.
 1. Naciśnij i przytrzymaj jeden z przycisków zaprogramowanych stacji. Gdy system zapisze w pamięci daną stację radiową, pojawi się komunikat. System zostaje na chwilę wyciszony, aby to potwierdzić.
Po zapisaniu można nacisnąć przycisk zaprogramowanej stacji w dowolnej chwili, aby wybrać ulubioną stację radiową.

Wskazówka: Stacje radiowe zapisane pod przyciskami zaprogramowanych stacji mogą nie zawsze być dostępne, jeśli opuścisz obszar nadawania. W takim wypadku system się wycisza. Może to spowodować nieoczekiwane zmiany zaprogramowanych stacji radiowych.

Tekst powiązany z transmisją radiową

Można wyświetlać dodatkowe informacje. Na przykład nazwę wykonawcy. Aby włączyć tę opcję, wybierz stację radiową i naciśnij przycisk funkcyjny 3.

Wskazówka: Dodatkowe informacje mogą nie zawsze być dostępne.

Łączenie serwisów

Jeśli opuścisz obszar nadawania stacji radiowej DAB, układ automatycznie przełączy się na będącą jej odpowiednikiem stację radiową w paśmie FM.

Funkcję tę można włączać i wyłączać za pomocą wyświetlacza informacyjnego.

Wskazówka: Jeśli dla stacji radiowej DAB nie ma będącej jej odpowiednikiem stacji w paśmie FM, zespół audio wyciszy się podczas próby przełączenia.

Wskazówka: Układ wyświetla symbol FM, gdy stacje radiowe DAB i FM mają połączenie.

Wskazówka: Jakość dźwięku zmienia się, gdy system przełączy się ze stacji DAB na będącą jej odpowiednikiem stację radiową w paśmie FM.

  Zespół audio - Pojazdy wyposażone w: System audio firmy Sony

  OSTRZEŻENIERozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń. Gorąco zalecamy ...

  Wtyczka audio Jack

  OSTRZEŻENIERozproszenie uwagi podczas prowadzenia pojazdu może prowadzić do utraty kontroli nad pojazdem, zderzenia i obrażeń. Gorąco zalecamy ...

  Categorie