Ford Kuga: Ustawienie zabezpieczenia do przewożenia dzieci

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom –> Ustawienie zabezpieczenia do przewożenia dzieci

OSTRZEŻENIE! Skierowanego tyłem do kierunku jazdy zabezpieczenia do przewożenia dzieci nie wolno montować na siedzeniu chronionym przednią poduszką powietrzną!

W przypadku używania zabezpieczenia do przewożenia dzieci z podporą upewnij się, że podpora opiera się bezpiecznie na podłodze.

Stosując zabezpieczenie do przewożenia dzieci w połączeniu z pasem bezpieczeństwa, upewnij się, że pas bezpieczeństwa nie jest luźny lub skręcony.

Podczas stosowania zabezpieczenia do przewożenia dzieci na tylnym siedzeniu, zabezpieczenie to musi opierać się ściśle o siedzenie pojazdu. Nie może dotykać zagłówka. W razie potrzeby wymontuj zagłówek.


OSTRZEŻENIE

Po wymontowaniu zabezpieczenia do przewożenia dzieci należy z powrotem zamontować zagłówek.

Wskazówka:  Prosimy skontaktować się z Autoryzowanym Dealerem w celu uzyskania najnowszych informacji na temat zalecanych przez nas zabezpieczeń do przewożenia dzieci. 

Umiejscowienie  Kategorie wagowe 
0+ 
-10 kg -13 kg 9-18 kg 15-25 kg 22-36 kg
Przednie siedzenie pasażera z ochronną poduszką powietrzną WŁĄCZONĄ  UF¹  UF¹  UF¹ 
Przednie siedzenie pasażera z ochronną poduszką powietrzną WYŁĄCZONĄ  U¹  U¹  U¹  U¹  U¹ 
Tylne siedzenia 

X Miejsce nie nadaje się do przewożenia dzieci z danej grupy wagowej.

U Miejsce nadaje się do stosowania uniwersalnych kategorii zabezpieczeń zatwierdzonych dla danej grupy wagowej.

U¹ Miejsce nadaje się do stosowania uniwersalnych kategorii zabezpieczeń do przewożenia dzieci zatwierdzonych dla danej grupy wagowej. Zalecamy jednak przewożenie dzieci w zatwierdzonych w danym kraju zabezpieczeniach, montowanych na tylnym siedzeniu.

UF¹ Miejsce nadaje się do stosowania uniwersalnych kategorii zabezpieczeń montowanych przodem do kierunku jazdy zatwierdzonych dla danej grupy wagowej. Zalecamy jednak przewożenie dzieci w zatwierdzonych w danym kraju zabezpieczeniach, montowanych na tylnym siedzeniu.

Wskazówka:  W przypadku stosowania zabezpieczenia do przewożenia dzieci na siedzeniu przednim, należy przestrzegać następujących wytycznych dotyczących wzdłużnego położenia siedzenia: zabezpieczenie do przewożenia dzieci nie może się stykać z tablicą rozdzielczą. Siedzenie pasażera należy odsunąć maksymalnie do tyłu, tak, aby pas bezpieczeństwa został poprowadzony (od pierścienia na słupku B do fotelika dziecięcego) w kierunku jazdy do przodu. Jeżeli dociśnięcie dolnej taśmy pasa bezpieczeństwa jest utrudnione, ustaw oparcie siedzenia w położeniu pionowym i zwiększ wysokość siedzenia.

Wskazówka:  Montując zabezpieczenie do przewożenia dzieci na tylnym siedzeniu zawsze odsuwaj przednie siedzenie tak, by nie dotykało pasażera z tyłu, stóp ani nóg dziecka.

Zabezpieczenia do przewożenia dzieci ISOFIX

Umiejscowienie  Kategorie wagowe 
0+ 
Skierowane tyłem do kierunku jazdy  Skierowane przodem do kierunku jazdy  Skierowane tyłem do kierunku jazdy 
-13 kg 9-18 kg
Siedzenie przednie  Klasa rozmiarów  Bez wyposażenia ISOFIX 
Typ siedzenia 
Tylne skrajne siedzenie ISOFIX  Klasa rozmiarów  C, D, E1  A, B, B11  C, D1 
Typ siedzenia  IL2  IL2, IUF3  IL2 
Tylne środkowe siedzenie  Klasa rozmiarów  Bez wyposażenia ISOFIX 
Typ siedzenia 

IL Odpowiednie dla określonych zabezpieczeń do przewożenia dzieci ISOFIX kategorii półuniwersalnej. Prosimy o zapoznanie się z listą zalecanych pojazdów dostarczoną przez producenta zabezpieczenia do przewożenia dzieci.

IUF Odpowiednie dla montowanych przodem do kierunku jazdy zabezpieczeń do przewożenia dzieci ISOFIX kategorii uniwersalnej, zatwierdzonych do stosowania w tej grupie wagowej oraz klasie rozmiarów ISOFIX.

1Klasa rozmiarów ISOFIX zarówno uniwersalnych jak i półuniwersalnych zabezpieczeń do przewożenia dzieci jest oznaczana wielkimi literami od A do G. Te litery identyfikacyjne są umieszczone na zabezpieczeniu do przewożenia dzieci ISOFIX.

2W momencie publikacji zalecanym nosidełkiem dla niemowląt ISOFIX w grupie O+ jest nosidełko Britax Romer Baby Safe. Prosimy skontaktować się z Autoryzowanym Dealerem w celu uzyskania najnowszych informacji na temat zalecanych przez nas zabezpieczeń do przewożenia dzieci.

3W momencie publikacji zalecanym zabezpieczeniem do przewożenia dzieci ISOFIX w grupie 1 jest fotelik Britax Romer Duo. Prosimy skontaktować się z Autoryzowanym Dealerem w celu uzyskania najnowszych informacji na temat zalecanych przez nas zabezpieczeń do przewożenia dzieci.

Zabezpieczenia do przewożenia dzieci I-Size 

Przednie siedzenie pasażera  Tylne skrajne siedzenia  Tylne środkowe siedzenie 
Zabezpieczenia do przewożenia dzieci zgodne z normą i-Size  I-U 

I-U Odpowiednie do stosowania zabezpieczeń i-Size do przewożenia dzieci przodem lub tyłem do kierunku jazdy.

X Nieodpowiednie do stosowania zabezpieczeń do przewożenia dzieci zgodnych z normą i-Size.

    Montaż zabezpieczeń do przewożenia dzieci

    OSTRZEŻENIE Dzieci o wzroście poniżej 150 cm należy przewozić w zatwierdzonych zabezpieczeniach do przewożenia dzieci na tylnym si ...

    Blokady otwierania drzwi przez dzieci

    Ręczne blokady otwierania drzwi przez dzieci Po włączeniu tych blokad nie można otworzyć drzwi tylnych od środka. Blokady otwierania drzwi p ...

    Categorie