Ford Kuga: Włączanie adaptacyjnego układu kontroli prędkości

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Kontrola prędkości –> Korzystanie z adaptacyjnego układu kontroli prędkości –> Włączanie adaptacyjnego układu kontroli prędkości

Naciśnij CAN/OFF.

Missing Image 
Na wyświetlaczu informacyjnym pojawi się wskaźnik, aktualne ustawienie odstępu oraz ustawiona prędkość.

Włączanie adaptacyjnego układu kontroli prędkości


Ustawianie prędkości dla adaptacyjnego układu kontroli prędkości

Wskazówka:  Gdy adaptacyjny układ kontroli prędkości jest aktywny, wskazania na prędkościomierzu mogą się nieznacznie różnić od ustawionej prędkości wyświetlanej na wyświetlaczu informacyjnym.
 1. Jedź z żądaną prędkością.
 1. Naciśnij SET-.
 1. Na wyświetlaczu informacyjnym pojawi się zielona lampka kontrolna, aktualne ustawienie odstępu oraz ustawiona prędkość.
 1. Zdejmij stopę z pedału przyspiesznika.

Ustawianie prędkości dla adaptacyjnego układu kontroli prędkości


 1. Jeśli układ wykryje pojazd z przodu, zapala się symbol pojazdu.

Podążanie za poprzedzającym pojazdem

OSTRZEŻENIE

Podczas podążania za poprzedzającym pojazdem układ nie zwolni automatycznie pojazdu do całkowitego zatrzymania, a także nie zawsze będzie w stanie zwolnić dostatecznie szybko, by uniknąć kolizji bez interwencji ze strony kierowcy. Należy zawsze korzystać z hamulców w razie potrzeby. Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do kolizji, spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Adaptacyjny układ kontroli prędkości jedynie ostrzega kierowcę o pojazdach wykrytych przez czujnik radaru. W niektórych przypadkach ostrzeżenie może się nie pojawić lub może być opóźnione. Należy zawsze korzystać z hamulców w razie potrzeby. Niezastosowanie się do tego zalecenia może doprowadzić do kolizji, spowodować poważne obrażenia lub śmierć.


Wskazówka:  Hamulce włączane przez układ mogą generować hałas.

 Jeśli poprzedzający pojazd zjedzie na ten sam pas ruchu lub na tym samym pasie ruchu z przodu znajduje się wolniej poruszający się pojazd, prędkość pojazdu zostanie dostosowana w celu zachowania ustawionego odstępu. W zestawie wskaźników zapali się symbol przedstawiający pojazd.

Po włączeniu kierunkowskazu po stronie kierowcy podczas podążania za poprzedzającym pojazdem, układ może w niewielkim stopniu chwilowo przyspieszyć, np. aby wykonać wyprzedzanie.

Twój pojazd utrzymuje stały odstęp od poprzedzającego pojazdu do momentu, gdy:

 • Pojazd z przodu przyspieszy i jego prędkość wzrośnie powyżej ustawionej wartości prędkości.
 • Pojazd z przodu zjedzie na inny pas ruchu.
 • Prędkość pojazdu spadnie poniżej 20 km/h.
 • Ustawisz nowy odstęp.
 Układ włącza hamulce w celu zmniejszenia prędkości pojazdu, aby zachować bezpieczny odstęp od poprzedzającego pojazdu. Układ zapewnia jedynie ograniczoną siłę hamowania. Możesz przerwać działanie układu, włączając hamulce.

Jeśli układ stwierdzi, że jego maksymalny poziom hamowania jest niewystarczający, rozlega się sygnał dźwiękowy, na wyświetlaczu informacyjnym pojawia się komunikat i błyska lampka kontrolna, a układ nadal hamuje. Niezwłocznie podejmij odpowiednie działania.

  Korzystanie z adaptacyjnego układu kontroli prędkości

  OSTRZEŻENIEZawsze zwracaj uwagę na zmianę warunków drogowych podczas korzystania z adaptacyjnego układu kontroli prędkości. Układ ten ...

  Ustawianie odstępu

  Wskazówka:  Ustawienie odstępu zależy od czasu i dlatego odległość jest automatycznie dostosowywana do prędkości pojazdu. ...

  Categorie