Ford Kuga: Ustawienia

Ogólne

Pozycja  Opis 
Język Ustaw język. 
Jednostka miary Ustaw jednostkę odległości. 
Jednostka temperatury Ustaw jednostkę temperatury. 
Dźwięk ekranu dotykowego Włącz i wyłącz dźwięki ekranu dotykowego. 
Automatyczne aktualizacje systemu Włącz i wyłącz automatyczne aktualizacje. 
Informacje o SYNC Wyświetl informacje dotyczące systemu i oprogramowania. 
Licencje na oprogramowanie Wyświetl informacje dotyczące licencji na oprogramowanie. 
Reset systemu Zresetuj wszystkie ustawienia do ustawień fabrycznych. 

Ta opcja zresetuje wszystkie ustawienia i usunie Twoje dane osobiste.

Wyświetlacz

Pozycja  Opis 
Jasność Ustaw jasność wyświetlacza. 
Tryb Ustaw jasne tło, ciemne tło lub wybierz opcję dostosowywania tła przez system w zależności od natężenia światła. 
Wyświetlacz wyłączony Wyłącz wyświetlacz. 
Automatyczne przyciemnienie Wybierz, aby system sam dostosowywał jasność wyświetlacza w zależności od natężenia światła. 
Tło Ustaw tło. 
Pusty ekran Wyświetlaj mniej informacji na wyświetlaczu. 

Ta opcja nie zmienia jasności ustawionej za pomocą wyświetlacza informacyjnego.Dotknij ekranu, by ponownie włączyć wyświetlacz.

Dźwięk

Pozycja  Opis 
Resetuj wsz. Zresetuj wszystkie ustawienia dźwięku do ustawień fabrycznych. 
Tony wys. Ustaw dźwięk tonów wysokich. 
Tony średn. Ustaw dźwięk tonów pośrednich. 
Bas Ustaw dźwięk tonów niskich. 
Balans / Wyciszenie Dostosuj współczynnik rozprowadzania dźwięku w zakresie prawa-lewa strona i przód-tył. 
Adaptacja głośności Ustaw stopień zwiększenia głośności wraz ze wzrostem prędkości pojazdu. 
Ustawienia DSP Zoptymalizuj dźwięk dla określonych siedzeń. 
Tryb dźwięku Włącz lub wyłącz dźwięk stereo i surround. 

Odtwarzacz multimedialny

Pozycja  Opis 
Prędkość podcastu Ustaw prędkość odtwarzania podcastów dla niektórych urządzeń z systemem iOS. 
Prędkość książki mówionej Ustaw prędkość odtwarzania audiobooków dla niektórych urządzeń z systemem iOS. 
Pokaż okładkę albumu Wyświetlanie grafiki okładek z plików na Twoim urządzeniu. Jeżeli pliki na Twoim urządzeniu nie zawierają grafiki okładek, system wyświetla grafikę okładek z Gracenote. 
Zarządzanie Gracenote Włączanie i wyłączanie podawania metadanych z Gracenote. 
Informacja z banku danych Gracenote Wyświetl informacje na temat Gracenote. 
Informacja o urządzeniu Wyświetl informacje dotyczące licencji na oprogramowanie Twojego odtwarzacza multimedialnego. 
Resetuj indeks mediów Wykasuj metadane przechowywane przez system, które dotyczą plików na Twoim urządzeniu, aby umożliwić ponowne indeksowanie. 

Zegar

Pozycja  Pozycja menu podrzędnego 
Format czasu Ustaw format wyświetlania czasu. 
Automatyczna aktualiz. czasu Ustaw, aby zegar dostosowywał się do zmian stref czasowych. 
Resetuj zegar wg GPS Ustaw, aby zegar dostosowywał się do zmian podawanych przez satelitę GPS. 

System automatycznie zapisuje wszelkie aktualizacje dokonywane w tych ustawieniach.

Bluetooth

Pozycja  Opis 
Bluetooth Wyłącz i wyłącz Bluetooth. 

Telefon

Pozycja  Opis 
Wyświetl urządzenia Zarządzaj swoimi urządzeniami. 
Dod. urządz. Dodaj urządzenie. 
Połącz Podłącz urządzenie. 
Rozłącz Odłącz urządzenie. 
Informacja o urządzeniu Wyświetl informacje o Twoim urządzeniu. 
Ustaw jako ulubiony Wybierz preferowane urządzenie. 
Usuń Usuń urządzenie. 
Zarządzaj kontaktami Zarządzaj swoimi kontaktami i książką telefoniczną. 
Automatyczne pobieranie kontaktów Włącz funkcję automatycznego pobierania książki telefonicznej. 
Sortuj wg: Ustaw wyświetlanie kontaktów w kolejności alfabetycznej według imion lub nazwisk. 
Pobierz ponownie kontakty Pobierz ręcznie swoją książkę telefoniczną. 
Usuń kontakty Wykasuj swoją książkę telefoniczną z systemu. 
Tel. Wybór dzwonka Zarządzaj dźwiękami urządzeń. 
Bez dzwonka Wycisz dzwonek swojego telefonu komórkowego. 
Użyj dzwonka telefonu Wyświetl i wybierz dzwonek dla połączeń przychodzących. Możesz wybrać dzwonek z telefonu lub jeden z dzwonków w systemie. 
Wiadomości SMS Włącz i wyłącz opcję wiadomości tekstowych. 
Brak dźwięku SMS (cisza) Włącz i wyłącz dźwięki powiadomień o wiadomościach tekstowych. 
Odczyt głosowy Włącz i wyłącz powiadomienia głosowe o wiadomościach tekstowych. 
Ostrzeżenie o roamingu Włącz i wyłącz powiadomienia o roamingu. 
Powiad. o niskim poz. naład. baterii Włącz i wyłącz powiadomienia o niskim poziomie naładowania baterii. 

Wzywanie pomocy

Pozycja  Opis 
Wzywanie pomocy Włącz i wyłącz funkcję wzywania pomocy. 
Ustaw kontakty alarmowe Ustaw kontakty w nagłych wypadkach z książki telefonicznej. 

Radio

Pozycja  Opis 
Tekst radiowy Wyświetl informacje o aktualnej transmisji radiowej. 
Zaprogramowane stacje (AST) Odśwież sześć stacji radiowych FM o najsilniejszym sygnale w Twojej aktualnej lokalizacji pod grupą przycisków zaprogramowanych stacji, w której jest zapisana aktualna stacja radiowa. 
DAB Servicelink Ustaw, aby system przełączał się na pasmo FM, jeśli funkcja DAB nie będzie dostępna. 
Częstliwość altern. Ustaw, aby system dostrajał się do innej częstotliwości o silniejszym sygnale dla tej samej stacji radiowej. 
Wiadomości Ustaw, aby wiadomości przerywały odtwarzanie aktualnego źródła dźwięku. 

System nawigacji

Mapa  

Pozycja  Opis 
Ustawienia mapy Wybierz swoje ustawienia mapy. 
Model miasta w 3D Wyświetl na mapie zabudowania w trójwymiarze. 
Nawigacja okruszkowa (ślad trasy) Wyświetl na mapie białe kropki, które będą przedstawiały Twoją poprzednią trasę. 
Ikony POI Wyświetl na mapie ikony punktów zainteresowania. 
Wybierz POI Wybierz kategorie punktów zainteresowania, które mają się wyświetlać na mapie. 

Nawigacja po trasie

Pozycja  Opis 
Ustawienia trasy Wybierz swoje ustawienia trasy. 
Trasa preferowana Wybierz najkrótszą, najszybszą lub najbardziej ekologiczną trasę. 
Używaj zawsze trasy ___ Pomijanie wyboru trasy podczas programowania celu. System oblicza tylko jedną trasę w oparciu o Twoje preferowane ustawienie trasy. 
Znajdź automatycznie parking Gdy zbliżasz się do celu, system wyszukuje i wyświetla dostępne parkingi. 
Odjęcie czasu Eco Wybierz poziom kosztu dla obliczanej trasy ekologicznej. Im wyższy parametr, tym większy przydział czasu na pokonanie trasy. 
Dynamiczne prowadzenie do celu Włącz lub wyłącz funkcję decydującą, czy system ma brać pod uwagę informacje o ruchu drogowym podczas planowania trasy. 
Ustawienia nawigacji Wybierz swoje ustawienia nawigacji. 
Zapowiedzi nawigacji Wybierz opcję głosowe i tonowe, tylko głosowe lub tylko tonowe. 
Ostrz. o niebezp. miejsc. Dostosowanie sposobu ostrzegania przez układ o zagrożeniach lub wyłączenie ostrzeżeń. 

Zależne od stacji nadającej informacje drogowe lub informacji drogowych online.Opcja nie jest dostępna we wszystkich krajach.

Aplikacje

Pozycja  Opis 
Włącz Aplikacje mobilne Włącz lub wyłącz korzystanie z aplikacji mobilnych w systemie.  Wyłączenie aplikacji mobilnych w menu ustawień wyłącza automatyczne aktualizacje oraz korzystanie z aplikacji mobilnych w systemie. 
Włącz Aplikacje mobilne przez USB
Aktualizuj aplikacje mobilne Dostarcza informacji dotyczących aktualnego statusu dostępnych aktualizacji aplikacji. 
Wszystkie aplikacje Przyznaj lub odmów przyznania uprawnień wszystkim aplikacjom jednocześnie. 

Wi-Fi

Pozycja  Opis 
Sieć Wi-Fi systemu Wybierz swoje ustawienia Wi-Fi. 
Zobacz dostępne sieci Dokonaj wyboru z listy dostępnych sieci Wi-Fi. 
Powiadomienia o dostępności Wi-Fi Wybierz, aby włączyć lub wyłączyć powiadomienia. 

Rozproszone oświetlenie wnętrza

Naciśnij kolor raz, aby włączyć rozproszone oświetlenie wnętrza. Ustawia to wybrany kolor na najwyższą jasność.

Można przeciągać kolory w górę i w dół, aby zwiększyć lub zmniejszyć intensywność oświetlenia.

Aby wyłączyć rozproszone oświetlenie wnętrza, naciśnij aktywny kolor raz lub przeciągnij aktywny kolor maksymalnie w dół, do położenia zerowego.

Ustawienia pojazdu

Kamera  

Pozycja  Opis 
Ustawienia kamery Ustaw preferencje dotyczące tylnej kamery. 
Opóźnienie kamery cofania Opcję tę można włączać i wyłączać za pomocą suwaka.  Gdy opcja ta jest włączona, widok z kamery wstecznej jest wyświetlany przez chwilę po ustawieniu dźwigni zmiany biegów w położeniu do jazdy. 
Asystent parkowania Umożliwia włączanie i wyłączanie funkcji pomocy przy parkowaniu na ekranie kamery wstecznej. 
Zaawansowany pilot parkowania Wyświetla wskazanie wizualne po wykryciu obiektu przez układ tylnych czujników. 

Rozpoznawanie głosu

Pozycja  Opis 
Tryb zaawansowany Włącz tę opcję, aby wyłączyć dodatkowe wskazówki głosowe i potwierdzenia. 
Potwierdzenie telefonu Włącz tę opcję, aby system potwierdzał nazwy kontaktów przed nawiązaniem połączenia. 
Lista poleceń głosowych Włącz tę opcję, aby system wyświetlał listę dostępnych poleceń głosowych po naciśnięciu przycisku sterowania głosem. 

Tryb obsługi

Tryb obsługi pozwala na zablokowanie systemu. Informacje staną się dostępne dopiero po odblokowaniu systemu przy użyciu prawidłowego kodu PIN.

Po wybraniu trybu obsługi wyświetlane jest wyskakujące okienko z informacją, że w celu włączenia i wyłączenia trybu obsługi konieczne jest wpisanie czterocyfrowego kodu. Możesz użyć dowolnie przez siebie wybranego kodu PIN, ale musisz użyć tego samego kodu PIN do wyłączenia trybu obsługi. System poprosi o wprowadzenie kodu.

Wskazówka: Jeśli dojdzie do zablokowania systemu i konieczności zresetowania kodu PIN, skontaktuj się z Autoryzowanym Dealerem.

Aby włączyć tryb obsługi, wpisz wybrany przez siebie kod PIN. System poprosi Cię o ponowne wpisanie kodu PIN w celu potwierdzenia. Następnie system zostanie zablokowany.

Aby odblokować system, wpisz ten sam numer PIN. System ponownie połączy się z Twoim telefonem i znów dostępne będą wszystkie wybrane przez Ciebie opcje.

    Aplikacje

    Wskazówka: Więcej informacji na temat dostępnych aplikacji znajduje się na lokalnej stronie internetowej firmy Ford.W przypadku włączania aplik ...

    Diagnostyka usterek systemu SYNC 3

    System SYNC 3 jest prosty w obsłudze. Jednak w razie powstania wątpliwości prosimy skorzystać z poniższych tabel. Aby sprawdzić kompatybilno ...

    Categorie