Ford Kuga: Układ niedostępny

Układ może się nie włączyć w następujących sytuacjach:

  • Zablokowany czujnik.
  • Wysoka temperatura hamulców.
  • Usterka układu lub powiązanego układu.
Czujnik zablokowany

Układ niedostępny


Wskazówka:  Czujnika nie widać. Znajduje się on za panelem nakładki.

 W przypadku pojawienia się przeszkody, która zakłóca sygnały radarowe z czujnika, pojawi się komunikat. Czujnik znajduje się na dolnej kracie wlotu powietrza. Jeśli jakaś przeszkoda zablokuje czujnik, układ nie wykrywa poprzedzających pojazdów i nie działa.

Możliwe przyczyny i wymagane czynności w przypadku pojawienia się tego komunikatu: 

Przyczyna  Czynności 
Powierzchnia radaru jest zabrudzona lub zasłonięta  Oczyść powierzchnię kraty wlotu powietrza przed radarem lub usuń przedmiot, który jest źródłem zakłóceń. 
Powierzchnia radaru jest czysta, ale komunikat nadal się wyświetla.  Odczekaj chwilę. Stwierdzenie usunięcia przeszkody może zająć radarowi kilka minut. 
Sygnały radaru są zakłócane przez ulewny deszcz lub śnieg.  W takich warunkach nie należy korzystać z układu, ponieważ może on nie wykryć żadnych poprzedzających pojazdów. 
Woda, śnieg lub lód na powierzchni drogi mogą zakłócać sygnały radaru.  W takich warunkach nie należy korzystać z układu, ponieważ może on nie wykryć żadnych poprzedzających pojazdów. 

Ze względu na charakter technologii radarowej, ostrzeżenia o zablokowaniu mogą być generowane nawet faktycznie blokada nie występuje. Może się tak zdarzyć na przykład podczas jazdy po obszarach wiejskich lub po pustyni. Takie fałszywe ostrzeżenie o zablokowaniu zniknie samo lub zniknie po ponownym uruchomieniu pojazdu.

Włączanie zwykłego układu kontroli prędkości

OSTRZEŻENIE

Zwykły układ kontroli prędkości nie hamuje pojazdu, gdy zbliża się on do pojazdów poruszających się z mniejszą prędkością. Należy zawsze pamiętać, który tryb został wybrany i korzystać z hamulców w razie potrzeby.

Można ręcznie przejść z trybu adaptacyjnego układu kontroli prędkości do trybu zwykłego układu kontroli prędkości za pomocą wyświetlacza informacyjnego.

Missing Image 
Jeśli wybierzesz zwykły układ kontroli prędkości, lampka kontrolna układu kontroli prędkości zastąpi lampkę kontrolną adaptacyjnego układu kontroli prędkości. Ustawienie odstępu nie wyświetla się i układ nie reaguje automatycznie na poprzedzające pojazdy. Automatyczne hamowanie pozostaje aktywne w celu utrzymania ustawionej prędkości.

    Problemy z wykrywaniem

    OSTRZEŻENIE Sporadycznie mogą występować problemy z wykrywaniem, wynikające z infrastruktury drogowej, np. w przypadku mostów, tuneli i d ...

    Categorie