Ford Kuga: Ryglowanie i odryglowywanie

Ford Kuga –> Ford Kuga - Instrukcja Obsługi –> Drzwi i zamki –> Ryglowanie i odryglowywanie

Zamki drzwi sterowane elektrycznie

Przełączniki elektrycznego sterowania zamkami drzwi znajdują się na przednich drzwiach po stronie kierowcy i pasażera.

Zamki drzwi sterowane elektrycznie 


  1. Zaryglowanie.
  2. Odryglowanie.

Zdalne sterowanie

Pilota zdalnego sterowania można używać z zewnątrz pojazdu, gdy silnik nie jest włączony.

Odryglowywanie drzwi

Missing Image 
Wciśnij przycisk, aby odryglować drzwi kierowcy.Kierunkowskazy błysną.

Naciśnij przycisk ponownie w ciągu trzech sekund, aby odryglować wszystkie drzwi.Kierunkowskazy błysną.

Wskazówka:  Drzwi kierowcy można odryglować kluczykiem.Należy go użyć, gdy nie działa zdalne sterowanie.

Wskazówka:  Jeżeli pojazd pozostanie zaryglowany przez kilka tygodni, zdalne sterowanie się wyłączy.Należy odryglować pojazd i uruchomić silnik za pomocą kluczyka.Jednokrotne odryglowanie i uruchomienie pojazdu aktywuje zdalne sterowanie.

Zmiana programu funkcji odryglowywania w pojazdach z systemem bezkluczykowym

Można przeprogramować funkcję odryglowywania tak, aby odryglowywane były jedynie drzwi kierowcy.

Ryglowanie drzwi

Missing Image 
Naciśnij przycisk, aby odryglować wszystkie drzwi. Kierunkowskazy błysną.

 Naciśnij przycisk ponownie w ciągu trzech sekund, aby potwierdzić zamknięcie wszystkich drzwi. Drzwi zaryglują się ponownie, a kierunkowskazy błysną, jeśli wszystkie drzwi i pokrywa bagażnika są zamknięte.

Wskazówka:  Jeśli któreś z drzwi lub pokrywa bagażnika nie są zamknięte lub nie jest zamknięta pokrywa komory silnika w pojazdach wyposażonych w system alarmowy lub zdalne uruchamianie, kierunkowskazy nie błysną.

Układ podwójnego ryglowania drzwi

OSTRZEŻENIE

Nie używaj układu podwójnego ryglowania drzwi, gdy w pojeździe znajdują się ludzie lub zwierzęta. Drzwi nie można odryglować lub otworzyć od wewnątrz, jeśli zostały podwójnie zaryglowane.


 Układ podwójnego ryglowania drzwi jest zabezpieczeniem przed kradzieżą, uniemożliwiającym otwarcie drzwi od wewnątrz.Włączenie układu podwójnego ryglowania drzwi jest możliwe tylko wówczas, gdy wszystkie drzwi są zamknięte.

Missing Image 
Naciśnij przycisk dwa razy w ciągu trzech sekund.

Automatyczne ponowne ryglowanie

Drzwi zostaną automatycznie ponownie zaryglowane, jeżeli nie otworzysz żadnych drzwi w ciągu 45 sekund od momentu zdalnego odryglowania.Drzwi zostaną zaryglowane a system alarmowy powróci do poprzedniego stanu.

Elektryczne otwieranie/zamykanie drzwi tyłu nadwozia

OSTRZEŻENIE

Przed włączeniem funkcji elektrycznego zamykania/otwierania drzwi tyłu nadwozia upewnij się, że wszystkie osoby znajdują się w bezpiecznej odległości od drzwi tyłu nadwozia.

Dopilnuj całkowitego zamknięcia drzwi tyłu nadwozia, aby zapobiec przedostawaniu się spalin do wnętrza pojazdu. Jeśli nie można całkowicie zamknąć drzwi tyłu nadwozia, otwórz nawiewniki lub okna, aby świeże powietrze napływało do wnętrza pojazdu. Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.


Missing Image 
Wciśnij przycisk dwukrotnie w ciągu trzech sekund, aby otworzyć lub zamknąć drzwi tyłu nadwozia lub odwrócić kierunek ruchu.

Wskazówka:  Zachowaj ostrożność podczas otwierania lub zamykania drzwi tyłu nadwozia w garażu lub innym zamkniętym pomieszczeniu, aby nie uszkodzić drzwi tyłu nadwozia.

Ryglowanie i odryglowywanie drzwi od wewnątrz

Użyj przycisków ryglowania i odryglowywania znajdujących się na drzwiach kierowcy i przednich drzwiach pasażera.

Ryglowanie i odryglowywanie drzwi kluczykiem

Wskazówka:  Nie zostawiaj kluczyków w pojeździe.

Ryglowanie przy użyciu kluczyka

Obróć górną część kluczyka w stronę przedniej części pojazdu.

Podwójne ryglowanie przy użyciu kluczyka

Przekręć kluczyk w położenie ryglowania dwa razy w ciągu trzech sekund.

Odryglowanie

Odrygluj drzwi kierowcy kluczykiem. Pozostałe drzwi można odryglowywać pojedynczo, pociągając wewnętrzne klamki drzwi.

Wskazówka:  Jeśli włączone zostały blokady otwierania drzwi przez dzieci, pociągnięcie wewnętrznej klamki wyłączy jedynie ryglowanie awaryjne, ale nie blokadę otwierania drzwi przez dzieci.Drzwi można otworzyć wyłącznie za pomocą zewnętrznej klamki drzwi.

Wskazówka:  Jeśli drzwi zostały odryglowane tą metodą, drzwi należy ryglować indywidualnie do czasu przywrócenia działania zamka centralnego.

Ryglowanie poszczególnych drzwi kluczykiem

Wskazówka:  Jeśli funkcja zamka centralnego nie działa, można zaryglować poszczególne drzwi kluczykiem w pokazanym położeniu.

Ryglowanie poszczególnych drzwi kluczykiem


Lewa strona

Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zaryglować.

Prawa strona

Obróć przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby zaryglować.

    Bezkluczykowe otwieranie drzwi

    Informacje ogólne Gdy kluczyk bierny znajduje się w odległości nie większej niż 1 m od pojazdu, można odryglowywać i ryglować ...

    Categorie