Ford Kuga: Diagnostyka usterek systemu SYNC 3

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> SYNC 3 –> Diagnostyka usterek systemu SYNC 3

System SYNC 3 jest prosty w obsłudze. Jednak w razie powstania wątpliwości prosimy skorzystać z poniższych tabel.

Aby sprawdzić kompatybilność swojego telefonu komórkowego, odwiedź lokalną stronę internetową marki Ford lub Lincoln.

Problemy z telefonem komórkowym 
Problem  Możliwa przyczyna  Możliwe rozwiązanie 
Występują zakłócenia podczas połączenia telefonicznego.  Ustawienia regulacji dźwięku w telefonie komórkowym mogą wpływać na działanie systemu SYNC 3.  Skorzystaj z instrukcji obsługi urządzenia, aby sprawdzić zasady regulacji dźwięku. 
Podczas połączenia słyszę drugą osobę, ale ona nie słyszy mnie.  Możliwa usterka telefonu komórkowego.  Spróbuj wyłączyć telefon komórkowy, zresetować go lub wyjąć baterię, a następnie ponów próbę. 
Upewnij się, że mikrofon systemu SYNC 3 nie jest wyłączony. Poszukaj ikony mikrofonu na ekranie telefonu. 
Podczas połączenia nie słyszę drugiej osoby, a ona nie słyszy mnie.  Konieczne może być ponowne uruchomienie systemu.  Aby zrestartować system, wyłącz silnik, otwórz i zamknij drzwi, a następnie zarygluj drzwi i odczekaj 2-3 minuty. Upewnij się, że ekran systemu SYNC 3 i podświetlony port USB są wyłączone. 
System SYNC 3 nie może pobrać mojej książki telefonicznej.  Ta funkcja zależy od telefonu komórkowego.  Sprawdź kompatybilność swojego telefonu komórkowego. 
Możliwa usterka telefonu komórkowego.  Upewnij się, że zezwalasz, aby system SYNC 3 pobierał kontakty z telefonu. Skorzystaj z instrukcji obsługi telefonu komórkowego. 
Musisz włączyć swój telefon komórkowy oraz funkcję automatycznego pobierania książki telefonicznej w systemie SYNC 3. 
Spróbuj wyłączyć telefon komórkowy, zresetować go lub wyjąć baterię, a następnie ponów próbę. 
System mówi "Książka telefoniczna pobrana", ale moja książka telefoniczna w systemie SYNC 3 jest pusta lub brakuje w niej kontaktów.  Ograniczone możliwości telefonu komórkowego.  Upewnij się, że zezwalasz, aby system SYNC 3 pobierał kontakty z telefonu. Skorzystaj z instrukcji obsługi telefonu komórkowego. 
Jeśli brakujące kontakty są zapisane na karcie SIM, przenieś je do pamięci swojego telefonu komórkowego. 
Musisz włączyć swój telefon komórkowy oraz funkcję automatycznego pobierania książki telefonicznej w systemie SYNC 3. 
Mam problemy z połączeniem mojego telefonu komórkowego z systemem SYNC 3.  Ta funkcja zależy od telefonu komórkowego.  Sprawdź kompatybilność swojego telefonu komórkowego. 
Możliwa usterka telefonu komórkowego.  Spróbuj wyłączyć telefon komórkowy, zresetować go lub wyjąć baterię, a następnie ponów próbę. 
Spróbuj wykasować swoje urządzenie z systemu SYNC 3 i wykasować system SYNC ze swojego urządzenia, a następnie ponów próbę. 
Zawsze sprawdzaj ustawienia zabezpieczeń i funkcji przypomnienia o automatycznym akceptowaniu powiązane z połączeniem Bluetooth z systemem SYNC 3 w Twoim telefonie komórkowym. 
Zaktualizuj oprogramowanie swojego telefonu komórkowego. 
Wyłącz ustawienie automatycznego pobierania danych. 
Wysyłanie wiadomości tekstowych nie działa w systemie SYNC 3.  Ta funkcja zależy od telefonu komórkowego.  Sprawdź kompatybilność swojego telefonu komórkowego. 
Możliwa usterka telefonu komórkowego.  Spróbuj wyłączyć telefon komórkowy, zresetować go lub wyjąć baterię, a następnie ponów próbę. 
iPhone 
 • Przejdź do ustawień swojego telefonu komórkowego.
 • Przejdź do menu Bluetooth.
 • Naciśnij niebieski okrąg z prawej strony urządzenia oznaczonego marką i nazwą modelu pojazdu, aby otworzyć następne menu.
 • Włącz opcję "Pokaż powiadomienia".
 • Odłącz a następnie ponownie podłącz telefon iPhone w systemie SYNC 3, aby aktywować tę aktualizację ustawień.
Telefon iPhone będzie teraz przesyłał przychodzące wiadomości tekstowe do systemu SYNC 3.  Powtórz te czynności dla każdego pojazdu z systemem SYNC 3, z którym się łączysz. Twój iPhone będzie przesyłał przychodzące wiadomości tekstowe do systemu SYNC 3 jedynie wówczas, gdy iPhone nie jest odblokowany w aplikacji wiadomości tekstowych.  Funkcja odpowiedzi na wiadomości tekstowe z użyciem systemu SYNC 3 nie jest obsługiwana przez telefon iPhone.  Wiadomości tekstowe z aplikacji WhatsApp oraz Facebook Messenger nie są obsługiwane. 
Odczytywanie na głos wiadomości tekstowych nie działa na moim telefonie komórkowym.  Ta funkcja zależy od telefonu komórkowego.  Aby odbierać przychodzące wiadomości tekstowe, Twój telefon komórkowy musi obsługiwać pobieranie wiadomości tekstowych za pośrednictwem funkcji Bluetooth. 
Jest to ograniczenie dotyczące telefonu komórkowego.  Ponieważ każdy telefon komórkowy jest inny, skorzystaj z instrukcji obsługi urządzenia, aby sprawdzić informacje na temat konkretnego telefonu komórkowego, który chcesz sparować. Między telefonami mogą występować różnice zależnie od marki, modelu, dostawcy usługi i wersji oprogramowania. 

 

Problemy dotyczące połączenia USB i Bluetooth Stereo 
Problem  Możliwa przyczyna  Możliwe rozwiązanie 
Mam problemy z podłączeniem mojego urządzenia.  Możliwa usterka urządzenia.  Odłącz urządzenie od systemu SYNC 3. Spróbuj wyłączyć urządzenie, zresetować je lub wyjąć baterię, a następnie ponownie podłączyć do systemu SYNC 3. 
Upewnij się, że korzystasz z przewodu dostarczonego przez producenta. 
Upewnij się, że przewód USB jest prawidłowo podłączony do urządzenia i portu USB pojazdu. 
Upewnij się, że urządzenie nie jest wyposażone w automatycznie instalujący się program lub nie są aktywne ustawienia zabezpieczeń. 
W urządzeniu włączona jest blokada ekranu.  Przed podłączeniem urządzenia do systemu SYNC 3 upewnij się, że jest odblokowane. 
System SYNC 3 nie rozpoznaje mojego urządzenia podczas uruchamiania pojazdu.  Jest to ograniczenie dotyczące urządzenia.  Pamiętaj, aby nie zostawiać urządzenia w pojeździe w warunkach bardzo wysokich lub niskich temperatur. 
Odtwarzanie strumieniowe audio przez Bluetooth nie działa.  Ta funkcja zależy od urządzenia.  Upewnij się, że urządzenie jest połączone z systemem SYNC 3, a w urządzeniu został włączony odtwarzacz multimedialny. 
Urządzenie nie jest podłączone. 
Urządzenie jest w złym stanie.  Spróbuj wyłączyć urządzenie, zresetować je lub wyjąć baterię, a następnie ponownie podłączyć do systemu SYNC 3. 
System SYNC 3 nie rozpoznaje muzyki na moim urządzeniu.  Twoje pliki muzyczne mogą nie zawierać prawidłowych informacji na temat wykonawcy, tytułu piosenki, albumu lub gatunku.  Upewnij się, że wszystkie dane utworów są wypełnione. 
Plik może być uszkodzony.  Spróbuj zastąpić uszkodzony plik jego nową wersją. 
Utwór może podlegać ochronie praw autorskich, która nie zezwala na jego odtwarzanie.  W przypadku niektórych urządzeń należy zmienić ustawienia USB z pamięci masowej na klasę protokołu transferu mediów (MTP). 
Format pliku nie jest obsługiwany przez system SYNC 3.  Przekonwertuj plik na obsługiwany format.
Urządzenie wymaga ponownego indeksowania.  Zaktualizuj indeks mediów.
W urządzeniu włączona jest blokada ekranu.  Przed podłączeniem urządzenia do systemu SYNC 3 upewnij się, że jest odblokowane. 
Kiedy podłączam moje urządzenie, czasami nie słychać dźwięku.  Jest to ograniczenie dotyczące urządzenia.  Odłącz urządzenie od systemu SYNC 3. Spróbuj wyłączyć urządzenie, zresetować je lub wyjąć baterię, a następnie ponownie podłączyć do systemu SYNC 3. 
Aby słuchać muzyki z urządzenia marki Apple za pośrednictwem USB, wybierz funkcję AirPlay w centrum sterowania urządzenia, a następnie wybierz złącze dokujące. 
Aby słuchać muzyki z urządzenia marki Apple za pośrednictwem Bluetooth Stereo, wybierz funkcję AirPlay w centrum sterowania urządzenia, a następnie wybierz SYNC. 
System SYNC 3 nie wyświetla informacji o utworze i przycisków powtarzania lub odtwarzania losowego.  Urządzenie lub odtwarzacz multimedialny jest niekompatybilny.  Podłącz kompatybilne urządzenie lub odtwarzacz multimedialny. 

 

Problemy z punktem dostępu Wi-Fi 
Problem  Możliwa przyczyna  Możliwe rozwiązanie 
Niemożność uzyskania połączenia.  Błędne hasło.  Sprawdź hasło. 
Słaby sygnał.  Sprawdź, czy sygnał Wi-Fi nie jest słaby. 
Kilka punktów dostępu w zasięgu z tym samym identyfikatorem SSID.  Stosuj niepowtarzalną nazwę dla swojego identyfikatora SSID, nie stosuj nazwy domyślnej, o ile nie zawiera ona niepowtarzalnego identyfikatora, jak np. część adresu MAC. 
Odłączenie po pomyślnym połączeniu.  Słaby sygnał, prawdopodobnie ze względu na oddalenie od punktu dostępu, przeszkody lub wysoki poziom interferencji.  Ustaw pojazd w pobliżu punktu dostępu, tak aby przód pojazdu był skierowany w stronę punktu dostępu, i usuń przeszkody, jeśli to możliwe. Inne sieci Wi-Fi, urządzenia Bluetooth, kuchenki mikrofalowe i telefony bezprzewodowe mogą powodować interferencję. 
System SYNC 3 wykrywa słaby sygnał mimo znajdowania się w pobliżu punktu dostępu.  Między systemem SYNC 3 a punktem dostępu może znajdować się przeszkoda.  Jeśli pojazd jest wyposażony w podgrzewaną przednią szybę, spróbuj ustawić pojazd tak, aby przednia szyba nie była skierowana w stronę punktu dostępu. Jeśli masz metalizowane przyciemnienie szyb, ale nie na przedniej szybie, ustaw pojazd tak, aby był skierowany przodem do punktu dostępu. Jeśli przyciemnione są wszystkie szyby, możesz otworzyć okna po stronie, gdzie znajduje się punkt dostępu, jeśli jest to możliwe.  Spróbuj usunąć inne przeszkody, które mogą mieć wpływ na jakość sygnału, np. otworzyć bramę garażu. 
Punkt dostępu nie jest wymieniony na liście dostępnych sieci.  Punkt dostępu został zdefiniowany jako sieć ukryta.  Zmień ustawienie sieci na widoczną i ponów próbę. 
System SYNC 3 jest niewidoczny podczas wyszukiwania sieci Wi-Fi z telefonu lub innych urządzeń.  System SYNC 3 nie zapewnia obecnie punktu dostępu.  System SYNC 3 nie zapewnia obecnie punktu dostępu. 
Pobieranie oprogramowania trwa zbyt długo.  Słaby sygnał, zbyt duża odległość od punktu dostępu, punkt dostępu obsługuje wiele połączeń, wolne połączenie z Internetem lub inne problemy.  Sprawdź jakość sygnału (w szczegółach dotyczących sieci), jeśli system SYNC 3 wskazuje dobrą lub doskonałą jakość sygnału, sprawdź w innym punkcie dostępu o wysokiej prędkości, w którym środowisko jest bardziej przewidywalne. 
Wydaje się, że system SYNC 3 łączy się z punktem dostępu, a siła sygnału jest doskonała, ale oprogramowanie nie jest aktualizowane.  Możliwe, że nie ma nowego oprogramowania. Punkt dostępu, z którym się łączysz, może być punktem zarządzanym i wymagać subskrypcji lub wyrażenia zgody na warunki i zasady użytkowania.  Sprawdź połączenie w innym urządzeniu. Jeśli punkt dostępu wymaga subskrypcji, możesz skontaktować się z dostawcą usługi. 

 

Problemy z AppLink 
Problem  Możliwe przyczyny  Możliwe rozwiązania 
Aplikacje mobilne AppLink: po wybraniu polecenia "Znajdź aplikacje mobilne" system SYNC 3 nie znajduje żadnych aplikacji.  Telefon obsługujący funkcję AppLink nie został podłączony do systemu SYNC 3.  Upewnij się, czy masz kompatybilny smartfon; Android z systemem OS 2.3 lub nowszym lub iPhone 3GS lub nowszy z systemem iOS 5.0 lub nowszym. Dodatkowo upewnij się, czy telefon jest przyporządkowany i podłączony do systemu SYNC 3 w celu znalezienia aplikacji obsługujących funkcję AppLink w Twoim urządzeniu. Użytkownicy telefonu iPhone muszą podłączyć go do portu USB za pomocą przewodu USB firmy Apple. 
Telefon jest podłączony, ale nadal nie mogę znaleźć aplikacji.  Aplikacje obsługujące funkcję AppLink nie są zainstalowane i uruchomione w Twoim urządzeniu mobilnym.  Upewnij się, czy ze sklepu internetowego producenta telefonu została pobrana najnowsza wersja aplikacji, i czy została ona zainstalowana. Upewnij się, czy aplikacja jest uruchomiona w telefonie. Niektóre aplikacje wymagają zarejestrowania się lub zalogowania do aplikacji w telefonie przed użyciem ich w AppLink. Ponadto niektóre aplikacje mogą mieć ustawienie "Ford SYNC", należy więc sprawdzić menu ustawień aplikacji w telefonie. 
Telefon jest podłączony, aplikacje są uruchomione, ale nadal nie można znaleźć aplikacji.  Czasem aplikacje nie zamykają się prawidłowo i ponownie otwierają swoje połączenie z SYNC 3, np. w trakcie cykli zapłonu.  Zamykanie i uruchamianie aplikacji może pomóc systemowi SYNC 3 w znalezieniu aplikacji, jeżeli nie można jej wykryć wewnątrz pojazdu. Jeżeli w urządzeniu z systemem Android aplikacja ma opcję "Zakończ", wybierz ją i ponownie uruchom aplikację. Jeżeli aplikacja nie ma tej opcji, wybierz menu ustawień telefonu, następnie opcję "Aplikacje", wyszukaj określoną aplikację i wybierz polecenie "Wymuś zatrzymanie". Nie zapomnij o ponownym uruchomieniu aplikacji i wybraniu w systemie SYNC 3 opcji "Znajdź aplikacje mobilne". 
W smartfonie iPhone z systemem iOS7+ w celu wymuszenia zamknięcia aplikacji należy dwukrotnie nacisnąć przycisk Początek, a następnie wykonać gest machnięcia w górę na podglądzie aplikacji, aby ją zamknąć. Ponownie naciśnij przycisk Początek, a następnie ponownie wybierz i uruchom aplikację. Po kilku sekundach aplikacja powinna pojawić się w menu aplikacji mobilnych systemu SYNC 3. 
Telefon z systemem Android jest podłączony, aplikacje są uruchomione. Po ponownym uruchomieniu aplikacji nadal nie można ich znaleźć.  W niektórych starszych wersjach systemu operacyjnego Android jest błąd dotyczący Bluetooth, który może powodować, że aplikacji znalezionych podczas wcześniejszej jazdy pojazdu nie można ponownie znaleźć, jeżeli nie został wyłączony system Bluetooth.  Wyłącz funkcję Bluetooth, a następnie włącz ponownie, aby zresetować ją w telefonie. Jeżeli jesteś w samochodzie, system SYNC 3 powinien automatycznie połączyć się z telefonem po naciśnięciu przycisku "Telefon". 
Mój iPhone jest podłączony, aplikacja jest uruchomiona. Po ponownym uruchomieniu aplikacji nadal nie można jej znaleźć w systemie SYNC 3.  Może być potrzebne zresetowanie połączenia USB z systemem SYNC 3.  Odłącz przewód USB od telefonu i poczekaj chwilę. Ponownie podłącz przewód USB do telefonu. Po kilku sekundach aplikacja powinna pojawić się w menu aplikacji mobilnych systemu SYNC 3. Jeżeli nie, wymuś zamknięcie aplikacji i uruchom ją ponownie. 
Mam telefon z systemem Android. Znaleziono i uruchomiono aplikację multimedialną w systemie SYNC 3, ale nie ma dźwięku lub dźwięk jest bardzo słaby.  Głośność systemu Bluetooth w telefonie może być bardzo słaba.  Zwiększ głośność systemu Bluetooth urządzenia za pomocą przycisków sterowania głośnością, które najczęściej znajdują się z boku urządzenia. 
Na liście w menu aplikacji mobilnych systemu SYNC 3 widać tylko niektóre z aplikacji AppLink uruchomionych w telefonie.  Niektóre urządzenia z systemem Android mają ograniczoną liczbę portów Bluetooth, przez które aplikacje mogą się łączyć. Jeżeli liczba aplikacji AppLink w telefonie przekracza liczbę dostępnych portów Bluetooth, nie zobaczysz wszystkich aplikacji na liście w menu aplikacji mobilnych systemu SYNC 3.  Wymuś zamknięcie lub odinstaluj aplikacje, których system SYNC 3 nie powinien znaleźć. Jeżeli aplikacja ma ustawienie Ford SYNC, wyłącz to ustawienie w menu ustawień aplikacji w telefonie. 

 

Problemy dotyczące poleceń głosowych 
Problem  Możliwa przyczyna  Możliwe rozwiązanie 
System SYNC 3 nie rozumie, co mówię.  Możliwe, że stosujesz nieprawidłowe polecenia głosowe.  Przejrzyj polecenia głosowe telefonu komórkowego i polecenia głosowe mediów na początku odpowiednich rozdziałów. 
Skorzystaj z ekranu wyświetlacza systemu audio podczas aktywnej sesji komunikacji głosowej, gdzie znajdziesz listę poleceń głosowych. 
Możliwe, że mówisz zbyt wcześnie lub w niewłaściwym czasie.  Poczekaj na ponaglenie systemu przed wypowiedzeniem polecenia. 
System SYNC 3 nie rozumie tytułu piosenki lub nazwy wykonawcy.  Możliwe, że stosujesz nieprawidłowe polecenia głosowe.  Przejrzyj polecenia głosowe mediów na początku rozdziału na temat mediów. 
Możliwe, że nie wypowiadasz nazwy dokładnie tak, jak jest zapisana w Twoim urządzeniu.  Wypowiedz tytuł piosenki lub nazwę wykonawcy dokładnie tak, jak są wyświetlane w Twoim urządzeniu. Powiedz na przykład: "Odtwórz wykonawcę Prince" lub "Odtwórz utwór Purple Rain". 
Upewnij się, że wypowiadasz cały tytuł, np. "California remix featuring Jennifer Nettles". 
Jeżeli nazwa obejmuje skrót, np. ESPN lub CNN, musisz go przeliterować: "E-S-P-N" lub "C-N-N". 
Tytuł piosenki lub nazwa wykonawcy może zawierać znaki specjalne, których system SYNC 3 nie rozpoznaje.  Upewnij się, że tytuły piosenek, nazwy wykonawców, tytuły albumów oraz nazwy list utworów nie zawierają żadnych znaków typu *, - lub +. 
System SYNC 3 nie rozumie lub dzwoni do niewłaściwej osoby, gdy chcę nawiązać połączenie telefoniczne.  Możliwe, że nie wypowiadasz nazwy dokładnie tak, jak jest zapisana w Twojej książce telefonicznej.  Upewnij się, że wypowiadasz nazwę dokładnie tak, jak jest zapisana w Twoim telefonie. Na przykład, jeśli Twój kontakt to "Joe Wilson", powiedz "Zadzwoń do Joe Wilson". Jeśli nazwa kontaktu to "Mama", powiedz "Zadzwoń do Mama". 
Nazwa kontaktu może zawierać znaki specjalne.  Upewnij się, że nazwy Twoich kontaktów nie zawierają żadnych znaków typu *, - lub +. 
System sterowania głosem systemu SYNC 3 ma trudności z rozpoznaniem obco brzmiących nazwisk zapisanych w moim telefonie komórkowym.  Możliwe, że nie wypowiadasz nazwy dokładnie tak, jak jest zapisana w Twojej książce telefonicznej.  System SYNC 3 stosuje wymowę fonetyczną według reguł wybranego języka w odniesieniu do nazw kontaktów zapisanych w telefonie komórkowym. 
Wskazówka: Możesz wybrać kontakt ręcznie. Naciśnij TELEFON. Wybierz opcję książki telefonicznej, a następnie nazwę kontaktu. Naciśnij przycisk funkcyjny, aby ją odsłuchać. System SYNC 3 odczyta nazwę kontaktu, co pozwoli Ci zorientować się, jakiej wymowy oczekuje. 
System sterowania głosem systemu SYNC 3 ma trudności z rozpoznaniem obco brzmiących tytułów utworów, nazw wykonawców, tytułów albumów, nazw gatunków i list utworów z mojego odtwarzacza multimedialnego lub pamięci flash USB.  Możliwe, że wypowiadasz obco brzmiące nazwy przy użyciu języka aktualnie wybranego w systemie SYNC 3.  System SYNC 3 stosuje wymowę fonetyczną według reguł wybranego języka w odniesieniu do nazw zapisanych w odtwarzaczu multimedialnym lub pamięci flash USB. System może czasem robić wyjątki w przypadku niektórych nazw bardzo popularnych wykonawców (np. U2), tak że możesz zawsze stosować angielską wymowę w odniesieniu do tych wykonawców. 
System generuje wskazówki głosowe i wymowa niektórych wyrazów może nie być prawidłowa w moim języku.  System SYNC 3 wykorzystuje technologię syntezy mowy dla wskazówek głosowych.  System SYNC 3 wykorzystuje głos syntezowany elektronicznie, a nie nagrany głos ludzki. 
System SYNC 3 oferuje szereg nowych funkcji sterowania głosem dla szerokiej gamy języków. Wybieranie nazwy kontaktu bezpośrednio z książki telefonicznej bez wcześniejszego nagrania (np. "Zadzwoń do John Smith") lub wybieranie utworu, wykonawcy, albumu, gatunku lub listy utworów bezpośrednio ze swojego odtwarzacza multimedialnego (np. "Odtwórz wykonawcę Madonna"). 

 

Profile osobiste 
Problem  Możliwa przyczyna i rozwiązanie 
Nie mogę utworzyć profilu.  Profile osobiste nie zostały skonfigurowane. 
Wprowadzono nieprawidłową nazwę profilu. 
Nie wybrano przycisku pamięci, gdy padło takie polecenie. 
Podczas tworzenia profilu zapłon nie był włączony, a dźwignia zmiany biegów nie była w położeniu parkowania lub włącznik zapłonu został przełączony do położenia innego niż II lub dźwignia zmiany biegów została wysunięta z położenia parkowania. 
Profile osobiste są wyłączone. 
Nie mogę przypisać nadajnika kluczyka.  Nie wybrano przycisku ryglowania na nadajniku kluczyka, gdy padło takie polecenie. 
Wybrany nadajnik kluczyka był już przypisany do innego profilu i odrzucono możliwość nadpisania. 
Wykonano przywołanie profilu podczas przypisywania nadajnika kluczyka. 
Podczas przypisywania nadajnika kluczyka zapłon nie był włączony, a dźwignia zmiany biegów nie była w położeniu parkowania lub włącznik zapłonu został przełączony do położenia innego niż II lub dźwignia zmiany biegów została wysunięta z położenia parkowania. 
Stosowana jest stara metoda przypisywania. 
Nie można zapisać moich spersonalizowanych ustawień.  Niezapisane ustawienia nie są obsługiwane przez Profile osobiste. 
Aktywny jest inny Profil osobisty, niż oczekiwano. 
Inny użytkownik zmienił ustawienia niewłaściwego Profilu osobistego. 
Nie można przywołać mojego profilu.  Nie utworzono Profilu osobistego. 
Profile osobiste są wyłączone. 
Żądany profil jest już aktywny. 
Używany przycisk pamięci nie jest przypisany do profilu. 
Używany nadajnik kluczyka nie jest przypisany do profilu. 
Użyto niewłaściwego nadajnika kluczyka. 
Na przypisanym nadajniku kluczyka naciskany jest przycisk inny niż odryglowania lub zdalnego uruchamiania. 
Profil osobisty został skasowany. 
Moje zapisane w pamięci położenia są przywoływane, ale mój profil nie.  Profile osobiste są wyłączone. 
Mój profil jest przywoływany, ale moje zapisane w pamięci położenia nie.  Pojazd jest w ruchu. 
Zapisane w pamięci położenia są takie same jak profil gościnny lub poprzednio aktywny profil. 
Zgubiłem nadajnik kluczyka.  Odłącz i ponownie przypisz swój nadajnik kluczyka w menu Profile osobiste. Może być konieczne skontaktowanie się z Autoryzowanym Dealerem. 
Straciłem wszystkie profile.  Nadajniki kluczyków zostały skasowane i przeprogramowane. Może to zdarzyć się, jeśli zlecisz Dealerowi dodanie nowego nadajnika kluczyka, aby zastąpić zgubiony. 
Przeprowadzono resetowanie do ustawień fabrycznych bez uzyskania Twojej zgody. 

 

Ogólne 
Problem  Możliwa przyczyna  Możliwe rozwiązanie 
Język wybrany w zestawie wskaźników oraz na wyświetlaczu informacyjnym i systemu elektroniki użytkowej nie jest zgodny z językiem w systemie SYNC 3 (telefon, USB, odtwarzanie audio przez Bluetooth, sterowanie głosem i wskazówki głosowe).  System SYNC 3 nie obsługuje języka obecnie wybranego w zestawie wskaźników i na wyświetlaczu informacyjnym i systemu elektroniki użytkowej.  System SYNC 3 obsługuje jedynie cztery języki w pojedynczym module dla wyświetlania tekstu, sterowania głosem i wskazówek głosowych. Kraj, w którym zakupiono pojazd, determinuje cztery języki zestawu; są to najbardziej popularne języki używane w tym kraju. Jeśli wybrany język nie jest dostępny, w systemie SYNC 3 pozostanie ustawiony dotychczasowy aktywny język. 
System SYNC 3 oferuje szereg nowych funkcji sterowania głosem dla szerokiej gamy języków. Wybieranie nazwy kontaktu bezpośrednio z książki telefonicznej bez wcześniejszego nagrania (np. "Zadzwoń do John Smith") lub wybieranie utworu, wykonawcy, albumu, gatunku lub listy utworów bezpośrednio ze swojego odtwarzacza multimedialnego (np. "Odtwórz wykonawcę Madonna"). 

 

Resetowanie systemu SYNC 3 
System wyposażono w funkcję resetowania, której można użyć, jeśli dojdzie do utraty funkcji systemu SYNC 3. Operacja resetowania ma przywrócić funkcjonalność systemu, nie usuwając przy tym żadnych informacji przechowywanych w systemie (jak przyporządkowane urządzenia, książka telefoniczna, historia połączeń, wiadomości tekstowe czy ustawienia użytkownika). Aby wykonać reset systemu, naciśnij i przytrzymaj przycisk wyszukiwania w górę zakresu, (>>|), równocześnie naciskając i przytrzymując przycisk zasilania radia. Po około 5 sekundach ekran się wyłączy. Wykonanie resetu systemu trwa 1-2 minuty. Potem można znów korzystać z systemu SYNC 3. 

Dodatkową pomoc w rozwiązywaniu problemów dotyczących systemu SYNC 3 można uzyskać odwiedzając lokalną stronę internetową marki Ford lub Lincoln.

 

  Ustawienia

  Ogólne Pozycja  Opis  Język Ustaw język.  Jednostka miary ...

  Categorie