Ford Kuga: Sprawdzenie płynu hamulcowego

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Przeglądy okresowe i obsługa –> Sprawdzenie płynu hamulcowego

OSTRZEŻENIE

Nie stosuj żadnego innego płynu niż zalecany płyn hamulcowy, gdyż zmniejszy to skuteczność hamowania. Zastosowanie niewłaściwego płynu mogłoby spowodować utratę kontroli nad pojazdem, poważne obrażenia lub śmierć.

Stosuj jedynie płyn hamulcowy pochodzący ze szczelnego pojemnika. Zanieczyszczenie brudem, wodą, produktami naftowymi lub innymi materiałami może spowodować uszkodzenie lub awarię układu hamulcowego. Niezastosowanie się do tego ostrzeżenia może spowodować utratę kontroli nad pojazdem, poważne obrażenia lub śmierć.

Chroń oczy i skórę przed kontaktem z płynem. W razie kontaktu natychmiast przemyj to miejsce dużą ilością wody i skontaktuj się z lekarzem.

Poziom płynu znajdujący się między oznaczeniami MAX i MIN mieści się w normalnym zakresie roboczym i nie ma potrzeby dolewania płynu. Poziom płynu poza normalnym zakresem roboczym może spowodować zmniejszenie skuteczności działania układu. Należy niezwłocznie sprawdzić pojazd.


Aby uniknąć zanieczyszczenia płynem, korek zbiornika musi być założony i szczelnie zamknięty; należy go zdejmować wyłącznie w celu dolania płynu.

Stosuj jedynie płyn zgodny ze specyfikacjami Forda.

Sprawdzenie płynu do spryskiwaczy

 Dolewając płynu, stosuj mieszankę płynu do spryskiwaczy i wody, aby zapobiec zamarzaniu w warunkach niskich temperatur i poprawić oczyszczanie szyby. W celu uzyskania informacji na temat rozcieńczania płynu skorzystaj z instrukcji dołączonych do produktu. Zalecamy stosowanie wyłącznie płynu do spryskiwaczy wysokiej jakości.

Wskazówka:  Zbiornik zasila układ spryskiwaczy przedniej i tylnej szyby.

    Sprawdzenie płynu chłodzącego silnik

    OSTRZEŻENIENie wylewaj płynu chłodzącego do domowej kanalizacji ani publicznego systemu ścieków. Korzystaj z autoryzowanych punktów utylizacji ...

    Opróżnianie oddzielacza wody filtru paliwa

    OSTRZEŻENIE Nie wylewaj paliwa do domowej kanalizacji ani publicznego systemu ścieków. Korzystaj z autoryzowanych punktów utylizacji takich odpad ...

    Categorie