Ford Kuga: Blokady otwierania drzwi przez dzieci

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom –> Blokady otwierania drzwi przez dzieci

Ręczne blokady otwierania drzwi przez dzieci

Po włączeniu tych blokad nie można otworzyć drzwi tylnych od środka.

Blokady otwierania drzwi przez dzieci


Blokady otwierania drzwi przez dzieci znajdują się na tylnych krawędziach każdych drzwi tylnych i należy je ustawić oddzielnie dla każdych drzwi.

Lewa strona

Obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zaryglować i zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby odryglować.

Prawa strona

Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zaryglować i przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby odryglować.

Elektryczne blokady otwierania drzwi przez dzieci

Blokady otwierania drzwi przez dzieci


Naciśnij przełącznik, aby je włączyć.

Naciśnij przełącznik ponownie, aby je wyłączyć.

Wskazówka:  Gdy blokady otwierania drzwi przez dzieci są włączone, nie można korzystać z przełączników tylnych okien sterowanych elektrycznie.

    Ustawienie zabezpieczenia do przewożenia dzieci

    OSTRZEŻENIE! Skierowanego tyłem do kierunku jazdy zabezpieczenia do przewożenia dzieci nie wolno montować na siedzeniu chronionym przednią podusz ...

    Categorie