Ford Kuga: Korzystanie z adaptacyjnego układu kontroli prędkości

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Kontrola prędkości –> Korzystanie z adaptacyjnego układu kontroli prędkości

OSTRZEŻENIE

Zawsze zwracaj uwagę na zmianę warunków drogowych podczas korzystania z adaptacyjnego układu kontroli prędkości. Układ ten nie zwalnia kierowcy z obowiązku zachowania ostrożności. Brak skupienia na drodze może doprowadzić do kolizji, spowodować poważne obrażenia lub śmierć.

Adaptacyjnego układu kontroli prędkości nie wolno używać wjeżdżając na autostradę lub zjeżdżając jej, ma drogach ze skrzyżowaniami lub rondami, na których odbywa się ruch inny niż samochodowy, na drogach krętych, śliskich, nieutwardzonych oraz na stromych pochyłościach.

Nie korzystaj z układu w warunkach słabej widoczności, np. podczas mgły, ulewnego deszczu, obecności pyłu wodnego w powietrzu lub opadów śniegu.

Nie korzystaj z układu podczas holowania przyczepy z niefabrycznym elektronicznym systemem sterowania hamulcem przyczepy. Nieprzestrzeganie tej instrukcji może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, obrażenia ciała lub śmierć.

Nie stosuj opon o rozmiarach innych niż zalecane, ponieważ może to wpłynąć na normalne działanie układu. Niezastosowanie się do tego zalecenia może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała.

Adaptacyjny układ kontroli prędkości może nie wykrywać poruszających się z prędkością poniżej 10 km/h lub nieruchomych pojazdów.

Adaptacyjny układ kontroli prędkości nie wykrywa pieszych lub przedmiotów na drodze.

Adaptacyjny układ kontroli prędkości nie wykrywa nadjeżdżających pojazdów, znajdujących się na tym samym pasie ruchu.

Adaptacyjny układ kontroli prędkości ten nie jest układem ostrzegającym o zagrożeniu kolizją ani systemem jej zapobiegającym.

Wskazówka:  Twoim obowiązkiem jest zachowanie czujności, ostrożne prowadzenie pojazdu oraz utrzymanie kontroli nad pojazdem w każdej sytuacji.

 Układ dostosowuje prędkość pojazdu, aby utrzymać ustalony odstęp między Twoim pojazdem a poprzedzającym pojazdem, który znajduje się na tym samym pasie ruchu. Można wybierać spośród czterech ustawień odstępu.

Układ wykorzystuje czujnik radaru, który wysyła wiązkę fal bezpośrednio przed pojazdem.

Korzystanie z adaptacyjnego układu kontroli prędkości


Elementy sterowania adaptacyjnego układu kontroli prędkości znajdują się na kierownicy.

Korzystanie z układu kontroli prędkości

Zasady działania Układ kontroli prędkości umożliwia utrzymanie stałej prędkości bez trzymania stopy na pedale przyspiesznika. Z uk&# ...

Włączanie adaptacyjnego układu kontroli prędkości

Naciśnij CAN/OFF.   Na wyświetlaczu informacyjnym pojawi się wskaźnik, aktualne ustawienie odstępu oraz ustawiona prędkość ...

Categorie